Početkom godine župani su održali sastanak na kojem se je razgovaralo o decentralizacijskim procesima i po pitanju domova za starije i nemoćne, gdje se traži rješavanje pitanja vlasništva nad domovima. Vlada RH je krajem prošle godine donijela zaključak za uređenje zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama koje koriste domovi za starije i nemoćne, s ciljem prijenosa prava vlasništva na osnivače domova – jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave). U Šibensko-kninskoj županiji neophodnim smatraju i povećanje smještajnih kapaciteta za starije osobe i usluge boravka, odnosno da Županija sama može rasporediti decentralizirana sredstva za socijalnu skrb ovisno o potrebama. Iz proračuna Županije za socijalnu skrb se izdvaja 29,7 milijuna kuna od čega za domove za stare i nemoćne osobe 24,3 milijuna kuna.

„Decentralizacija, za koju se zalažemo godinama, mora biti primijenjena i na područje socijalne skrbi, posebice kada govorimo o domovima za starije i nemoćne. Županije posljednjih 16 godina vode brigu od domovima, osiguravajući znatna financijska sredstva iz proračuna, kako za redovito poslovanje, tako i za poslovanje van standarda ove ustanove“, istaknuo je tada predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk.

U Šibensko-kninskoj županijikažu nam, po pitanju socijalne skrbi potrebno je povećati smještajne kapacitete za starije i nemoćne osobe, osobe kojima je potrebna palijativna skrb, kao i one s demencijom. Također je vrlo slabo razvijena usluga boravka za starije osobe.

‘Kako su zadnjih godina troškovi ubrzano rasli, stopa povećanja decentraliziranih sredstava ih ne prati, te dolazi do problema u financiranju domova za stare. Nastala situacija bi se mogla riješiti davanjem mogućnosti županijama da samostalno raspoređuju decentralizirana sredstva u socijalnoj skrbi prema realnim potrebama (preraspodjela sredstava s ogrjeva na domove za stare). Također bi trebalo poticati otvaranje obiteljskih domova kojih je na našem području jako malo (samo 4) te izvaninstitucionalnu skrb o starijim i nemoćnim osobama.

Mnogi ljudi su zbog pandemije ostali bez posla, što ukazuje na to da će potreba za socijalnim uslugama biti sve veća, a resursa će biti sve manje. Zbog toga je važno dobro upravljanje i da kao osnivači imamo stvarna upravljačka prava.’ – kažu u Županiji.

U Šibensko-kninskoj županiji su dva doma kojima je osnivač županija: Cvjetni dom Šibenik i Dom za starije i nemoćne osobe Knin, Dom Oklaj – osnivač Republika Hrvatska, Dom Tisno – osnivač Općina Tisno, 4 obiteljska doma, 1 dom – osnivač udruga  i 1 dom -osnivač trgovačko društvo.

Iz proračuna Županije za socijalnu skrb se izdvaja 29.725.328 kuna od čega za domove za stare i nemoćne osobe 24.338.748 kuna. Šibensko-kninska županija financira iz proračuna i udruge s područja socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 170.000,00 kn u čijim programima je i skrb o starim i nemoćnim (oko 70.000,00 kn).

Osim toga, iskoristili smo europska sredstva i riješili pitanje energetske obnove  Doma za starije i nemoćne osobe u Šibeniku i Doma za starije i nemoćne osobe u Kninu, ukupne vrijednosti 13,4 milijuna kuna. Realizacijom ovog projekta ostvariti ćemo značajne financijske uštede u županijskom proračunu, te doprinijeti podizanju standarda kvalitete socijalnih usluga. (L.K.)