Šibensko-kninska županija već pet godina provodi EU projekt pomoćnika u nastavi za preko 50 učenika, projekt je prijavila i ove godine, kao i projekt kojim se osigurava besplatna prehrana za najpotrebitije učenike. Uključeno će u program prehrane biti u ovoj školskoj godini 1159 učenika.

Vezano za projekt osiguravanje pomoćnika u nastavi Šibensko – kninska županija je prijavila projektni prijedlog radnog naziva “Zajedno do znanja uz više elana III” ukupnog iznosa 2 milijuna kuna od čega je 5% obaveznog sufinanciranja Šibensko – kninske županije (104,2 tisuće kuna). Projektom se planira uključiti 46 pomoćnika u nastavi za 46 učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2021. – 2022. Partneri na projektu su 10 osnovnih i 6 srednjih škola u kojim postoji potreba za osiguravanjem pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju.

Županija posljednjih pet godina u osnovnim i srednjim  školama čiji je osnivač provodi projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju. U navedeni projekt dosad se uključilo 11 osnovnih i 6 srednjih škola te je osigurana podrška za ukupno 58 učenika s teškoćama u razvoju. Za provođenje projekata (Zajedno do znanja uz više elana I i projekta Zajedno do znanja uz više elana II) osigurana je ukupna vrijednost od 7,4 milijuna kuna, od čega 6,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava, te potpora županije u iznosu od 595,8 tisuća kuna (8% sredstava).

Za osiguravanje školske prehrane za najpotrebnije, Šibensko – kninska županija je prijavila projektni prijedlog radnog naziva „Obrok taj svima daj V“ ukupnog iznosa 999,9 tisuća kuna za školsku godinu 2021. – 2022.). Partneri u projektu su 13 osnovnih škola kojima je Šibensko – kninska županija osnivač, a projektom se planira uključiti 1159 djece. U školskoj godini 2017. – 2018. bilo je uključeno 828 djece, godinu poslije 876, pa 1.082, a lani 1.257. (L.K.)