Primorsko-goranska županija je u obnovu, izgradnju, opremanje i rekonstrukciju škola i školskih sportskih dvorana te učeničkih domova u suradnji s općinama i gradovima uložila 330 milijuna kuna u proteklih 28 godina. Nakon što će uskoro u rekonstrukciju ići osnovna škola u Rabu, ostat će samo još samo dvije osnovne škole od njih 32 koje će raditi u dvije smjene, ali za koje također postoje planovi skorog ulaganja i prelazak u jednosmjenski rad. U ožujku će se završiti radovi na najvećoj kapitalnoj investiciji u školstvu PGŽ, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Jelenje-Dražice sa školskom sportskom dvoranom.

Primorsko-goranska županija osnivač je 32 osnovne škole, 30 srednjih škola i 4 učenička doma, koje pohađa pohađa 18.600 učenika, a  odgojno-obrazovne aktivnosti provode se u čak 161 objektu ustanova školstva. Značajna proračunska sredstva  usmjeravaju se na podizanju standarda samih škola kako bi se učenicima stvorili čim bolji uvjeti obrazovanja.

‘Praktički svake godine otvarali smo nekoliko većih gradilišta  gradnje, obnove ili rekonstrukcije školskih objekata ali  i školskih sportskih dvorana po svim dijelovima naše Županije, u što je kroz proteklih 28 godina uloženo preko 330 milijuna kuna. Napravljen je velik i vidljiv iskorak i osobno sam izuzetno ponosan na činjenicu da smo po dostignutoj razini standarda naših škola i učeničkih domova te kvaliteti provedbe odgojno obrazovnog procesa  u samom vrhu u Hrvatskoj’ – kaže župan Zlatko Komadina.

Putem Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje tijekom razdoblja 2001.-2020. gradili su se novi objekti škola, rekonstruirali postojeći, dograđivale su se škole zbog prelaska u jednu smjenu, gradile su se nove školske sportske dvorane. Nove škole školstva izgrađene su u Kostreni,  Malom Lošinju, Krku i Dobrinju dok su potpuno rekonstruirane škole u  Baški, Puntu i pred dovršetkom je škola Jelenje u Dražicama. Značajnija ulaganja u rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola  uvelike su pridonijela kvalitetnijoj provedbi odgojno-obrazovnih procesa, te poboljšanju uvjeta za izvršenje nastavnih i školskih kurikuluma. Izvedenim dogradnjama OŠ Dr. Andrije Mohorovičić Matulji i OŠ Čavle  i Milan Brozović Kastav povećani su prostorni kapaciteti što je omogućilo rad u jednoj smjeni, ali zbog kontinuiranog povećanja broja učenika škola u Kastvu i dalje radi u dvije smjene.

‘Zahvaljujući tim ulaganjima danas su od 32 osnovne škole samo su tri ostale u dvosmjenskom radu ali su u našem investicijskom planu za novo mandatno razdoblje kada će povećanjem kapaciteta i one prijeći u jednosmjenski rad’, kaže Komadina.

Uskoro će dvosmjenski rad imati samo dvije škole. Naime, Županijska skupština nedavno je jednoglasno  podržala projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Rabljanina u Rabu. Procijenjena projektna vrijednost ove zajedničke investicije PGŽ i Grada Raba je 12 milijuna kuna. Projektom se predviđa dogradnja 763 četvorna metra na tri etaže, a planirani rok dovršetka je 2023.godina. Kako je istaknula resorna pročelnica Edita Stilin, s ovom investicijom ostaju još samo dvije osnovne škole, u Kastvu i Viškovu, s dvosmjenskim radom, no i za te škole postoje planovi.

U ožujku će se završiti radovi na najvećoj kapitalnoj investiciji u školstvu  PGŽ, dogradnja i rekonstrukcija osnovne škole Jelenje-Dražice sa školskom sportskom dvoranom.

U razdoblju od 28 godina Županija je u izgradnju novih školskih objekata ukupno uložila 10,7 milijuna kuna. U rekonstrukcije, dogradnje, unutrašnja i vanjska uređenja osnovnih i srednjih škola, kao i učeničkih domova ukupno je uloženo 145,4 milijuna kuna. Osim kapitalne gradnje, Županija svake godine ulaže oko 4,5 milijuna kuna u investicijsko održavanje velikog broja objekata školstva (94 u osnovnom i 67 u srednjem školstvu), za što je u posljednjih 17 godina ukupno utrošeno 77 milijuna kuna.

Prema riječima resorne pročelnice Edite Stilin, osim u same objekte, intenzivno se ulaže i u opremanje škola u skladu s najvišim standardima kako bi učenici imali priliku na najbolji i najkvalitetniji način usvojiti nastavni plan i program. Do sada je u nabavu različite opreme potrebne za provođenje odgojno obrazovnog procesa uloženo 16 milijuna kuna. U pojedinim školama opremljene su u cijelosti informatičke učionice, specijalizirani kabineti, zatim radionice u srednjim školama, školske kuhinje, sportske dvorane, sve radi povećanja standarda i osuvremenjivanja provođenja nastavnog procesa. Pored navedenog za izvođenje praktične nastave financirana je nabava kamiona za Prometnu školu u Rijeci i dostavno vozilo za Ugostiteljsku školu Opatija. Nabavljeno je i 20 kombija za potrebe prijevoza učenika osnovnih škola u Gorskom kotaru i Klani za što je izdvojeno 5,23 milijuna kuna.

Županija je tijekom 2018. i 2019. godine realizirala najveću kapitalnu investiciju u osnovnom školstvu vrijednu ukupno 37,6 milijuna kuna, energetsku obnovu osam školskih zgrada i četiri školske dvorane. Projekt se realizirao uz sufinanciranje PGŽ (16,6 milijuna kn), Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  (11,5 milijuna kuna), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (7,2 milijuna kuna) i jedinica lokalne samouprave (2,3 milijuna kuna)

Rekonstrukcijama zgrada srednjih škola ostvarena su dva dugo očekivana preseljenja ustanova koje su pridonijele novoj kvaliteti srednjeg obrazovanja. Naime, u 2015. godine najveća strukovna škola u Primorsko-goranskoj županiji, Medicinska škola u Rijeci, preselila se iz prostora Prve sušačke gimnazije u prostor Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja. Preseljenjem se omogućilo kvalitetnije izvođenje nastave, u skladu s Državnim pedagoškim standardom za više od 800 učenika. Prednost preseljenja je i blizina Kliničkoga bolničkog centra Rijeka te prostora laboratorija koje škola koristi za izvođenje praktične nastave, Medicinskog fakulteta, Zdravstvenog učilišta i učeničkog doma.

Nakon velikog ulaganja Županije u sanaciju prostora Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci konačno je 2017./2018. godine prešla u jednosmjensku nastavu.

Istodobno se Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka preselila u novouređeni prostor koji zajednički koriste Prometna škola i Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja.

Osim u školske zgrade, kroz protekla gotovo tri desetljeća puno se je ulagalo u  gradnju školskih sportskih dvorana kako bi učenicima, uz redovni program, omogućili i aktivno bavljenje sportom, te stvorili prostorne uvjete za aktivnosti u slobodnom vremenu. Tako smo  kroz posljednjih 27 godina u na području Primorsko goranske županije i u suradnji s jedinicama lokalne samouprave izgradili čak 14 novih školskih sportskih dvorana, uključujući i školsku sportsku dvoranu Područne škole Tršće koja je iz temelja rekonstruirana. Osim toga u Delnicama smo uz sportsku dvoranu izgradili i klizalište. Upravo je u završnoj fazi izgradnje i školske sportska dvorana u Dražicama. U te je projekte uloženo preko 70 milijuna kuna, ističe župan Komadina.

Pregled ukupnih ulaganja Primorsko-goranske županije u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove ( u kunama):

Vrste ulaganja OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE UČENIČKI DOMOVI UKUPNO (po vrstama ulaganja)
Projektiranje 5.000.000 900.000 0 5.900.000
Investicijsko održavanje objekata 38.000.000 30.000.000 9.000.000 77.000.000
Dogradnje i rekonstrukcije 111.788.000 32.340.000 1.200.000 145.328.000
Izgradnje novih škola 10.700.000 0 0 10.700.000
Izgradnje školskih sportskih dvorana 60.800.000 9.600.000 0 70.400.000
Opremanje 7.150.000 7.327.000 1.500.000 15.977.000
Prijevozna sredstva 3.800.000 1.223.000 0 5.023.000
UKUPNO po ustanovama 237.238.000 81.390.000 11.700.000 330.328.000

Župan Komadina izdvojio je ovaj tjedan i specifično ulaganje u preseljenje glazbenog odjela pri Osnovnoj školi “Milan Brozović”, Kastav na novu adresu. Čak 10 posto učenika osnovnih škola pohađa glazbene odjele, njih 1112, od čega 1 posto ide u srednje glazbene škole. Zbog velikog povećanja broja učenika u osnovnoj školi u Kastvu koji pohađaju glazbene odjele, ukupno njih 177, bilo je potrebno pronaći novi prostor van same zgrade škole. Prostor je osigurao Grad Kastav, a PGŽ je financirala nabavu opreme. Uvjeti za odvijanje redovne nastave Glazbenog odjela u novom prostoru biti će znatno poboljšani jer je zgrada adaptirana (deset učionica individualne nastave, dvije učionice grupne nastave, zbornica i pripadajući prostor) te opremljena s namještajem i nastavnim materijalom koji je nužan za kvalitetno odvijanje glazbenog obrazovanja. (L.K.)