Primorsko-goranska županija planira izdvojiti ove godine 70,6 milijuna kuna za socijalnu zaštitu, što ju svrstava u top pet županija u zemlji, pokazuju podaci aplikacije Otvoreni proračun Hrvatske zajednice županija.

Iznos od 2,4 milijuna odnosi se na kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi, gotovo 3  milijuna na ostale programe socijalne skrbi, 1,5 milijuna kuna za unapređenje položaja mladih, a najveći dio na zakonske standarde ustanova socijalne skrbi…

U ožujku je potpisan ugovor na projektu  uspostave Doma za starije osobe „Prsten“, koji bi se realizirao prvenstveno sredstvima EUBudući Dom, koji će omogućiti dodatne smještajne kapacitete za starije osobe, nalazio bi se na lokaciji bivše vojarne u Klani. Prema riječima župana Zlatka Komadine od strane PGŽ spremno je prihvaćena ova vrijedna inicijativa čelnika iz Riječkog prstena da se napušteni prostori bivše vojarne prenamjene u dom za starije. Idejni projekt već je izrađen, a projektnu dokumentaciju PGŽ će financirati s 50 posto iznosa, ostalo recipročno gradovi i općine.

Domovi za starije čiji je osnivač Županija, prvi u RH su u implementaciji E-Qalin sustava gdje se rad bazira na modelu kućanskih zajednica s ciljem prilagodbe potrebama korisnika. Županijski domovi za starije osobe „Kantrida“ Rijeka i „Volosko“ Opatija prestižan status Dom kvalitete E-Qualin stekli su 2014. godine, a Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk im se pridružio 2015. godine. Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka je 2017. godine dobio i drugi certifikat, a u 2020. godini uspješno je završen 3. ciklus E-Qalina. Naime, suvremeni modeli skrbi o starijim osobama naglasak stavljaju na povezivanje nekoliko ključnih područja poput socijalnog rada, psihologije, sociologije, radne terapije, bihevioralne ekonomije i zdravstva. Praksa je pokazala da socijalne usluge koje se baziraju na inovativnim konceptima i modelima ostvaruju veće zadovoljstvo korisnika te postižu dugoročnu održivost.

Županija je nedavno osigurala 450.000 kuna za adaptaciju prostora i uređenje suterena zgrade A u Domu za starije osobe “Kantrida” namijenjenih za potrebe izolacije i njege Covid bolesnika. Izdvojen je i iznos od 300.000 kuna za nabavu 24 medicinska kreveta i antidekubitalna madraca za B zgradu Doma na I katu, kao i novu sušaru u praonici Doma.

‘Sve ovo pokazatelj je kako Županija ulaže znatna sredstva u unapređenje smještajnih kapaciteta domova što direktno utječe na kvalitetu života i skrb naših stanara.’ rekao je tada župan Zlatko Komadina.

U PGŽ postoji 40 pružatelja usluge smještaja za starije osobe, od čega su 13 „klasični“ domovi, 24 obiteljski domovi i 3 organizirano stanovanje.

Županija svake godine izdvaja oko 700.000 kuna za provedbu programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi (zaštita ciljanih skupina npr. osoba s invaliditetom, beskućnika, žrtava obiteljskog nasilja i dr.). Nadalje, Županija godišnje izdvaja 300-350.000 kuna za pružanje usluge pomoći u kući starijim osobama u lokalnim sredinama (posebno u izoliranim područjima Županije kao npr. Gorskom kotaru).

Za županijske domove svake godine izdvajaju se u proračunu značajni iznosi za unapređenje prostornih uvjeta domova (zanavljanje opreme, renovacija prostora i sl.), čija visina ovisi o opsegu planirane investicije (iznosi do nekoliko milijuna kuna godišnje). Sufinanciraju se sredstvima proračuna na godišnjoj razini i programi radno-okupacijskih aktivnosti za starije osobe u županijskim domovima, program fizikalne terapije i sl. (L.K.)