U Primorsko-goranskoj županiji stopa odvojeno sakupljenog otpada bila je 20,2 posto, odnosno 75 kilograma po stanovniku Županije u prošloj godini, pokazuje naša analiza napravljena na temelju privremenih podataka Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i zbroju odvojenog sakupljenog otpada u gradovima i općinama Županije. Krk, Dobrinj, Omišalj, Vrbnik, Malinska-Dubašnica, Punat i Baška su gradovi i općine koje su imale više od 50 posto odvojeno sakupljenog otpada.

Primorsko-goranska županija je još 2005. godine donijela Strategiju zaštite okoliša kojom je zacrtala svoje ciljeve za sljedećih deset godina. Na temelju višekriterijalne analize, najvažnijim ekološkim problemom prepoznat je pritisak na okoliš otpadom, pa je gospodarenje otpadom u Strategiji stavljeno na prvo mjesto u redoslijedu prioriteta zaštite okoliša. Izgrađen je prvi u RH Centar za gospodarenje otpadom Marišćina, zatim 5 planiranih pretovarnih stanica (Novi Vinodolski, Delnice, Krk, Cres, Rab) + 2 dodatne (Mali Lošinj, Vrbovsko),  22 reciklažna dvorišta od kojih je osam na otoku Krku (po jedno u svakoj JLS i jedno uz odlagalište Treskavac), tri u Rijeci i po jedno u Kostreni, Vinodolskoj općini, Jelenju, Cresu, Malom Lošinju, Crikvenici, Delnicama, Lovranu, Viškovu, Matuljima i na otoku Rabu. Od 10 postojećih odlagališta, 3 su potpuno sanirana, 6 ih je prestalo s radom i u nekoj su fazi sanacije. Za sanaciju zatvorenog odlagališta opasnog otpada Sovjak čiji je nositelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je ugovor o EU financiranju projekta. Kontinuirano se radi na uspostavi sustava za odvojeno sakupljanje otpada. Na temelju podataka jedinica lokalne samouprave i njihovih komunalnih društava, ukupno je tijekom prošle godine sakupljeno 163.100,84 tona. Od toga je miješanog komunalnog otpada bilo 89.956,36 tona, što je oko 8.000 tona ili 8% manje nego prethodne godine.

Odvojeno sakupljenog otpada 2020. godine bilo je 73.144,44 tone ili 45%, kažu u Županiji.  To znači da se postotak odvojeno sakupljenog otpada povećao i to za 15% u odnosu na 2019. godinu. U protekle tri godine evidentno je povećanje odvojeno prikupljenog otpada, uz istodobni pad ukupne količine miješanoga komunalnog otpada.

Prikaz postotaka odvojeno prikupljenog otpada po jedinicama lokalne samouprave pokazuje da su najbolji rezultati postignuti na otoku Krku gdje je u 2020. godini odvojeno sakupljeno 68,36% otpada.   Visoke rezultate u odvojenom sakupljanju otpada bilježe i otoci Cres i Mali Lošinj, Općina Lopar  i Grad Rab. Ohrabrujuće rezultate iskazale su i goranske JLS: povećanje odvojeno sakupljenih količina otpada bilježi se na području na kojem društvo Komunalac d.o.o. Delnice obavlja uslugu sakupljanja komunalnog otpada (u 2019. odvojeno je sakupljeno 7,53%, a u 2020. 27,90%), dok je na području Grada Vrbovskoga u 2019. odvojeno sakupljeno 13,09%, a 20,76% u 2020. godini. (L.K.)