Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najveći pad nezaposlenosti u veljači je na godišnjoj razini imala Primorsko-goranska županija, za 9,2 posto. Najmanji broj nezaposlenih je u Čabru, Vrbovskom, Rabu te ispostavi Cres-Lošinj. Raste i potražnja za stranim radnicima, a u dva ovogodišnja mjeseca već je predano blizu 4 tisuće zahtjeva. I Županija pomaže poduzetnicima, ukupno je osam mjera vrijednih više od milijun eura. 

U detaljnijem izvješću Županije napominje se kako je potkraj veljače u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje Područna služba Rijeka bilo evidentirano 6.309 nezaposlenih osoba, što je 641 osoba manje nego u veljači 2023, odnosno 9,2 %. Od ukupnoga broja nezaposlenih, najveći dio od 37,8 % odnosi se na osobe u dobi od 50 i više godina kao i osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (2.141 ili 33,9 %).

Najmanji broj nezaposlenih zabilježen u ispostavi Čabar (70 ili 1,1 %), Vrbovsko (109 ili 1,7 %), Rab (202 ili 3,2 %) i Cres-Lošinj (244 ili 3,9 %), a najviše u Rijeci, Opatiji, Crikvenici, Krku i ispostavi Delnice.
Promatrano po djelatnostima, prije prijavljivanja u evidenciju Zavoda, najveći broj je radio u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, trgovini i prerađivačkoj industriji.

S druge strane, na Zavodu su prijavljena ukupno 1.278 slobodnih radnih mjesta, što je 18,7 % manje nego u veljači 2023. godine i 41,5 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći broj slobodnih radnih mjesta prijavili su poslodavci iz djelatnosti trgovine (227 ili 17,8 %), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (190 ili 14,9 %), obrazovanja (177 ili 13,8 %), djelatnost pružanja smještaja te pripremanja i usluživanja hrane (153 ili 12,0 %), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (81 ili 6,3 %), građevinarstvo (78 ili 6,1 %)…

U veljači 2024. priljev u registriranu nezaposlenost bio je manji od odljeva iz nezaposlenosti. U evidenciju nezaposlenih prijavilo se 15,2 % manje osoba nego u istom mjesecu prošle godine. Ukupno su tijekom veljače 2024. iz evidencije nezaposlenih izašle 839 osobe. Od toga je zaposleno
602 osoba, većina na temelju radnog odnosa i što je ujedno povećanje u odnosu na lanjsku veljaču za 0,2 %.

Raste i potražnja za stranim radnicima. Prema podacima za prva dva mjeseca zaprimljeno je gotovo 3.700 zahtjeva od poslodavaca, a preko 3.200 je bilo  pozitivnih mišljenja za boravak i rad stranih radnika. U cijeloj prošloj godini predano je gotovo 16 tisuća zahtjeva, a odobrena nešto više od 13,6 tisuća

Podsjetimo se, svojim mjerama potpora, poduzetnicima pomaže i Županija. Program potpora sadrži osam mjera kojima se ostvaruju prioriteti javnih politika, uz ostale, sufinanciranje troškova opreme, poticanje energetske učinkovitosti, potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima i sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena, potpore za provedbu mjera razumne prilagodbe građevina poslovne namjene ulasku i kretanju osoba s invaliditetom (OSI) i osoba smanjene pokretljivosti (OSP),  potpore za mentorstvo na području Gorskog kotara za učenike koji se školuju prema Jedinstvenom modelu obrazovanja te poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara.

Posebno se ističe mjera koja potiče zapošljavanje i samozapošljavanje žena za koju je u prethodnoj godini iskazan veliki interes i sukladno tome iznos je povećan u odnosu na prošlu godinu sa 125 tisuća eura na 200 tisuća eura, rečeno je nedavno u Županiji.

Tu su i nove mjere kojom će se olakšati ulaz u poslovne zgrade i kretanje po istima osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Ukupni iznos potpora je 1,15 milijuna eura pri čemu je 1,07 milijuna eura iz programa „Razvoj poduzetništva“ te 80.000 eura za aktivnost „Poticanje razvoja turističkog poduzetničkog potencijala Gorskog kotara“. Maksimalni iznos jedne potpore je 10.000 eura bespovratnih sredstava. (L.K.)