Kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) županije će se moći od 10. svibnja prijaviti za 25 milijuna kuna vrijedan nastavak projekta  – Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za sljedeću školsku godinu 2021. – 2022. Poziv će biti otvoren do 31. srpnja ove godine. Ove školske godine u projekt je uključeno 12 županija.

Kako se pojašnjava, otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima subvencioniranja prehrane kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25 milijuna kuna, a ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 200.000 kuna, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 1.000.000 kuna.

Osječko-baranjska, Koprivničko-križevačka, Karlovačka, Požeško-slavonska, Vukovarsko srijemska, Brodsko-posavska, Međimurska, Šibensko-kninska, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka i Varaždinska županija, 12 je županija koje sudjeluju u tom projektu u ovoj školskoj godini, kroz poziv čiji je iznos sa 25 milijuna povećan na nešto više od 25,3 milijuna kuna i od kojeg su oko polovice iznosa dobile županije.

I ove godine se je tako uključila u projekt Osječko-baranjska županija, a s njihovim projektom „Školski obrok za sve“ jedinstveni su u Hrvatskoj. Naime, osnovna ideja pri pokretanju cijele priče bila je povezati lokalne OPG-ove i njihove proizvode donijeti na stol osnovnoškolcima, kako bi na taj način imali barem jedan topli obrok dnevno, a u isto vrijeme osnaživati domaće proizvođače i prerađivače hrane. Uz EU novac u projektu sudjeluje sa svojim sredstvima i županija, a uključili su se i gradovi i općine, kako bi  svih 18.000 osnovnoškolaca imalo osiguran topli obrok. U ovoj školskoj godini kroz EU Županiji je odobreno 999.000 kuna.

Projekt je pripremljen prve godine mandata u jesen 2017. godine, a zaživio je već u siječnju 2018. godine. Krajnji korisnici su učenici 70 osnovnih škola, odnosno više od 18.000 osnovnoškolaca.

Vukovarsko-srijemska županija jedna je od županija koja provodi projekt, a cilj je da  sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju jedan obrok dnevno u školi. Projektom su obuhvaćene 23 osnovne škole na području Županije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 989,6 tisuća kuna.

No, također, Vukovarsko-srijemska županija iz vlastitog proračuna financira prehranu učenicima koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom u iznosu od 1,5 milijuna kuna. Obuhvaćeno je 14 škola kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač, a ukupni broj učenika koji primaju obrok u školama je 2.139 učenika.

Međimurska županija projekt ‘Školski obroci svima’ provodi petu godinu zaredom, a kojim se također osiguravaju besplatni obroci za djecu u riziku od siromaštva u međimurskim osnovnim školama. Provodi se u partnerstvu sa 22 osnovne škole kojima je Međimurska županija osnivač, a obuhvaćeno je 994 učenika. Vrijednost  projekta u ovoj školskoj godini je 999 tisuća kuna.

Inače, uslijed izvanrednih okolnosti vezanih uz epidemiju koronavirusa, Međimurska županija je tijekom svibnja i lipnja 2020. godine financirala troškove školske kuhinje za sve učenike nižih razreda osnovnih škola na području Međimurske županije. Mjera je obuhvatila 26 osnovnih škola pri čemu je financiran 71 631 obrok, za što je iz županijskog Proračuna izdvojeno 322,3 tisuće kuna.

S provedbom projekta nastavila je i Bjelovarsko-bilogorska županija. Projekt ‘Školski obrok za sve’ vrijedan je 982,5 tisuća kuna.

Kako bi pomogla svojim osnovnoškolcima i djeci kojima je potreban besplatan školski obrok, Bjelovarsko-bilogorska županija od 2015. godine financira besplatan obrok za sve učenike u osnovnim školama kojima je takva pomoć potrebna. Od 2016. godine sredstva za tu namjenu osigurana su iz EU.

Ove školske godine osiguran je besplatan školski obrok za 969 učenika slabijeg imovinskog statusa iz 21 osnovne škole na području Županije. Budući da je projektom dosegnut najviši iznos odobrenih sredstava, a učenika kojima je takva pomoć potrebna bilo je više no što je predviđeno projektom, Županija je izdvojila je sredstva u iznosu od 500 tisuća kuna za 530 učenika. Na taj način omogućeno je da ukupno 1499 učenika slabijeg imovinskog statusa ima besplatan školski obrok u tekućoj školskoj godini.

‘Zajedno za obrok 4’ nastavak je projekta u Sisačko-moslavačkoj županiji vrijednosti 999 milijuna kuna, Šibensko-kninska županija uključila se je i ove školske godine u projekt pod nazivom ‘Obrok taj svima daj’ s povučenih 999,9 tisuća kuna, a oko 999,5 tisuća kuna povukla je Brodsko-posavska županija, a kroz projekt Obrok za 5!, uključila se je i Požeško-slavonska županija koja ga primjenjuje od  školske godine 2016. (L.K.)