Potkraj travnja 2022. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bile su evidentirane 118.922 nezaposlene osobe, što je za 6.682 osobe manje nego prethodnoga mjeseca, a za 29.822 osobe manje nego u travnju 2021. U travnju je tako nezaposlenost je smanjena za 5,3 % u usporedbi s prethodnim mjesecom te za 20 % u usporedbi s istim mjesecom 2021. godine. Najveći pad nezaposlenosti na godišnjoj i mjesečnoj razini i dalje bilježi Istarska županija. 

Najmanji je broj nezaposlenih zabilježen je i u travnju u Ličko-senjskoj (1.521 ili 1,3 %) te Koprivničko-križevačkoj županiji (1.840 ili 1,5 %).

U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim županijama. Najveći pad broja nezaposlenih na godišnjoj razini evidentiran je u Istarskoj županiji (za 46,1 %), pa slijedi Grad Zagreb, a potom Primorsko-goranska županija (pad za 26,7 posto), Zadarska (24,4 posto), Zagrebačka (23,9 posto) i Karlovačka županija (23,8 posto). Na mjesečnoj razini, najveći pad nezaposlenosti također bilježi Istarska županija (18,1 posto), Dubrovačko-neretvanska (15,4 posto), Šibensko-kninska (10,3 posto), Zadarska (9,5 posto) te Splitsko-dalmatinska (6,9 posto).

REGISTRIRANE NEZAPOSLENE OSOBE PREMA ŽUPANIJAMA

Iz evidencije je u odnosu na prošlogodišnji travanj najviše osoba u radni odnos otišlo sa Zavoda iz Dubrovačko-neretvanske, Zadarske, Ličko-senjske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske  županije. U odnosu na ožujak, u travnju je najveći rast osoba koji su otišli s evidencije  bio iz Dubrovačko- neretvanske i Ličko-senjske županije, a potom Splitsko-dalmatinske, Požeško-slavonske i Šibensko-kninske županije. 

ZAPOSLENI S EVIDENCIJE

U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjena u svim dobnim skupinama. Najveće smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u dobnoj skupini od 15 do 19 godina (za 36,4 %), a najmanje u skupini osoba od 60 i više godina (za 6,7 %).

Također je na godišnjoj razini broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim skupinama. Najveće smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (za 24,7 %), a najmanje u skupini osoba bez završene osnovne škole (za
12,9 %).

Tijekom travnja 2022. u evidenciju nezaposlenih prijavila se 11.421 osoba, što je za 3,1 % više nego istoga mjeseca prošle godine. Ukupno su pak iz evidencije nezaposlenih izašle 18.103 osobe, što je za 1 % više nego u travnju 2021. godine. Od toga je zaposleno 14.565 osoba, i to: 13.744 osobe na temelju radnoga odnosa (1,8 % više nego u travnju prošle godine) i 821 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, prijava na poljoprivredno osiguranje, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.). Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (12.319 ili 89,6 %). (L.K.)