Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u rujnu 2023. u odnosu na kolovoz bio je niži  za 3,4%, pokazuju podaci DZS-a. Najveće smanjenje bilo je u županijama uz obalu, dok je najveći rast zaposlenih u apsolutnom iznosu bio u Brodsko-posavskoj, Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj,  Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.  

U apsolutnom iznosu broj zaposlenih u obrtu i slobodnim zanimanjima povećan je za 53 u Brodsko-posavskoj županiji, za 52 u Krapinsko-zagorskoj, za 51 u Sisačko-moslavačkoj, za 45 u Vukovarsko-srijemskoj, za 38 u Osječko-baranjskoj, za 37 u Varaždinskoj županiji…

Prema relativnom pokazatelju najveći rast zaposlenih u rujnu u obrtu i slobodnim profesijama, u odnosu na kolovoz, bio je u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji, obje za 0,84 posto, za 0,82 posto porastao je broj zaposlenih u Koprivničko-križevačkoj, za 0,76 posto u Krapinsko-zagorskoj i za 0,67 posto u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ukupno je porast broja zaposlenih ostvaren u 12 županija.

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U RUJNU 2023., PO ŽUPANIJAMA

Nakon Grada Zagreba, najveći broj obrta i slobodnih zanimanja imaju Splitsko-dalmatinska županija, Istarska, Primorsko-goranska, Zagrebačka i Zadarska županija.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u osam područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Ostale uslužne djelatnosti) do 30,8% (Rudarstvo i vađenje). Pad broja zaposlenih prisutan je u deset područja djelatnosti u rasponu od 1,1% (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) do 14,7% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Broj zaposlenih u području djelatnosti Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ostao je na razini iz kolovoza 2023. (L.K.)