Najveći broj zaposlenih po poduzetniku imala je u 2022. godini Koprivnica, sjedište Koprivničko-križevačke županije, a slijede Slavonski Brod, Varaždin  i Krapina, odnosno sjedišta Brodsko-posavske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Najveće prihode, nakon Zagreba, ostvario je Vukovar, sjedište Vukovarsko-srijemske županije, dok po ukupnom broju zaposlenih i poduzetnika prednjači sjedište Splitsko-dalmatinske županije, Split. Pokazuju to podaci FINA-e, o usporedbi poslovanja poduzetnika sa sjedištem u županijskim središtima. 

Od ukupno 150.846 poduzetnika u 2022. godini, njih 89,1 tisuću ili 59,1% imalo je  sjedište u nekom od županijskih središta. Udio zaposlenih je još i veći (62,7%) jer je od 996.213 zaposlenih, njih 624.495 bilo zaposleno kod poduzetnika sa sjedištem u nekom od 21 županijskog središta, pokazuju podaci FINA-e.

Nadalje, od 1.098,8 milijardi kuna ukupnih prihoda poduzetnika u 2022. godini, 776,8 milijardi kuna ili 70,7% ostvarili su poduzetnici koji su registrirani u jednom od gradova – središta županija. Gradovi – sjedišta županija, po ukupnim prihodima poduzetnika u 2022. godini među prvih su 100 gradova/općina RH, s tim da je većina rangirana među prvih 20 gradova/općina prema ostvarenim prihodima poduzetnika, osim poduzetnika gradova: Šibenik (rang 23), Sisak (rang 26), Požega (rang 32), Virovitica (rang 43), Krapina (rang 51), Pazin (rang 63) i Gospić (rang 87).

Broj poduzetnika, broj zaposlenih kod poduzetnika te ostvareni ukupni prihodi u 2022. godini, promatrano po gradovima – središtima županija, nakon Grada Zagreba koji ima i status županije, najveći su bili u Koprivnici, sjedištu Koprivničko-križevačke županije, koja je u 2022. godini, a zasigurno i još uvijek, najveći broj zaposlenih po poduzetniku, zatim Splitu s najvećim brojem ukupnog broja zaposlenih, poduzetnika, kao i ostvarenom neto dobiti, dok su najveće prihode ostvarili poduzetnici u Vukovaru, sjedištu Vukovarsko-srijemske županije.

Prema prosječnom broju zaposlenih po jednom poduzetniku, nakon spomenutog Grada Koprivnice s 11 zaposlenih na jednog poduzetnika, slijede gradovi
Slavonski Brod (9,7 zaposlenih po poduzetniku), Varaždin (9,4) i Krapina (9), odnosno sjedišta Brodsko-posavske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Sva ostala županijska središta u prosjeku imaju manje od 9 zaposlenih po jednom poduzetniku, s time da Zagreb ima prosjek od 7,6 zaposlenih po poduzetniku, dok je najmanji prosjek u  gradovima – županijskim središtima, Dubrovniku i Zadru (4,7) te Splitu (4,6).

Od 21 grada – sjedišta županija, poduzetnici u njih 20 ostvarili su neto dobit. Nakon Zagreba, slijede sjedišta Zadarske županije – Zadar, Primorsko-goranske – Rijeka, Zagrebačke – Velika Gorica, Osječko-baranjske – Osijek, Dubrovačko-neretvanske županije – Dubrovnik, Karlovačke županije – Karlovac… Negativan rezultat – neto gubitak ostvarili samo poduzetnici Grada Splita. Po broju poduzetnika, nakon Zagreba, najviše ih ima među gradovima, sjedištima županija, u Splitu (SDŽ), Rijeci (PGŽ), Osijeku (OBŽ), Zadru (ZŽ), Dubrovniku (DNŽ), Varaždinu (VŽ), Velikoj Gorici (ZGŽ)… Broj zaposlenih u sjedištima županija, najveći je bio, nakon Zagreba, u Splitu (SDŽ), Rijeci (PGŽ), Osijeku (OBŽ), Varaždinu (VŽ), Zadru (ZŽ), Velikoj Gorici (ZGŽ), Slavonskom Brodu (BPŽ)… najveće ukupne prihode imao je Vukovar, sjedište Vukovarsko-srijemske županije, slijede sjedišta županija – Split (SDŽ), Rijeka (PGŽ), Osijek (OBŽ), Varaždin (VŽ), Velika Gorica (ZGŽ), Zadar (ZŽ), Čakovec (MŽ)… (L.K.)