Marko Jelić novi je župan Šibensko-kninske županije. Uspio je u drugom krugu izbora pobijediti dugogodišnjeg župana Gorana Pauka. U prošlom mandatu bio je gradonačelnik Knina, mnogi su prepoznali njegov rad i dali mu povjerenje vođenja cijele Županije, pa je prikupio čak 60,87 posto glasova stanovnika i sa županskom mjesta smijenio dugogodišnjeg župana Gorana Pauka

Marko Jelić veliko povjerenje ljudi stekao je već kao gradonačelnik Knina.

A evo i zašto. Odmah u startu morao je sanirati velike financijske rupe koje je zatekao u Gradu, što je i postigao. Kako su i naše proračunske analize pokazale, Knin je posljednje četiri godine bio među vodećim gradovima po ulaganju u obrazovanje, sport, rastu povučenih EU sredstava, potporama za poduzetnike…U korona godini, 2020. Grad Knin je direktnim financiranjem u kninsko gospodarstvo ubrizgao gotovo 1,9 milijuna kuna, što je za oko 330 tisuća kuna  više nego u 2019. godini. Neizravnim financiranjem, dakle oslobođenjem od plaćanja različitih gradskih nameta, Grad je pomogao gospodarstvo sa ukupno  320 tisuća kuna… Velika sredstva uložena su u zaštitu okoliša, koja će, kako najavljuje, biti važan element razvoja cijele Županije.

‘Ono što imamo u Šibensko-kninskoj županiji ljudski su i prirodni preduvjeti da budemo prvi, a zapravo smo posljednji. To više ne ide. Ulaganje u digitalizaciju, u zelenu tranziciju, ali u smislu tehnologija koje čuvaju okoliš, tu možemo biti profitabilni.’, kaže župan.

Kao gradonačelnik Knina uveo je niz mjera, programa i projekata. Primjerice, za mlade obitelji uveo je mjeru sufinanciranja adaptacije stanova, Grad također sufinancira izradu glavnog projekta energetske obnove višestambenih zgrada.. Tu je i niz uspješnih EU projekata i onih prijavljenih kroz Intervencijski plan, a takvih je 13.

Marko Jelić rođen je 1976. godine te je bio prvi nestranački gradonačelnik u povijesti Knina. Izabran je na izborima 2017., na kojima je u drugom krugu pobijedio HDZ-ovu kandidatkinju, bivšu gradonačelnicu Josipu Rimac, a četiri godine posije HDZ-ovog kandidata za župana Gorana Pauka. Doktor je molekularne biologije i bivši dekan veleučilišta “Marko Marulić”, završio je molekularnu biologiju na PMF-u u Zagrebu, a 2000. otišao na sveučilište Christian Albrecht, u Kiel, Njemačka, kod profesora Jurgena Solla. Nakon toga se 2002. zajedno s cijelom grupom prebacio u Muenchen na jedno iz reda najboljih sveučilišta u svijetu, 48. po rangu, Ludwig Maximillian. U Hrvatsku se vratio 2003. godine.

Od niza mjera koje želi pouspješiti u Županiji je i poljoprivreda.

‘Poljoprivreda je kod nas uvijek pod nekih opstrukcijama. Ondje gdje ćemo moći izravno utjecati kao županija, utjecat ćemo, a gdje nećemo moći izravno, tražit ćemo od države da se stvari mijenjaju. Za te ciljeve moramo raditi zajedno. ‘ nastavlja M Jelić te se osvrće na projekte koje predstoje.

‘Imamo pripremljen projekt Inovacijskog središta Veleučilišta Marko Marulić u Kninu, koji je vrijedan 15-ak milijuna eura. Taj projekt značio bi revitalizaciju poljoprivrede, naših tradicionalnih proizvoda te njihov plasman kroz turizam, ali i druga tržišta. Bitno je da sve imamo ravnomjerno raspodijeljeno i da ljudi kroz to dolaze do financijskih sredstava te da se koristi ta pamet koju imamo.  Što se tiče turizma Intencija je da Krka bude okosnica razvoja turističke djelatnosti i da se dio turista prebaci u zaleđe i to sustavnim potporama te promidžbom.’

Zagovarat će da se neiskorištena državna imovina, prije svega bivše vojarne, ustupe jedinicama lokalne samouprave s jasnim pravilima korištenja.

Priznaje da je pred njim i sljedeće četiri godine posao koji nije lak ako se radi savjesno, odnosno mora se biti dostupan svakom stanovniku Županije.

Što se tiče same Županije, mnogi su projekti započeti, mnogi u planu u novoj financijskoj omotnici, a i ranije je naglasak stavljen na povlačenje EU novca, obrazovanje, zdravstvo, poljoprivredu.., gdje je, kako su pokazale naše analiza, Županija među vodećima.

Jelić kaže da će se svi dobri projekti nastaviti.

‘Sve one dobre stvari koje su započete u mandatu prošle vlasti, a ima ih, bit će i nastavljene. Neke od njih će trebati malo doraditi i modificirati kako bi bile bolje prezentirane u budućnosti. Osnova je imati industriju koja će funkcionirati, mi smo i turistička županija i to ćemo i dalje razvijati uz brigu o okolišu. Radit ćemo na obrazovanju i na zdravstvu jer je to nešto što drži ljude na tom području. Ulaganje u nove tehnologije, pomorska povezanost, zelena tranzicija i digitalizacija’

Podsjetimo se i nekih važnijih projekata i mjera u Županiji.

Za subvencije poljoprivrednika ove godine predviđen iznos od 1,7 milijuna kuna, nakon lanjskog od 1,9 milijuna. Jedan od najvažnijih projekata koji se trenutno provodi je sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac, gdje će se dobiti cca 300 ha površine pod navodnjavanjem, na tlu izuzetno povoljnom za sadnju vinove loze i maslina. Od poljoprivrednih EU projekata izdvaja se i  „Izgradnja purifikacijskog centra u uvali sv. Petra“– u sklopu Centra za marikulturu. Projekt je u realizaciji. Veliku važnosti  ima i projekt Taste Šibenik-knin county. Kroz projekt „Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku –  2. faza“ u tijeku je rekonstrukcija zgrade budućeg posjetiteljskog centra.  Nastavlja se i provedba projekta Regionalnog centra kompetencija, obrazovanje stručnjaka u strojarstvu.

Nastavit će se dodjela stipendija, omogućavanje besplatne prehrane za najpotrebitije učenike.. , a i svi planirani EU projekti – u nedavno otvorenom ABC centru pokretanje huba za brendiranje, AV sektor i film, pa izgradnja brze ceste Šibenik- Drniš-Knin, izgradnja nove bolnice u Šibeniku, biciklističke staze Jadranske Hrvatske u sklopu Eurovello 8 rute, Centar kompetencija u turizmu… (L.K.)