U rujnu je planirana objava novog natječaja za tip operacije 4.1.1. koji će se odnositi isključivo na ulaganja u sustave i opremu za navodnjavanje. Na  posljednjim natječajima u sklopu tipa operacije 4.1.1.,  za projekte koji uključuju troškove navodnjavanja odobreno je potpora u iznosu od gotovo 86 milijuna kuna. U cilju poboljšanja praksi koje doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena, kroz Strateški plan RH do 2027. definirane su intervencije usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina, za što je iz europskih fondova osigurano 65,8 milijuna eura. Do sada su objavljena tri natječaja za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja (operacija 4.3.1.), kojima je stavljeno na raspolaganje ukupno 852 milijuna kuna, a iskorišteno 666,3 u osam županija, a najviše je povučeno u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 

Suša uzrokuje značajne poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, a nažalost, zbog sve izraženijih klimatskih promjena, sve češće pogađa i hrvatske poljoprivrednike, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede te istaknuto da navodnjavanje poljoprivrednih kultura štetne posljedice od suše može znatno ili u potpunosti. Zato Ministarstvo, u najvećoj mjeri uz pomoć sredstava Programa ruralnog razvoja, ulaže u javne sustave navodnjavanja te sufinancira opremu za navodnjavanje na poljoprivrednim gospodarstvima.

Kako u svrhu smanjenja negativnog učinka suša, tako i osiguranja stabilnosti te povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, do sada su objavljena tri natječaja za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja (operacija 4.3.1.), kojima je stavljeno na raspolaganje ukupno 852 milijuna kuna. Do sada je odobreno 666 milijuna kuna potpora za 17 projekata sustava navodnjavanja koji obuhvaćaju površinu od 7 tisuća hektara, pri čemu je predviđeno priključivanje 555 poljoprivrednika.

Kako smo već pisali, najviše je povukla Vukovarsko-srijemska županija i to za četiri projekta, u ukupnom iznosu od 206,1 milijun kuna. Istarska je za jedan projekt povukla 104,2 milijuna kuna, Virovitičko- podravska županija za tri projekta 92,4 milijuna kuna, ali za najviše površine, Šibensko-kninska za jedan projekt 80,4 milijuna kuna, Zadarska 63,7 milijuna kuna za tri projekta, Osječko-baranjska za tri projekta 48,8 milijuna kuna, Brodsko-posavska 45,3 milijuna za jedan projekt i Dubrovačko-neretvanska 25,4 milijuna kuna.

Ugovorena  sredstva za navodnjavanje po županijama

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Jedan od njih je i projekt javnog navodnjavanja u Orubici, koji će pokriti 300 hektara oranica, a prvi je takav u Brodsko-posavskoj županiji. „U ovakvim sušnim vremenima posebno nam znači što možemo natapati, lakše se borimo s visokim temperaturama i sušom. Sve je vrlo jednostavno za korištenje, sustav odlično radi i van naših očekivanja. Sada parcelu možemo zaliti odjednom i u puno manje vremena“, ističe lokalni povrtlar Goran Blažeković, koji je među prvima potpisao ugovor za priključak na novi sustav.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji, koja je za navodnjavanje ugovorila  206,1 milijun kuna, financirao se je i završio sustav javnog navodnjavanja Blata – Cerna , Cerna (cca 550 ha) čiji  su  korisnici  OPG-ovi  te  sustav navodnjavanja Sopot – Vinkovci, Rokovci (730 ha), gdje su korisnici PIK Vinkovci d.d. i OPG-ovi. Lani je potpisan Ugovor o javnoj nabavi radova na građenju sustava javnog navodnjavanja Lipovac i  Ervenica, ukupne površine 1.500 hektara. Vrijednost na građenju sustava javnog navodnjavanja Lipovac je 66,8 milijuna kuna, a Ervenica je 57,4 milijuna kuna. Ukupno je tako za navodnjavanje obuhvaćena površina od  3.000 hektara. Dva sustava navodnjavanja (Tovarnik i Grabovo) su u fazi pripreme dokumentacije čije se financiranje i izgradnja očekuje u novoj financijskoj perspektivi.

Nakon što je 2015. godine, u Istarskoj županiji izgrađen i stavljen u funkciji Sustav navodnjavanja Valtura na području grada Pule i općine Ližnjan, u travnju je obilježen dovršetak radova na izgradnji Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka i početak punjenja akumulacije „Mateši“, projekt vrijedan 121,5 milijun kuna.

Sustav se nalazi na području grada Poreča i općine Tar-Vabriga, a obuhvaća 555 hektara bruto poljoprivrednih površina. Sastoji se od akumulacije površine 16 hektara i zapremnine od gotovo 1 mil. m3 vode, crpne stanice s pumpama, trafostanice, cjevovoda, priključaka te nadzorno – upravljačkog sustava. Sustav je podijeljen u dvije visinske zone – Zona 1. koja se visinski nalazi “iznad“ akumulacije i crpne stanice te se putem pumpi osigurava potreban tlak u cjevovodima za dovod vode do krajnjih korisnika, te Zona 2. u kojoj teren pada prema moru te voda iz akumulacije gravitacijski teče do navodnjavanih parcela.

Nakon ovoga sustava slijedi projekt izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Petrovia na području Grada Umaga, gdje će se na sličnoj površini od više od 500 ha, izgraditi sustav koji će koristiti proizvođači industrijske rajčice.

U tijeku je i priprema i projektiranje novih projekata navodnjavanja, i to SJN Čepić polje, na području Općine Kršan, SJN Žmergo-Brtonigla na području grada Buja i općine Brtonigla te niz novih sustava. Izgrađen je inače sustav navodnjavanja Valtura, nadomak Pule.

Virovitičko-podravska županija je ugovorila 92,4 milijuna kuna za tri projekta – Kapinci – Vaška, Đolta i Novi Gradac – Detkovac. Trenutno se gradi sustav Kapinci – Vaška II. U budućnosti, Virovitičko-podravska županija će imati 10.000 hektara navodnjavane površine i bit će hrvatski lider po tome.

Foto: Kristijan Toplak 

Godine 2017. otvoren je prvi sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška koji se rasprostire na 1.260 hektara. Preklani je otvoren sustav Đolta, a prošle Novi Gradac – Detkovac. Ova tri sustava navodnjavanja, nude poljoprivrednicima s područja Virovitičko-podravske županije, odnosno općina Pitomača, Špišić Bukovica, Gradina i Sopje mogućnost natapanja poljoprivrednih površina na gotovo 2.500 hektara.

Na području Virovitičko-podravske županije se trenutno natapa oko 2.500 hektara, a završetkom sustava Kapinci – Vaška II., bit će više od 3.100 hektara koji će se moći navodnjavati. Uz sustav navodnjavanja Đolta II. koji se planira financirati kroz dostupne fondove, u planu je i sustav Lukač za koji je izdana lokacijska, a do kraja godine očekuje se i građevinska dozvola, te se projekt planira dogodine prijaviti za financiranje. Tu si i sustavi Čađavica, Zdenci i Čačinci – Crnac. Njihovim završetkom, na području Virovitičko-podravske županije, bit će oko 10.000 hektara natapanih površina.

Šibensko-kninska županija je za jedan projekt ugovorila 80,4 milijuna kuna, a riječ je o sustavu navodnjavanja Donje polje-Jadrtovac II.  Gradnja je počela lani u kolovozu i trebala bi završiti početkom sljedeće godine. Područje obuhvata projekta Donje polje- Jadrtovac površine je 308,5 ha, a na njemu je  zasađeno je 1,2 milijuna trsova vinove loze i šest tisuća stabala maslina. Radi se o poljoprivrednom zemljištu u zakupu na 50 godina, a zakupnici su ekološki proizvođači: Vinarija Testament, Vinoline d.o.o. – Plenković  i Ego vina d.o.o. Jedan od najvažnijih rezultata projekta bit će i nova zapošljavanja, a ovim i budućim sličnim projektima planiramo povezati poljoprivrednu i turističku djelatnost.

Projekt obuhvaća izgradnju 13 tisuća metara dugog cjevovoda, izgradnju dvije akumulacije (Škevine kapaciteta 205.000 m3  Stražnice 82.000 m3) i pripadajuće crpne stanice te pregrada i crpne stanice na izvoru Ribnik.

Župan dr. sc. Marko Jelić izrazio je neki dan veliko zadovoljstvo viđenim stanjem na terenu i činjenicom da se radovi odvijaju predviđenim tempom.

Sustav navodnjavanja čine tri crpne stanice s dvije pripadajuće akumulacije i distribucijskim cjevovodom: crpna stanica „Ribnik“ kapaciteta 100 l/s; crpna stanica „Stražnice“, kapaciteta 70 l/s s akumulacijom od 82.000 m3 i crpna stanica „Škevine“ kapaciteta 60l/s, s akumulacijom od 205.000 m3 korisnog volumena vode.

Zadarska županija je za tri projekta povukla 63,7 milijuna kuna – sustav navodnjavanja Baštica 1,  Baštica 2 – Smilčić i Lišansko polje. Županija je i potpisala ugovor u financiranju za SN Donja Baštica procijenjene vrijednosti 8,5 milijuna kuna pri čemu obuhvat zahvata iznosi 100 hektara.

Osječko-baranjska županija je ugovorila za tri projekta 48,8 milijuna kuna. Lani je potpisan Ugovor o javnoj nabavi građenja Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija u vrijednosti 26,6 milijuna kuna.

– Osječko-baranjska županija posebnu  pozornost usmjerava na izgradnju sustava za navodnjavanje na području županije jer smo svjesni da su oni budućnost naše poljoprivrede. Ukupno je projektirano 16 sustava, četiri su u fazi izgradnje, a SN Budimci-Krndija, veličine je 565 hektara. Radi se o sustavu koji će uskoro biti na raspolaganju krajnjim korisnicima, a kao Županija nastojimo sustavno brinuti o području na kojem živimo imajući u vidu i budućnost jer smo svjesni utjecaja klimatskih promjena. Potrebe u proizvodnji traže ovakve sustave koji su preduvjet ozbiljnog bavljenja poljoprivredom, kako velikih proizvođača tako i manjih, primjerice obiteljskih gospodarstava. Osječko-baranjska županija nastoji pomoći u tome, ne samo izgradnjom sustava za navodnjavanje, već i izgradnjom Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće koji je u poodmakloj fazi izgradnje te bi uskoro trebao biti na korist našim poljoprivrednicima – rekao je župan Ivan Anušić.

Osječko-baranjska županija i Hrvatske vode iznašli su sredstva za razvoj sustava navodnjavanja u Baranji, to je područje Puškaša vrijednosti 23 milijuna kuna, pa zajedno s njim riječ je o četiri sustava navodnjavanja koji obuhvaćaju 1.700 hektara.

Kako stoji u ovogodišnjem prijedlogu proračuna nastavlja se s realizacijom potrebne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja u sklopu NAPNAV-a, te je trenutno u pojedinim fazama izrada projektne dokumentacije za 8 sustava navodnjavanja obuhvata preko 30.000 ha, a čija se izgradnja planira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAPRD). U 2022. godini nastavlja se izgradnja, odnosno završetak izgradnje tri sustava navodnjavanja i to: SN Budimci-Krndija, SN Poljoprivredni institut Osijek i SN Mala šuma-Velik vrt. Također se nastavlja sufinanciranje izgradnje SN Puškaš, čiji je investitor Hrvatske vode. Za dva sustava navodnjavanja ishođene su građevinske dozvole i to SN Dalj i SN Proširenje SN Gat, te se planira njihova izgradnja također iz Programa ruralnog razvoja.

Brodsko-posavska županija je za projekt sustava navodnjavanja Orubica ugovorila 45,3 milijuna kuna.

Riječ je o projektu čiji je cilj vodom iz rijeke Save navodnjavati više od 320 hektara poljoprivrednih površina na području Općine Davor. Usto, cijela povrtlarska proizvodnja u Orubici, bit će zaokružena i gradnjom pogona za konfekcioniranje i skladištenje plodova proizvođačke organizacije povrtlara financiranom također sredstvima iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja.

Inače, u planu je u i navodnjavanje središnjeg dijela – Sibinja, Bebrine i okolnih općina, kao i istočnog oko Velike Kopanice i Vrpolja.

Dubrovačko-neretvanska županija je ugovorila gotovo 25,4 milijuna kuna za jedan projekt u dolini Neretve, podsustav GLOG. Županija i u suradnji s Hrvatskim vodama financira istražna polja na području otoka Korčule na 5 lokacija. Tim projektom planira se osigurati navodnjavanje poljoprivrednih kultura za više desetaka obiteljskih gospodarstava.

Kako kažu u Ministarstvu, uzimajući u obzir važnost navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji, u rujnu je planirana objava novog Natječaja za tip operacije 4.1.1. koji će se odnositi isključivo na ulaganja u sustave i opremu za navodnjavanje na poljoprivrednim gospodarstvima, a prednost će imati ulaganja u sektoru voćarstva (osim vinove loze i maslina) i povrćarstva (uključujući krumpir).

Valja istaknuti kako su na posljednjim natječajima u sklopu tipa operacije 4.1.1., koji su se odnosili na podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada odnosno vinograda, bili prihvatljivi troškovi sustava za navodnjavanje na poljoprivrednim gospodarstvima te oprema za navodnjavanje, a projekti koji su uključivali navodnjavanje imali su prednost pri odabiru. Ukupno je do sada za projekte koji uključuju troškove navodnjavanja u sklopu operacije 4.1.1 odobrena potpora u iznosu od gotovo 86 milijuna kuna.

Također, u cilju poboljšanja praksi koje doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena, kroz Strateški plan RH do 2027. definirane su intervencije usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina, za što je iz europskih fondova osigurano 65,8 milijuna eura. (L.K.)