Prema konačnim podacima Državnog zavoda za statistiku RH ima 3 871 833 stanovnika, što je za 413 056 manje nego u 2011. godini. Najmanji pad stanovnika imale su uz Grad Zagreb, Zagrebačka, Dubrovačko-neretvanska županija, Zadarska,  Istarska i Splitsko-dalmatinska županija.

Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva. Prema Popisu 2021., Republika Hrvatska ima 3 871 833 stanovnika, od čega 1 865 129 muškaraca (48,17%) i 2 006 704 žene (51,83%).

U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413 056 osoba ili 9,64%.

Stanovništvo po županijama

U odnosu na 2011. godinu najmanji pad broja stanovnika imao je Grad Zagreb, 2,90 posto, Zagrebačka 5,55 posto, Dubrovačko-neretvanska 5,71 posto, Zadarska 6,03 posto, Istarska 6,16 posto i Splitsko-dalmatinska 6,90 posto. Jednoznamenkasti pad imale su još Međimurska županija, Varaždinska i Krapinsko-zagorska županija. Najviše je ljudi iselilo iz Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. (L.K.)

Stope promjena u odnosu na 2011. godinu