ProjektiKA 2024. godine donosi niz aktualnih i završenih projekata u Karlovačkoj županiji. Gradi se puno, od investicija financiranih europskim i nacionalnim sredstvima do onih privatnih ulagača. Prisutna su tako ulaganja tvrtki u modernizaciju poslovanja, županija je najviše nositelj projekata u proširenje škola i gradnju sportskih dvorana, ulaže se i u nove vrtiće, zdravstvo, domove za starije… Izdvojili smo neke od njih.

Karlovačka županija nositelj je nekoliko projekata. Jedan od njih je Regionalni centar kompetentnosti  – Oružana, za strukovno obrazovanje u elektrotehnici i računalstvu te strojarstvu, zatim turizmu i ugostiteljstvu. Županija provodi i projekt izgradnje  školske sportske dvorane u Bariloviću koja će se moći koristiti za treninge odbojke, košarke, mini rukometa, dvoranskog nogometa, badmintona, borilačkih sportova i sl.
Vrijednost projekta je 2,2 milijuna eura, a očekivano vrijeme realizacije je lipanj 2026.g. Tada bi i trebala završiti gradnja sportske dvorane OŠ Cetingrad, a ove godine  vanjskog sportskog igrališta pri Osnovnoj školi. Vrijednost projekta sportske dvorane je 2,3 milijuna eura, a vanjskog sportskog igrališta 566 tisuća eura.
Jedan od projekata čiji je nositelj Županija je i dogradnja OŠ „Antun Klasinc“ Lasinja izgradnjom male i jednodjelne školske sportske dvorane s pratećim sadržajima. Vrijednost projekta je 2 milijuna eura i trebao bi biti gotov do sredine 2026. godine. Isto kada i još jedan projekt u obrazovanju – Izgradnja školske sportske dvorane pri PŠ Bernarda M. Luketića. Vrijednost projekta je 1,9 milijuna eura.

Izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane pri OŠ Generalski Stol također bi trebala završiti do sredine 2026. godine, vrijednost projekta je blizu 2,6 milijuna eura. U tijeku je i projekt Izgradnje trodijelne školske sportske dvorane pri OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa. Vrijednost projekta je 5 milijuna eura.
Nadalje, Županija je nositelj projekta cjelovite  obnove i dogradnje Medicinske škole Karlovac. Osim uvođenja jednosmjenskog rada, obnova
i dogradnja obuhvaća opremanje i uređenje specijaliziranih i suvremenih učionica, kabineta i laboratorija uz mogućnost uvođenja novih programa za deficitarna zanimanja u novom i energetski učinkovitom objektu. Vrijednost projekta je 8,3 milijuna eura i trebao bi biti gotov do kraja 2025. godine.
Još jedan projekt je dogradnja zgrade OŠ Slave Raškaj Ozalj, radi provedbe jednosmjenskog rada sa školskom sportskom dvoranom. Projekt obuhvaća prelazak u jednosmjenski rad, dogradnju i opremanje zgrade škole sa školskom sportskom dvoranom, radove na preuređenju i opremanju prostora kuhinje i blagovaonice i uređenje vanjskih prostora. Vrijednost projekta je 7,3 milijuna eura, a planirani završetak je sredina 2026. godine.
Očekivano vrijeme realizacije: lipanj 2026.

Stari gradovi Karlovačke županije „Dodir civilizacija“ projekt je čiji je nositelj Karlovačka županija. Cilj je obnova starih gradova i njihovo međusobno umrežavanje. Projekt uključuje izgradnju posjetiteljske infrastrukture i sadržaja, edukaciju i interpretaciju, osiguranje pristupačnosti i komunalnih sadržaja.
Vrijednost projekta je 60 milijuna eura, a očekivano vrijeme realizacije 2027. godine. „Dodir civilizacija“ – Posjetiteljski centar utvrde Cetin još je jedan projekt koji bi se trebao realizirati sljedeće godine, a projektom je predviđena izgradnja samostojećeg objekta koji će biti mjesto multimedijalne izložbe s osnovnom temom bogate povijesti starog grada Cetina i političkog djelovanja obitelji Frankopan. Vrijednost projekta je 4,8 milijuna eura. „Dodir civilizacija“ – Modruš – arheološko vrelo srednjovjekovlja projekt je kojim je predviđena rekonstrukcija objekata stare lugarnice i škole te njihovo
opremanje interpretacijskim sadržajima iz područja kulture, povijesti i prirodoslovlja. Vrijednost projekta je 5,5 milijuna eura i planira se završiti 2026. godine.


Karlovačka županija nositelj je projekta Centar zdravlja Draganić, nove zgrade u kojoj će biti smještene ordinacije opće i dentalne medicine te pripadajuće pomoćne prostorije. Prostor će biti u potpunosti opremljen stručnom opremom. Vrijednost projekta je 2 milijuna eura i realizirat će se prema planu do 2027. godine.

U pripremi je projekt Podružnica Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun u Slunju kojemu je cilj adekvatna institucionalna skrb za starije stanovništvo te pružanje trajnog rješenja za starije osobe i osiguranje kvalitetne njege, podrške i društvene interakcije.

Nadalje, Županija je nositelj projekata Centra za stalni boravak branitelja u objektu Područne škole Lađevac na području Grada Slunja – Braniteljski centar. Cilj je izgraditi ustanovu za pružanje dugotrajnog smještaja te usluga i programa prilagođenih potrebama braniteljsko stradalničke populacije iz Domovinskog rata te pružanje usluga i briga o svakodnevnim potrebama i psihosocijalnim potrebama.
Vrijednost projekta je 3 milijuna eura, a očekivano vrijeme realizacije je 2027. godine.
Nadalje, projekt izgradnje  jednodijelne školske sportske dvorane pri PŠ Oštarije, do 2026. godine. Vrijednost projekta je 1,4 milijuna eura.

Karlovačka županija i Prirodoslovna škola Karlovac bili su nositelji  projekta Regionalni centar kompetentnosti Panonika unutar Prirodoslovne škole Karlovac. Vrijednost projekta je 300 tisuća eura.
Završen je i milijun eura vrijedan projekt Izgradnje i opremanja jednodijelne školske sportske dvorane PŠ Kamanje te nešto više vrijedan projekt Izgradnje i opremanja jednodijelne školske sportske dvorane PŠ Jarče Polje.

Dva milijuna eura vrijednost je projekta energetske obnove objekta Doma zdravlja Karlovac, koji je i nositelj projekta i koji bi trebao završiti do 2026. godine.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije nositelj je projekta Izgradnje Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Ozalj.

Javna ustanova NATURA VIVA nositelj je projekta Centar šišmiša – špilja Vrlovka; Dorina kuća – Skriveni svijete špilje Vrlovke u Općini Kamanje.
Zgrada će se oblikovno i funkcionalno sastojati od 3 dijela koji se longitudinalno nižu uzduž vanjske otvorene šetnice koja interpretira prostor špilje Vrlovke.
Vrijednost projekta je 10 tisuća eura i trebao bi završiti do 2027. godine.

Niz je i projekata kojima su nositelji gradovi i općine, ali i privatnih investicija.

Jedan od projekata je Centar kompetencija za naprednu proizvodnju i mehatroniku (CEKOM NP 4.0) – razvojno-inovacijski centar za podršku IRI
aktivnostima na područjima robotike, napredne mehatronike, automatizacije te ispitivanja mogućnosti naprednih komponenti industrije 4.0. U sklopu
projekta su otvorena 3 nova laboratorija (Laboratorij za Automatizaciju i robotiku, Dimenzijska mjerenja te OCR i Mehatroniku) čija se usluga najma
nudi, kao i mogućnost pružanja brojnih drugih usluga, od projektiranja i izrade automatiziranih sustava, preko različitih mjernih usluga, usluga
laserskog rezanja ili zavarivanja, kao i pružanja usluga edukacija za rad s robotskim manipulatorima. Vrijednost projekta je 7,6 milijuna eura i trebao bi završiti početkom sljedeće godine. Nositelj projekta je HS Produkt.

 Nakon uspješno provedenih svih istraživačko-razvojnih aktivnosti koje su rezultirale uspješno testiranim prototipovima, provedenim nabavama
i podnesenim prijavama intelektualnog vlasništva, projekt se trenutno nalazi u završnoj fazi promocije s ciljem potencijalne komercijalizacije novih
proizvoda i usluga. U sklopu projekta su otvoreni novi laboratoriji čime su ostvareni zadani ciljevi projekta kojima se omogućuje istraživanje i razvoj
na području primjene najnovijih tehnologija u automatizaciji procesa.

Jedan od realiziranih projekata je Logističko – distributivni centar u Karlovcu tvrtke PPK Karlovac koja je s tim projektom dodatno ojačala svoje skladišne i transportne kapacitete. Objekt kapaciteta 9.000 paletnih mjesta prostire se na 4.500 m² i ima kompletno nove parkirališne površine. Ove je godine na krovu objekta izgrađena  solarna elektrana snage 0,6 MWh, što s postojećim solarnim panelima na proizvodnim pogonima i farmi junadi Šumbar čini ukupnu snagu 2 MWh. Vrijednost projekta je bila 6,1 milijun eura.  PPK Karlovac ulaže u još jedan projekt – Pomoćna zgrada proizvodne namjene – Plinska kotlovnica koja će biti smještena neposredno uz proizvodne pogone tvrtke i unaprijediti energetski sustav tvornice.
Postrojenje će koristiti prirodni plin za proizvodnju pare kao pogonskog energenta za rad strojeva i opreme. Projekt vrijednosti milijun eura trebao bi završiti početkom sljedeće godine. Uskoro bi pak trebao biti gotov projekt  Linija za automatsko rezanje i pakiranje trajnih i polutrajnih salama i kobasica čime će se u potpunosti automatizirati proizvodni proces ove kategorije proizvoda. Kapacitet nove linije iznosi 200 do 300 kilograma na sat, odnosno 800 tona godišnje. Vrijednost projekta također je milijun eura.

U Karlovcu tvrtka  Kelteks provodi 14,6 milijuna eura vrijedan projekt nove proizvodne  zgrade (proizvodnja tehničkog tekstila) – Novi Kelteks.  U novoj zgradi bit će smješten kompletni epoxy program i preseljena dva stroja iz Albstadta, Njemačke, uz dodatnu investiciju od preko 5 milijuna eura. Planirano je razdvajanje proizvodnje tkanja i proizvodnje profila ojačanih smolama na različite lokacije radi bolje efikasnosti i smanjenja troškova.

Na Veleučelištu u Karlovcu u tijeku je projekt rekonstrukcije, uređenje i prenamjena postojeće zgrade „Bosanskog magazina“ u restoran studentske prehrane i interpretacijski centar. Svrha projekta je na integrirani način revitalizirati napuštenu brownfield lokaciju u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini grada Karlovca – Zvijezdi. Provedbom projekta stavit će se u funkciju zgrada „Bosanskog magazina“ i očuvati kulturna baština u svrhu gospodarskog, turističkog i kulturnog razvoja Većeg urbanog područja Karlovac uključujući doprinos poboljšanju studentskog standarda, unaprjeđenju kvalitete i dostupnosti visokoškolskog obrazovanja. Vrijednost projekta je blizu 6 milijuna eura.

Grad Karlovac nositelj je nekoliko projekata. Među njima je izgradnja dječjeg vrtića Luščić koji će primiti 200 djece u 10 odgojnih skupina – 4 jasličke i 6 vrtićkih jedinica. Svi dnevni boravci za djecu imat će svoje natkrivene terase, kao i zajedničku nenatkrivenu terasu koja će povezivati sve jedinice. U prizemlju će se na tom otvorenom prostoru nalaziti igralište s dječjim igralima i spravama. Na dijelu krova postavlja se sunčana elektrana. Vrijednost projekta je 10,2 milijuna eura, a očekivano vrijeme realizacije sredina 2026. godine.  Gradi se i Osnovna škola Luščić kapaciteta 8 odjela razredne nastave i 12 odjela predmetne nastave, ukupno 20 razrednih odjela. Kompleks osnovne škole čine jedan ili više objekata škole i objekt školske dvorane, unutarnji prostori i oprema, prilaz, sportski tereni i okoliš građevine. U zgradi škole uz učionice i kabinete potrebno je smjestiti i kuhinju s pomoćnim prostorijama, prostorije za organizaciju i koordinaciju rada škole te energetsko-tehnički blok. Završetak je planiran do sredine 2026. godine.

Grad je i nositelj projekta  Izrade projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Hrvatskog doma, a cjelovitom obnovom zgrade postići će se odgovarajuća mehanička stabilnost i otpornost objekta, uvesti mjere energetske učinkovitosti, omogućiti pristup osobama smanjene pokretljivosti, povećat će se funkcionalnost samog objekta te će se osigurat prostori za raznovrsne društvene i umjetničke sadržaje. Vrijednost projekta je 11,9 milijuna eura. Izgradnja parka Grabrik još je jedan projekt Grada koji je planiran na postojećoj zelenoj površini pored škole, vrtića i vodocrpilišta koja će projektiranim uređenjem biti obogaćena sadnjom višeg zelenila i raznim zanimljivim sadržajima za korisnike svih dobnih skupina. Vrijednost projekta je 1,8 milijuna eura i očekivana realizacija je kraj 2025. godine.
Još jedan projekt Grada je Revitalizacija Trga Bana Josipa Jelačića koji obuhvaća izvođenje radova rekonstrukcije, gradnje i opremanja trga. Vrijednost projekta je 5,5 milijuna eura, a očekivano vrijeme realizacije je kraj 2025. godine.
GIFTSnet (Interreg IPA CBC HR-BA-ME) i Revitalizacija Starog grada Dubovca s rekonstrukcijom dijela Ulice Zagrad – Gaj i gradnjom parkirališta u Karlovcu projekt je kojim se  osigurava stavljanje u funkciju punog potencijala objekta i područja oko Starog grada  Dubovca, odnosno onih dijelova objekta koji sada nisu u funkciji, te očuvanje onih dijelova objekta koji zahtijevaju obnovu radi poboljšanja sigurnosti za posjetitelje/turiste, također štiti se i sigurnost građevine i prostora, smanjuje potrošnja resursa i racionalnije se upravlja objektom i okolnim prostorom.

Stari grad Dubovac Karlovac
Ukupna vrijednost projekta je 1,9 milijuna eura. U Karlovcu je u tijeku projekt  Rekonstrukcija i izgradnja dijela Ulica J. Draškovića i Puta D. Trstenjaka u svrhu rasterećivanja povijesne karlovačke jezgre Zvijezde od tranzitnog prometa, odnosno njegova potpuna zabrana u svrhu revitalizacije Zvijezde. Vrijednost projekta je 6 milijuna eura i trebao bi se realizirati do kraja 2026. godine.

Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije uz državne potpore projekt je koju provodi tvrtka OPTIX Infrastructure u Karlovcu, a trebao bi se realizirati do 2026. godine.

U Babinoj gori gradi se Centar za gospodarenje otpadom kojim je uz Centar u projektu obuhvaćena i gradnja pretovarnih stanica u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i Otočcu radi uspostave suvremene regionalne infrastrukture za obradu i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Karlovačke županije, sjeveroistočnog dijela Ličko-senjske županije i zapadnog dijela Sisačko-moslavačke županije. Vrijednost projekta je 43,6 milijuna eura, a plan završetka je 2026. godine.

U Poduzetničkoj zoni u Ogulinu tvrtka BJELIN  i Valinge Croatia završili su prvi investicijski ciklus projekta Tvornice drvenih podnih obloga Woodura®. Vrijednost projekta je 100 milijuna eura, a plan je zaposliti 180 osoba. Tvornica obuhvaća četiri proizvodna procesa – tvornica prešanih ploča, profiliranje 5G® tehnike spajanja, površinsku obradu lakiranjem u klasi 33 te potpuno automatizirano pakiranje i paletiziranje gotovog proizvoda spremnog za isporuku.

Grad Slunj nositelj je projekta Obnova i stavljanje u funkciju Starog grada Slunja. Kako se navodi, Stari grad Slunj predstavlja okosnicu turističkog razvoja slunjskog područja i kao jedan veliki interpretacijski centar nastojat će interaktivnim rješenjima i multimedijskim sadržajima prikazati razvoj lokalnog područja od njegova prvog spomena 1390. godine do današnjih dana. Vrijednost projekta je 5,5 milijuna eura.

S_509_20230129162221

Grad je i nositelj projekta Utvrda kulture Slunj kojim je plan obnoviti, rekonstruirati i opremiti stara kuća u centru Grada Slunja te pripadajuće dvorište, a sve zadržavajući njihov tradicionalni stil. Između ostalog kuća će se sastojati od dvije sobe sa stalnim interaktivnim multimedijalnim muzejsko-interpretacijskim postavom na temu lokalnih velikana, biskupa Mile Bogovića i prvog hrvatskog olimpijca Milana Neralića. Vrijednost projekta je 2,6 milijuna eura.

U Slunju je i završen idejni projekt  „Izgradnje i opremanja Razvojnog centra Slunj“  sa svrhom podrške postojećem poduzetništvu i onom tek u nastajanju. Vrijednost projekta je 3 milijuna eura.

Općina Rakovica nositelj je projekta Stari grad Drežnik – veličanstvena obrambena utvrda iz 12. stoljeća, zaštićeno kulturno dobro, koja je ovaj
dio Europe punih 400 godina štitila od Turaka. Radi se o jednom od malobrojnih sačuvanih povijesnih atrakcija Plitvičkih dolina koji je općina Rakovica odlučila zaštititi i pažljivo obnoviti. Vrijednost projekta je 2,3 milijuna eura i trebao bi se realizirati do 2028. godine.

Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe Duga Resa projekt je kojim se planira izgradnja i opremanje objekta kapaciteta za 151 korisnika (16 za
osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije) u 107 soba (63 jednokrevetne, 44 dvokrevetne), u kojem će se pružati institucijske
i izvaninstitucijske usluge socijalne skrbi i smještaja, te cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a kojim će upravljati nova javna ustanova osnovana od Grada Duge Rese. U budućem Centru, prema standardima i na ukupni kapacitet ležajeva od 151, planirano je zapošljavanje 67 djelatnika, većinom medicinskih sestara i medicinskog osoblja, ali i socijalnih radnika, fizioterapeuta, administrativnog i tehničkog osoblja. Vrijednost projekta je gotovo 12 milijuna eura, a trebao bi završiti do početka 2026. godine.

Hrvatske ceste rade na projektu izmještanje državne ceste D6 na dionici od čvora „Novigrad“ na autocesti A1 do naselja Lišnica na državnoj cesti D3 unutar Duge Rese. Projekt bi se trebao realizirati kroz 6 godina.

HŽ Infrastruktura radi na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac, a trebao bi se realizirati od 2027. godine. Ove godine trebala bi završiti prva faza projekta obnove željezničke pruge Karlovac-Ozalj-Kamanje-DG (Metlika).

Svi detalji o projektima mogu se vidjeti u Katalogu.(L.K.)