Karlovačka županija je među prvima usvojila proračun za 2022. godinu u visini od 1,24 milijarde kuna. Kako se navodi u kratkom pregledu proračuna, nastavlja se projekt Regionalni centar kompetentnosti, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, projekt „Nikola Tesla poduzetnički centar“, pa projekti Pomoćnici u nastavi, Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva i Shema školskog voća, povrća i mlijeka, nastavlja se energetska obnove škola i zdravstvenih ustanova, dogradnja škola i dvorana, demografske mjere, veći broj stipendija, nabava opreme za zdravstvene institucije…

Jedna od demografskih mjera koja se nastavlja i ove godine je  stambeno zbrinjavanje mladih na ruralnom području Karlovačke županije. Osigurano je milijun kuna za kupnju ili rekonstrukciju obiteljske kuće čime se osigurava nova stambena jedinica i izgradnja kuće mladim obiteljima do 40 godine. Sredstva će biti dodijeljena za 17 mladih obitelji u fazama izrade do 31.12.2023. godine.
Kroz pomoć za novorođeno dijete dodjeljuje se paket vrijednosti 700 kuna te novčani iznos,  za prvo dijete 800 kuna, drugo dijete 900 kuna i treće i više 1.000 kuna.
Osigurana su sredstva i za  socijalno ugrožene osobe (teška oboljenja, smrt užeg člana obitelji i sl.), pomoć za ogrije, za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji…

Na području obrazovanja, u program Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda uključeno je u ovoj školskoj godini 18 osnovnih, 9 srednjih škola i 1 učenički dom. Projekt osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva provodi se petu godinu zaredom. Projekt Karlovačka županija za inkluzivne škole uključuje ove školske godine 48 pomoćnika u nastavi i 1 stručni komunikacijski posrednik koji pružaju podršku 50 učenika s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje iz nadležnosti Županije. U projekt je uključeno 16 osnovnih škola i 7 srednjih škola.

Kroz program KA RADDAR cilj je što ranije usmjeravanje mladih prema STEM području i deficitarnim zanimanjima, odnosno prema tržištu rada te kvalitetna poveznica obrazovnog i gospodarskog sustava Karlovačke županije. Program je postao registrirana europska točka izvrsnosti.

Od ove godine Županija je povećala iznose i broj stipendija i za tu namjenu osigurala u proračunu 600.000 kuna.
Karlovačka županija financira kompletne troškove školovanja u deficitarnim strukovnim zanimanjima (tesar, limar, tapetar); uključujući nastavni materijal (udžbenici s pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima), didaktički materijal, smještaj u učeničkom domu, troškovi za prijevoz te zaštitnu radnu odjeću i obuću.

Od projekata u školstvu, plan je gradnja školske sportske dvorane OŠ Ivan Goran Kovačić Duga Resa za što je procijenjena vrijednost  26 milijuna kuna, zatim, izgradnja školske sportske dvorane i dodatnih učionica OŠ Slave Raškaj Ozalj za prelazak u jednu smjenu, procijenjena vrijednost projekta je 21,6 milijuna kuna, pa izgradnja dvorane OŠ Cetingrad  procijenjene vrijednosti 9 milijuna kuna, i dvorane OŠ Generalski stol uz procijenjenu vrijednost 5,6 milijuna kuna. Nadalje, izgradnja školske sportske dvorane OŠ Jarče polje. Vrijednost izgradnje je 7,8 milijuna kuna, a konačna realizacija očekuje se tijekom ove godine.
Strateški i značajniji kapitalni projekti u školstvu za 2022. godinu, a koji ovise o  raspoloživim EU natječajima, jesu nadogradnja Prve OŠ Ogulin i prelazak u jednu smjenu. Procijenjena vrijednost je 3,97 milijuna kuna.  Zatim, nadogradnja OŠ Antun KlasinC Lasinja – proširenje školske sportske dvorane, školske knjižnice i 5 učionica, uz procijenjenu vrijednost projekta od 14 milijuna kuna. U planu je i nadogradnja OŠ Barilović – u tijeku je dogradnja učionica i rekonstrukcija kuhinje i hodnika, u planu izgradnja i sportske dvorane, a procijenjena vrijednost je 6,7 milijuna kuna. U planu je i projekt nadogradnje Medicinske škole Karlovac – projekt je na Indikativnoj listi MRRFEU za Operativni program Konkurentnost i kohezija, a procijenjena vrijednost projekta je 40 milijuna kuna. Jedan od projekata je i uređenje dodatnog prostora Trgovačko ugostiteljske škole Karlovac – prelazak u jednu smjenu – obuhvaća uređenje potkrovlja škole, uređenje knjižare i prizemlje zgrade Oružane. U provedbi je uređenje prostora bivše knjižare te i okončanje tijekom ove godine. Procijenjena vrijednost je 4 milijuna kuna.

U planu stoji i kupnja dodatnog prostora za MIOŠ – u 2022. godini planirana je zadnja rata kupovine Tiskare Gaza u svrhu uređenja škole i prelazak u jednu smjenu (novi nastavni sadržaji, sportska dvorana, mogućnost učeničkog smještaja i sl.). Procijenjena vrijednost uređenja novokupljenog prostora je 45 milijuna kuna. Tu su i pripremni radovi za uspostavu hidroponskog plastenika pri Prirodoslovnoj školi Karlovac  – RCK PANONIKA –  opremanje 100% sufinancirano iz EU fondova. Vrijednost opreme je 1,2 milijuna kuna. Postavljanje plastenika predviđeno je tijekom ove godine.

Regionalni centar kompetentnosti predstavlja mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektorima elektrotehnike i računalstva, strojarstva te turizma i ugostiteljstva. Radi se o prenamjeni postojeće neiskorištene zgrade „Oružane“ za novu vrstu javne obrazovne ustanove u samom središtu grada Karlovca kroz koju će se rekonstruirati, opremiti te organizacijski i programski ustanoviti središte strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja. Projekt se sastoji od više svojevrsnih potprojekata ukupne vrijednosti oko 105 milijuna kuna, a sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) i Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).  Ukupna procijenjena vrijednost radova je 29,6 milijuna kuna.

Na području gospodarstva, sa 2,4 milijuna i ove će  godine Županija subvencionirati kamate. Riječ je o  sufinanciranju kamata na ugovorene poslovne kredite gospodarskih subjekata po programima „Lokalni projekti razvoja 2009”, „Kreditom do uspjeha 2014.“ te programima HBOR-a „Poduzetništvo mladih, žena i početnika”, „Investicije privatnog sektora” i „Obrtna sredstva”.

Sa 800.000 kuna pomoći će se poduzetništvu, s ciljem razvoja povoljnog poduzetničkog okruženja, rasta zaposlenosti, subjekti malog gospodarstva moći će koristiti potpore za sufinanciranje dokumentacije za nove investicije, nastup na sajmovima, edukaciju poduzetnika te za nabavku opreme za rad.

Kroz program program ravnomjernog razvitka sa 2 milijuna kuna sufinancirat će se budući kapitalni i infrastrukturni projekti s ciljem gospodarskog razvoja Karlovačke županije.

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje i razvoja ruralnog područja kroz Program potpora male vrijednosti, nastavlja sa sufinanciranje kamata na kredite poljoprivrednika i dodjela drugih potpora za ulaganja u poljoprivrednu djelatnost. Nastavljaju se aktivnosti na razvoju Planske poljoprivrede što znači poticanje formiranja proizvođačkih organizacija, pružanje administrativne pomoći u rješavanju imovinskopravnih odnosa s ciljem okrupnjavanja zemljišta i privođenja istog te izradi projektne dokumentacije za nedostajuću poljoprivrednu infrastrukturu.

Za projekt Distributivni centar za voće i povrće i industrijsko bilje u Cetingradu planira se izrada projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole. Čine ga upravna zgrada, hladnjača za voće i povrće s preradom, centar za industrijsku konoplju, pogon za sušenje žitarica i kamionska vaga. Procijenjena vrijednost projektne dokumentacije iznosi 2 milijuna kuna.

Kroz projekt Pogon klaonice s preradom mesa u Krnjaku planirana je izgradnja klaonice i pogona za preradu mesa kapaciteta 1600 grla goveda i 4400 grla svinja godišnje. U 2022. planira se izrada projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole.

Osnovna namjena pogona mlijeka u Krnjaku bit će prihvat svježeg mlijeka te prerada mlijeka u mliječne proizvode. Na objektu je također planirana mogućnost provođenja edukacije učenika i studenata i također je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju.

Iznos od 1,2 milijuna kuna predviđen je za provedbu  Programa unapređenja turizma s ciljem uređenja javne turističke infrastrukture u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, sufinanciranje manifestacija od značaja za Karlovačku županiju kao i sufinanciranje turističkih projekta fizičkih osoba.

Za Projekt Dodir civilizacija izdvojit će se 1,6 milijuna kuna, a riječ je o višegodišnjem projektu obnove i stavljanja u funkciju kulturnog turizma devet starih gradova Karlovačke županije i Karlovačke zvijezde pod jedinstvenim krovnim nazivom „Dodir civilizacija“. Tijekom 2022. godine uz sufinanciranje sredstvima Ministarstva kulture i medija, planira se nastavak izrade projektne dokumentacije na lokacijama obuhvaćenim projektom, prije svega na lokaciji Modruš, sve u skladu sa smjernicama zadanim Krovnim interpretacijskim planom.

Najveći dio proračuna Karlovačke županije, odnosno 53% odnosi se na Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo. Najvećim dijelom to su vlastita sredstva zdravstvenih ustanova, ali i decentralizirana sredstva koja se koriste za financiranje 13 zdravstvenih ustanova, 4 centra za socijalnu skrb i Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Antun.

Od projekata, izdvaja se dogradnja i uspostava fizikalne terapije Dom zdravlja Ozalj – u novi dio zgrade preselit će se ordinacije radiologije, oftalmologije, fizikalne terapije, ordinacija za male kirurške zahvate te prostorija za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, a za koje već postoje medicinski uređaji. Procijenjena vrijednost je 4,2 milijuna kuna.  Zatim, proširenje kapaciteta kroz uređenje tavanskog prostora Poliklinike Suvag uređenje dvorana
za senzornu integraciju, kabinet za logopedsku terpapiju, neurofeedback terapiju i elektroencefalografije (EEG), prostor za upravu ustanove. Procijenjena vrijednost projekta je 4,7 milijuna kuna. Tu su i projekti energetske obnove Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – Model OPKK energetske obnove, koji pretpostavlja velik iznos za sufinanciranje od strane Županije od oko 16 milijuna kuna.  Projektna dokumentacija pripremljena u rujnu 2020. Procijenjena vrijednost projekta je 40 milijuna kuna.
Rekonstrukcija Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije predviđa uređenje Regionalnog edukacijsko-simulacijskog centra hitne medicine. Centar je namijenjen svim djelatnicima hitne medicine u Karlovačkoj županiji ali i u Republici Hrvatskoj. Procijenjena vrijednost projekta je 11,1 milijun kuna.
Izgradnja građevine javne namjene – Ispostava Ozalj Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije projekt je vrijednosti 4,5 milijuna kuna.
Izgradnja građevine javne namjene – Ispostava Vojnić Zavod za hitnu medicinu projekt je procijenjene vrijednosti 4,4 milijuna kuna. Završetak se očekuje u lipnju ove godine.

Prilagodba objekta Službe mikrobiologije i parazitologije osobama s invaliditetom projekt je vrijednosti 600 tisuća kuna. Projektom će se prilagoditi ulaz u objekt osobama s invaliditetom (ulazna vrata i stubište, koso podizne sklopive platforme, rampe i sanitarni čvor).
Tijekom 2022. godine planira se nabaviti jedno sanitetsko vozilo (Dom zdravlja Duga Resa), 5 patronažnih vozila (Dom zdravlja Ogulin, Dom zdravlja Slunj, Dom zdravlja Vojnić i Ustanova za pružanje zdravstvene njege u kući Karlovac i 2 vozila hitne pomoći (Zavod za hitnu pomoć KŽ). Ukupna vrijednost je 1,9 milijuna kuna.
Kroz nabavu medicinske i laboratorijske opreme i ostalih uređaja-tijekom 2022. godine planira se nabaviti 2 mamografa (Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin i Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa). Ukupna vrijednost je 2,2 milijuna kuna.

Kako je istaknula županica Martina Furdek-Hajdin prilikom predstavljanja proračuna, strateški ciljevi planirane politike imaju tri najvažnije okosnice: “Na prvom mjestu je oživljavanje i održiv razvoj ruralnog područja koje se ponajviše zasniva na razvoju poljoprivrede te na razvoju ruralnog turizma. Na drugom je stvaranje radnih mjesta i unaprjeđenje kvaliteti života  što su osnovni preduvjeti koje želimo ostvariti našim stanovnicima, ali i onima koji bi se eventualno željeli doseliti u Karlovačku županiju. Treći cilj je održivi razvoj prostora i učinkovito upravljanje razvojem županije .Ono što želimo je da svaki građanin, posebno mladi ljudi u Karlovačkoj županiji pod boljim okolnostima mogu stvoriti svoj stan ili kuću koja će postati njihov dom i mjesto u kojem će formirati svoju obitelj.” (L. Kiseljak)