Primorsko-goranska, Istarska i Splitsko-dalmatinska županija bile su najposjećenije destinacije u prosincu, na kontinentu su to bile Krapinsko-zagorska, Zagrebačka i Varaždinska županija, koja je ujedno uz Karlovačku županiju imala i najveći rast broja noćenja na godišnjoj razini. Pokazuju to danas objavljeni podaci DZS-a.

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u komercijalnim smještajnim objektima u prosincu 2023. ostvareno je 389 tisuća dolazaka i 839 tisuća noćenja turista, što je porast dolazaka za 18,2% i porast noćenja za 13,4% u odnosu na prosinac 2022. Domaći turisti ostvarili su 161 tisuću dolazaka i 303 tisuće noćenja, što je za 19,2% više dolazaka i za 21,2% više noćenja turista u odnosu na prosinac 2022. Strani turisti ostvarili su 228 tisuća dolazaka i 536 tisuća noćenja, što je za 17,5% više dolazaka i za 9,4% više noćenja turista u odnosu na prosinac 2022. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista 36,1% čine noćenja domaćih turista, a 63,9% noćenja stranih turista.

Po broju noćenja u prosincu predvodi Primorsko-goranska županija sa 146,4 tisuće noćenja turista, Istarska sa 141,2 tisuće, Splitsko-dalmatinska sa 69,3 tisuće noćenja, Dubrovačko-neretvanska s 46 tisuća i Zadarska s 32 tisuće noćenja. Isti je poredak i po broju dolazaka. Kod samo kontinentalnih županija, najveći broj noćenja imala je Krapinsko-zagorska županija, preko 30,4 tisuće, Zagrebačka 18,9 tisuća, Varaždinska 15,6 tisuća, Osječko-baranjska 15,3 tisuće i Međimurska 14,9 tisuća. Po dolascima također predvodi Krapinsko-zagorska i Zagrebačka, a slijede Osječko-baranjska, Karlovačka i Varaždinska županija.

Najveći rast noćenja na godišnjoj razini imale su Varaždinska županija (34,3 posto), Karlovačka (25,9 posto), Sisačko-moslavačka (25,1 posto), Koprivničko-križevačka (23,3 posto) i Istarska (22,1 posto). Uzmu li se u obzir samo strani turisti, tada je najveći rast noćenja imala Vukovarsko-srijemska županija (32,6 posto), Ličko-senjska (31,7 posto), Karlovačka (25,6 posto), Istarska (19,6 posto) i Varaždinska (15,7 posto).

U prosincu 2023. najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije i Austrije, ukupno 176 tisuća noćenja, što je 32,8% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Najviše su noćenja turisti iz Slovenije ostvarili u Istarskoj županiji,  dok su turisti uz Austrije najviše noćenja ostvarili u Primorsko-goranskoj županiji . (L.K.)