Fotografija: Mirjana Paradinović

U ožujku 2022. ostvareno je 315 tisuća dolazaka i 812 tisuća noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je porast dolazaka turista za 182 tisuće i porast noćenja za 453 tisuće u odnosu na ožujak 2021, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Najviše su noćenja ostvarila Istarska i Primorsko-goranska županija, a na kontinentu, nakon Grada Zagreba, Krapinsko-zagorska županija. Najveći rast noćenja i dolazaka imala je Virovitičko-podravska županija.

Istarska županija je imala 229,2 tisuće noćenja, što je 28,2% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede Primorsko-goranska županija sa 141 tisućom noćenja, što je 17,3% od ukupno ostvarenih noćenja i Grad Zagreb sa 132 tisuće noćenja, što je 16,3% od ukupno ostvarenih noćenja. Gotovo 93 tisuće noćenja imala je Splitsko-dalmatinska županija, 58,2 tisuće Dubrovačko-neretvanska županija, 37,3 tisuće Zadarska županija.., a potom slijedi Krapinsko-zagorska županija s ostvarenih 22,2 tisuće noćenja. Istarska i Primorsko-goranska imale su i najveći broj dolazaka, a na kontinentu također je predvodila Krapinsko-zagorska županija.

U odnosu na isti mjesec lani, najveći hit na kontinentu je Virovitičko-podravska županija, gdje su rasli dolasci turista za preko 300 posto i noćenja za preko 500 posto.

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U OŽUJKU 2022.

1)  Indeks je veći od 999, Izvor: DZS

‘Mi smo na početku razvoja jedne prave turističke priče koja će sigurno još veći značaj imati u budućnosti, kada realiziramo sve one projekte koji su još u fazi realizacije ili u planu. To su svakako, rekonstrukcija dvorca u Cabuni koji će postati Centar za kulturu zdravlja, kao i jedan od najvećih projekata prirodne baštine i turističke infrastrukture u Orahovici – to je uređenje jezera, turističko-rekreacijskog centra Jezero-Hercegovac, vrijednosti 80 milijuna kuna. Osim toga, na Križnici će uskoro biti otvoren centar za posjetitelje, tu je i Kuća čaja u Špišić Bukovici, budući adrenalinski parkovi kod Orahovice i Slatinskog Drenovcu i još puno toga. Kada završimo sve te projekte, Virovitičko podravska županija bit će još sjajnija turistička točka na karti kontinentalne Hrvatske – rekao je nedavno virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Nedavno  je Srebrni suncokret ruralnog turizma, dobila manifestacija „Slavonija i Podravina Wine Not!?“, te Posjetiteljski centar Dravska priča, dok je Suhopolje  šampion Turističke patrole Večernjeg lista.

Domaći turisti ostvarili su na razini cijele RH 124 tisuće dolazaka i 254 tisuće noćenja, što je za 36 tisuća dolazaka i 70 tisuća noćenja turista više u odnosu na ožujak prošle godine. Stranih turista došlo je 191 tisuću te su ostvarili 558 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 147 tisuća i porast noćenja za 383 tisuće u odnosu na ožujak 2021.

Turisti iz Slovenije ostvarili su najviše noćenja stranih turista, slijede noćenja turista iz Njemačke, Austrije, Italije, Bosne i Hercegovine  te SAD-a.

Domaći su turisti u prvom tromjesečju 2022. ostvarili 333 tisuće dolazaka i 735 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 90 tisuća i porast noćenja za 211 tisuća. Istodobno su strani turisti ostvarili 380 tisuća dolazaka i 1,2 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 299 tisuća i porast noćenja za 823 tisuće. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije, Njemačke, Austrije, Italije te Bosne i Hercegovine. (L.K.)