Kroz projekte energetske obnove Brodsko-posavska županija je u ovom mandatu obnovila 23 škole vrijednosti 84,3 milijuna kuna. Kroz projekt Školske sheme uloženo je 2,2 milijuna kuna. Kroz prekogranični projekt Pametne škole u prvoj fazi 4,5 milijuna kuna uloženo je u energetsku obnovu OŠ Sibinj, a u drugoj fazi u sljedeće tri godine na 15 školskih objekata bit će instalirani solarni fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije. Nadalje, u posljednje četiri godine 3,7 milijuna kuna izdvojeno je za stipendiranje. I na kraju za projekt Osiguranja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju osigurano je u sedam godina koliko se provodi gotovo 13 milijuna kuna, od čega 8,3 milijuna posljednje četiri godine. Tako je ukupno u ovom mandatu za obrazovanje Županija osigurala kroz projekte i mjere oko 100 milijuna kuna.

Čak 23 škole bile su uključene u projekt energetskih obnova. Provodile su se unutar projekta Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja a u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Glavni cilj bilo je smanjenje potrošnje energije, tj. troškova za grijanje i poboljšanje uvjeta u zgradama.

U OŠ Okućani izrađena je tako primjerice toplinska izolacija vanjske ovojnice (zid, strop-krov, stolarija) ugrađeni termostatski ventili, a dosadašnje energent -lož ulje, zamijenjen zemnim plinom. Ušteda energije je  čak 81,4%. Energetska obnova OŠ Ivana Gorana Kovačića u Starom Petrovom Selu  je također napravljena toplinska izolacija vanjske ovojnice (zid, strop-krov,stolarija)  te ugrađeni termostatski ventili. Ušteda energije je  57,76%. Isto je učinjeno i u OŠ „M.A.Reljković” u Bebrini uz ugradnju solarnih kolektora za pripremu tople vode. Ušteda energije je 68,42%, a 71 posto na OŠ Ivana Filipovića u Velikoj Kopanici. Kroz energetsku obnovu OŠ Ante Starčevića i pripadajuće školsko sportske dvorane, završenu prije dvije godine, ugrađena je toplinska izolacija, zamjena postojećih krovnih panela dvorane sa ispunom od poliuretana, zamijenjena postojeća metalna i drvena stolarija i kopelit ostakljenja sa novom aluminijskom i PVC stolarijom sa trostrukim ostakljenjem, a postavljena je i zaštitna mreža između dvorane i nogometnog igrališta. Također je zamijenjena postojeća rasvjeta novim sustavom LED rasvjete itd. Uglavnom, kroz sve te projekte smanjena je potrošnja energije. Najvrjedniji je bio projekt energetske obnove srednje škole Tehničke škole u Slavonskom Brodu, 11,2 milijuna kuna od čega je 6,7 milijuna financirano iz EU, a ostalo su bila vlastita sredstva. Osnovna škola u Sibinju je pak energetski obnovljena kroz projekt Pametne škole.

 Energetske obnove

Red.broj ŠKOLA Vrijednost ulaganja
1. Gimnazije „M. Mesić“ Slavonski Brod 4.125.211,25
2. OŠ „Ivan Meštrović“Vrpolje 2.172.387,50
3. OŠ „Dr.Stjepan Ilijašević“Oriovac 2.292.862,50
4. 4.OŠ Sikirevci,Sikirevci 2.315.346,25
5. OŠ“M.Gubec“Cernik, PŠ Bačin Dol 359.820,00
6. OŠ M.Lovrak,Nova Gradiška 4.070.744,34
7. OŠ I.G.Kovačića  S.P.Selo 2.587.998,59
8. OŠ I.Filipović V.Kopanica 3.282.094,68
9. OŠ A.Starčevića Rešetari 2.685.010,03
10. OŠ A.M.Reljković Bebrina 2.110.924,52
11. OŠ Okučani 3.682.939,11
12. SŠ M.A.Reljković,Slavonski Brod 5.244.678,99
13. OŠ J.Kozarac Slavonski Šamac 974.987,97
14. OŠ S.Radić Oprisavci 2.586.923,41
15. OŠ Sibinjskih žrtava,Sibinj  

4.500.000,00

Program Interreg IPA CBC prekogranične suradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014 – 2020. Naziv projekta: SMART SCHOOLS 
16. OŠ „Viktor car Emin“ Donji Andrijevci 3.409.048,92
17. OŠ „Matija Antun Relković“ Davor 3.924.598,79
18. Gimnazija Nova Gradiška 4.761.811,82
19. Tehnička škola u Slavonskom Brodu 11.233.909,94
20. Obrtnička škola u Slavonskom Brodu 5.371.194,05
21. Medicinska škola u Slavonskom Brodu 2.956.546,42
22. OŠ „Ljudevit Gaj“ Nova Gradiška 7.818.676,92
23. Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod 1.900.000,00
UKUPNO 84.367.416,00

Projekt Školska shema provodi se kao mjera namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu promoviranja zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli, omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi nude se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu. Županija je ukupno u tom EU projektu osigurala oko 2,2 milijuna kuna – 1,7 milijuna za voće i povrće i 491 tisuću za mlijeko i mliječne proizvode.

Projekt Školska shema

 

Godina provedbe

Osnovne š kole u projektu

 

Srednje škole u projektu

 

Voće i povrće, broj učenika korisnika

 

Mlijeko i mliječni proizvodi broj učenika korisnika

 

Ukupni iznos sredstava za voće i povrće, kn

 

Ukupni iznos sredstava za mlijeko i mliječne proizvode, kn

 

2017./18 23 6 10050 1998 430.000,00 120.000,00
2018./19. 23 8 10095 1996 410.740,31 132.659,15
2019./20 23 8 10333 1591 439.152,50 111.568,87
2020./21. 21 8 8972 1426 449.833,65 126.789,22
UKUPNO 1.729.726,46 491.017,24

 

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“ naziv je 1,8 milijuna eura vrijednog prekograničnog projekta. Taj je projekt inače bio treće plasiran u kategoriji Doprinos prekograničnoj suradnji u našem prošlogodišnjem izboru za najbolji EU projekt. Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekt implementiraju Centar za  razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija. Ciljevi projekta su povećati infrastrukturne, institucionalne i upravljačke kapacitete projektnog područja za proizvodnju obnovljive energije u javnom sektoru i za poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada, osposobiti učenike i zaposlenike osnovnih i srednjih škola za pristupačne mjere uštede energije i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te povećati svijest javnosti o krajnjoj potrebi za pametnom i klimatski neutralnom energijom te o win-win mogućnostima za mudro korištenje energije smještenim u stambenim i javnim zgradama projektnog područja. Projekt je živopisna kombinacija zelenih ulaganja, umjetnosti i kulture kao inovativnog obrazovnog alata, pametne IC tehnologije, širokog školskog natjecanja za uštedu energije – sve primijenjeno kako bi se učenicima i zaposlenicima škola iz područja projekta te regionalnim i lokalnim službenicima omogućilo da praktično primijene ključne principe uštede i održivog upravljanja energijom. Paralelno s tim, dinamična javna komunikacija širi se i povećava svijest građana i ostalih javnih sastavnica o nizu dobitnih društveno-ekonomskih prednosti energetske učinkovitosti i proizvodnje obnovljivih izvora energije.

U drugoj fazi, na 15 školskih objekata u Brodsko – posavskoj županiji bit će instalirani solarni fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije, dok će u 18 škola u Tuzlanskom kantonu peći na fosilna goriva biti zamijenjene pećima na drvnu biomasu.

Projekt Pametne škole

Naziv projekta Vrijeme trajanja Opis aktivnosti Vrijednost ulaganja
 

PAMETNE ŠKOLE

 

2017.2019.

Energetska obnova OŠ Sibinjskih žrtava,Sibinj  

4.500.000,00

 

PAMETNE ŠKOLE 2

 

2020.-2023.

Instaliranje solarnih elektrana na 15 osnovnih i srednjih škola  

5.000.000,00

UKUPNO 9.500.000,00

 

Za stipendije Brodsko-posavska županija izdvojila je u četiri školske tj. akademske godine 3,7 milijuna kuna. U ovoj godini iznos je povećan sa 880.000 kuna, koliko je osigurano u prethodne tri godine, na 1,1 milijun kuna.

 Stipendiranje studenata po načelu deficitarnosti, izvrsnosti i socijalnog statusa

Red.broj. Akademska  godina Broj studenata Iznos sredstava
1. 2017./2018. 100 880.000,00
2. 2018./2019 100 880.000,00
3. 2019./2020. 100 880.000,00
4. 2020./2021. 120 1.100.000,00
UKUPNO 3.740.000,00

Projekt Osiguranja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju putem osiguravanja neposredne potpore za njihovim potpunim, učinkovitim i ravnopravnim sudjelovanjem u odgojno-obrazovnom procesu u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima prema izrađenom programu rada prema potrebama svakog pojedinog učenika. Provodi se u osnovnim i srednjim školama na području Brodsko-posavske županije sedmu godinu, a sredstva su u posljednje četiri godine povećana, u prve tri osigurano je 2 milijuna kuna za svaku godinu, a ove 2,3 milijuna kuna.

Osiguranja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

 

Godina provedbe

 

 

Broj uključenih škola

 

Broj učenika kojima je pružena podrška  

ULOŽENA SREDSTVA

2014./2015. 10 17 887.068,50
2015./2016. 21 56 1.989.525,00
2016./2017. 20 45 1.702.500,00
2017./2018. 21 54 2.000.000,00
2018./2019. 20 49 2.000.000,00
2019./2020. 20 58 2.000.000,00
2020./2021 23 55 2.343.317,64
UKUPNO 12.922.411,14

Što se tiče ove godine, nedavno nam je župan Danijel Marušić iznio planove ulaganja u obrazovanje.

‘Za provedbu Programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini, osiguran je iznos od 105,4 milijuna kuna od kojih će 41.407.650 kuna decentraliziranih sredstava biti usmjereno osnovnim i srednjim školama kojima je županijska uprava osnivač, a iz tih sredstava županija će sa 500 tisuća kuna sufinancirati gradnju Osnovne škole “Milan Amruš”. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, prema Programu, osigurano je 17 milijuna kuna, a  1,1 milijun kuna izdvojeno je za stipendiranje 120 redovnih studenata, dva milijuna kuna za sufinanciranje rada Sveučilišta u Slavonskom Brodu te 380 tisuća kuna za sufinanciranje željezničkog prijevoza 423 redovna studenata. Sredstva za stipendije povećana su sa 880 tisuća na 1,1 milijun kuna. Europskim sredstvima u iznosu od 17,9 milijuna kuna bit će sufinancirani projekti energetske obnove u obrazovanju, odnosno Tehničke, Srednje medicinske te Obrtničko-tehničke škole 1 u Slavonskom Brodu kao i Gimnazije Nova Gradiška te novogradiške Osnovne škole Ljudevita Gaja.’ – rekao je župan Marušić.

Jedan od velikih projekata je 78.769.578,11 kuna vrijedan Regionalni centar kompetentnosti u području strojarstva koji čine faze “Slavonika 5.0.” te “Slavonika 5.1.” a namijenjen učenicima 12 srednjih strukovnih škola u .pet slavonskih županija. Ugovori su potpisani prošloga ljeta, a rok realizacije je 2023. godina. (L.K.)