Karlovačka županija za zdravstvo ove godine planira po stanovniku Županije izdvojiti 4.880 kuna, što ju svrstava u top pet županija, pokazuje aplikacija Otvoreni proračun. Dogradit će se Dom zdravlja Ozalj kao i poliklinika Suvag, predviđena je i rekonstrukcija Zavoda za hitnu medicinu te energetske obnove. 

Od ukupnih 629 milijuna kuna koji su namijenjeni za zdravstvo,  najveći dio odnosi se na redovno poslovanje. Iznos od 3,4 milijuna planiran je za EU projekte i međunarodnu suradnju.

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna, od projekata u zdravstvu izdvaja se dogradnja i uspostava fizikalne terapije Dom zdravlja Ozalj. U novi dio zgrade preselit će se ordinacije radiologije, oftalmologije, fizikalne terapije, ordinacija za male kirurške zahvate te prostorija za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, a za koje već postoje medicinski uređaji. Procijenjena vrijednost je 4,2 milijuna kuna.  Zatim, planirani projekt je i proširenje kapaciteta kroz uređenje tavanskog prostora Poliklinike Suvag – uređenje dvorana za senzornu integraciju, kabinet za logopedsku terpapiju, neurofeedback terapiju i elektroencefalografije (EEG) i prostor za upravu ustanove. Procijenjena vrijednost projekta je 4,7 milijuna kuna. Tu su i projekti energetske obnove Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – Model OPKK energetske obnove, koji pretpostavlja velik iznos za sufinanciranje od strane Županije od oko 16 milijuna kuna.  Projektna dokumentacija pripremljena je u rujnu 2020. Procijenjena vrijednost projekta je 40 milijuna kuna.
Rekonstrukcija Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije predviđa uređenje Regionalnog edukacijsko-simulacijskog centra hitne medicine. Procijenjena vrijednost projekta je 11,1 milijun kuna. Izgradnja Ispostave Ozalj Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije projekt je vrijednosti 4,5 milijuna kuna, a Ispostave Vojnić 4,4 milijuna kuna. Završetak se očekuje u lipnju ove godine.

Prilagodba objekta Službe mikrobiologije i parazitologije osobama s invaliditetom projekt je vrijednosti 600 tisuća kuna. Tijekom 2022. godine planira se nabaviti jedno sanitetsko vozilo (Dom zdravlja Duga Resa), 5 patronažnih vozila (Dom zdravlja Ogulin, Dom zdravlja Slunj, Dom zdravlja Vojnić i Ustanova za pružanje zdravstvene njege u kući Karlovac i 2 vozila hitne pomoći (Zavod za hitnu pomoć KŽ). Ukupna vrijednost je 1,9 milijuna kuna. Kroz nabavu medicinske i laboratorijske opreme i ostalih uređaja-tijekom 2022. godine planira se nabaviti 2 mamografa (Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin i Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa). Ukupna vrijednost je 2,2 milijuna kuna. (L.K.)