Pet župana u utrci za Europski parlament

Pet župana u utrci za EU parlament: 'Svoje iskustvo i znanje možemo iskoristiti za bolje povlačenje novca iz EU fondova i ravnomjerniji razvoj zemlje'

Pet hrvatskih župana kandidati su za zastupnike u Europskom parlamentu. Predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk nalazi se na listi Hrvatske demokratske zajednice, isto kao i župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić. Potpredsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Istarske županije Valter Flego nositelj je liste Amsterdamske koalicije. Župan Međimurske županije Matija Posavec je na listi Hrvatske narodne stranke, a župan Varaždinske županije Radimir Čačić  na listi Narodne stranke - reformista. Upitani o svojim motivima za mogući nastavak karijere unutar Europskog parlamenta odgovorili su nam podjednako – smatraju da je to logičan put nakon mjesta župana, gdje se je posao posljednjih godina najvećim dijelom fokusirao na projekte financiranih dijelom iz fondova  EU. Iskustva su im velika i zato mogu doprinijeti još boljoj razvijenosti županija, ali i ravnomjernijem razvoju cijele zemlje. Kroz bolje povlačenje novca iz EU fondova, prije svega u projekte koje će podignuti kvalitetu života na veći stupanj.

Takav odgovor daje i  Goran Pauk. 'Posljednje tri do četiri godine županije su fokusirane na projekte i povlačenje novca iz EU. Gotovo je logičan korak dalje zato da se kandidiram za Europski Parlament, a opet u istom cilju – fokusirati se na  Kohezijsku politiku. Tj. pripremiti se za novu financijsku omotnicu', kaže Pauk i ističe da je povlačenje novca iz EU fondova projekt koji nema politički predznak.

'Bez obzira na stranku, pred EU svi jednako nastupaju, prijavljuju projekte i negdje drugdje se odlučuje o njihovom financiranju. A da to županije znaju raditi, pokazuje i odluka Vlade po kojoj se velik dio poslova prebacuje s ministarstva Državne uprave na županije. Svima je cilj da se županije razviju i da ta razvijenost bude ravnomjerna', zaključuje predsjednik Hrvatske zajednice županija i Šibensko-kninski župan Goran Pauk.

'U EU Parlamentu zalagao bih se za jačanje regija, ravnomjerni razvoj Hrvatske, uspješnije korištenje EU fondova kroz doprinos u pojednostavljenju procedure dobivanja EU novca, kreiranje višegodišnjeg financijskog okvira EU 2021.-2027. i operativnih planova kako se više ne bi događale pogreške poput nemogućnosti izgradnje škola iz EU fondova te za rasterećenje nameta građanima i poduzetnicima. Danas, unatoč preporuci EU, Hrvatska financijski kažnjava one lokalne i regionalne jedinice koje su uspješne, bolje i dostižu EU standarde. Primjerice, u zaštiti okoliša. S obzirom na to da nacionalna politika nema sluha za ispravljanje nepravdi i provođenje proaktivne politike prema podizanju standarda građana i kvalitete života, važan je doprinos kroz Europski Parlament, koji donosi većinu zakona koji se u Hrvatskoj primjenjuju', pojašnjava svoju kandidaturu Matija Posavec, župan Međimurske županije.

Činjenica je da se najveći dio odluka koje utječu na život hrvatskih građana donose se na razini Europske unije, a više od 80 posto svih investicija u Hrvatskoj vezano je uz europske projekte.

Upravo zato, nadovezuje se župan Varaždinske županije Radimir Čačić, neupitan je značaj i utjecaj odluka na razini EU na život građana Hrvatske. Uz to, pred nama je definiranje novih okvira i iznosa za proračunsko razdoblje od 2021. do 2027. godine. Po prvi puta i hrvatski zastupnici i Vlada ravnopravno sudjeluju u odlukama upravo u tom najvažnijem periodu donošenja odluka, a posebno je značajno što će upravo u tom periodu Hrvatska predsjedavati Vijećem Europske unije početkom 2020. godine. Čačić kaže da  zadatak zastupnika i Vlade nije samo zadržati iznose i uvjete korištenja EU fondova, nego ih i poboljšati zbog najmanje tri razloga. Činjenice da Hrvatska, nažalost, neće iskoristiti oko 20 posto prava na povlačenje novca EU fondova iz sadašnjeg proračuna, činjenice da je Hrvatska, nažalost, zemlja koja se udaljava, a ne približava EU prosjeku te da je od ulaska u EU pala na pretposljednje mjesto po bruto društvenom proizvodu, a jedan od najvažnijih proklamiranih ciljeva EU je smanjenje razlika u razvijenosti država i regija, te zato što Hrvatska s gotovo 14 posto radno sposobnog stanovništva koje je emigriralo u razvijenije zemlje EU, uz sve ostale društvene i gospodarske posljedice, trpi i direktnu štetu od pet milijardi eura uloženih u njihovo besplatno obrazovanje.

- Zato, jedan od zadataka zastupnika u Europskom parlamentu, mora biti snažno zalaganje na  jačanju uloge regija i direktno financiranje njihovih projekata jer je i na primjeru Hrvatske dokazano da županije, gradovi i općine brže i bolje pripremaju i realiziraju projekte te bolje prepoznaju probleme građana od centralne države. Isto tako, hrvatski zastupnici morali bi  se snažno zalagati za formiranje kompenzacijskog fonda za članice EU natprosječno pogođene demografskim i gospodarskim štetama gubitka radno sposobnog stanovništva – tvrdi Čačić. 

Hrvatski župani aktivni su u nekoliko europskih asocijacija lokalne i regionalne samouprave, od kojih se najviše ističu Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe i Odbor regija. Takvo iskustvo sigurno je dobra podloga za rad u Europskom parlamentu, no zasigurno najveće je ono s kojim se susreću svakodnevno na mjestu župana.

Valter Flego i Danijel Marušić nisu komentirali svoje kandidature za Europski Parlament, no razmišljanja su im, možemo pretpostaviti, jednaka – pojačati iskoristivost novca iz EU fondova i zalagati se za ravnomjerniji razvoj zemlje, te tako smanjiti prepreke koje koče razvoj. (Lidija Kiseljak)