Županije ugovorile 3484 projekta konkurentnosti i kohezije, najviše ih imaju PGŽ, Osječko-baranjska i Zagrebačka županija

Podatci ustupljeni od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije potvrđuju aktivan pristup županija u korištenju novca iz europskih fondova, posebice u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. Županije su tako u zadnje četiri godine povukle više od 4 milijarde eura od ukupnog iznosa od 6,831 milijardu eura, odnosno 62% sredstava predviđenih za Republiku Hrvatsku u ovom programu.

Spomenuta sredstva ugovorena su kroz ukupno 3484 projekta, a od županija najvećim se brojem projekata ističu Primorsko-goranska s 347 projekata, Osječko-baranjska s 268 te Zagrebačka županija s 240 projekata. Uz to Primorsko-goranska i Osječko baranjska županija su i pri samom vrhu kada usporedimo iznose ugovorenih bespovratnih sredstva, dok je Dubrovačko-neretvanska županija prema ovom kriteriju lider s ugovorene 4,449 milijarde bespovratnih kuna te udjelom od gotovo 14% u ukupnoj vrijednosti projekata na razini zemlje.

Usporedimo li županije na kopnu s onima na moru, kopnene županije ukupno su pripremile 1792 projekta, dok kod onih morskih govorimo o 908 projekata. Ipak, ukupne vrijednosti projekata kopnenih i morskih županija su gotovo jednake, odnosno županije na moru ostvarile su ugovore za projekte u vrijednosti nešto većoj od 1,574 milijarde eura, dok kada govorimo o kopnenim županija riječ je o iznosu od otprilike 1,392 milijarde eura.

Za kraj podsjetimo kako je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljni programski dokument kojim se potiču ulaganja u rast i radna mjesta kroz infrastrukturne investicije te pruža potpora razvoju poduzetništva i istraživačke djelatnosti. Kroz redoviti direktan dijalog županija s Vladom i kroz posredništvo Hrvatske zajednice županija pokušava se ostvariti veća autonomnost županija u strateškom planiranju, čime bi se u konačnici povećao i postotak iskorištenosti sredstava iz EU fondova u sljedećoj financijskoj omotnici. (Hrvatska zajednica županija)