Zadarska županija: Još 350 tisuća kuna za sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima

Osim što je kroz rebalans proračuna Zadarska županija osigurala dodatna sredstva za naknade za bebe, svoju brigu isto tako pokazuje i za starije osobe. Tako je dodatnih 350 tisuća kuna osigurano rebalansom proračuna za sufinanciranje smještaja starijih osoba u privatnim domovima, pa taj iznos sada iznosi 2,1 milijun kuna.

Zadarska županija,naime,  sufinancira smještaj u privatnim domovima mjesečnim iznosom od 500 kuna, a pravo na potporu imaju svi stanovnici u bilo kojem od 25 privatnih domova na području Zadarske županije. Mjesečno se to odnosi na sufinanciranje 400 korisnika. 

„Znamo da je velika potražnja za mjesta u domovima za starije i nemoćne, a obzirom da su kapaciteti županijskog Doma za stare i nemoćne nedostatni, sufinanciramo smještaj u privatnim domovima. Želimo biti županija koja je stvorila sve preduvjete za kvalitetan život svih svojih građana, a brigu za naše stanovnike treće životne dobi pokazujemo konkretnim mjerama, od sufinanciranja smještaja u privatnim domovima pa do projekata Pomoć u kući starijim osobama i Medicinska skrb starih osoba. Ukupno na godišnjoj razini za socijalne mjere izdvajamo više od 2,5 milijuna kuna, a reakcije građana su i više nego pozitivne“, ističe zamjenik župana Šime Vicković. (L.K.)