Splitsko-dalmatinska županija: Otvoren Centar za odgoj i obrazovanje na Kamenmostu

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj dobila je prvu dislociraranu jedinicu na Kamenmostu u općini Podbablje. Opremanje i uređenje Centra započelo je u proljeće 2016. godine, nakon što je Općina Podbablje dodijelila Centru Slava Raškaj prostor u kojem je počelo uređenje Odjela. U sam prostor Županija splitsko dalmatinska je u opremanje prostorija i uređenje okoliša uložila oko tri milijuna kuna.

„Ovaj projekt uspješno je realiziran zahvaljujući sinergiji lokalne zajednice, županije i nacionalne razine te da bi to trebao biti ključ za ostvarenje svih nacionalnih i strateških projekata. Neovisno o političkoj opciji, ovakvi projekti potrebni su građanima i lokalnim zajednicama. Tu nema potrebe politizirati, potrebno je raditi zajedničkim snagama. Vjerujem da će u skoro vrijeme naša Županija izgledati bitno drugačija u prometnom, komunalnom, energetskom i svakom drugom smislu. Stekao sam dojam da smo mi tu sinergiju postigli u suradnji s lokalnum zajednicama i sada zajedničkim snagama trebamo otvarati vrata prema nacionalnoj razini. Otvaranjem odjela Centra Slava Raškaj ovdje u Podbablju, otvoreno je i 16 novih radnih mjesta, što u ovom trenutku u općinama kao Podbablje nije zanemariv podatak“, kazao je župan.

Novootvoreni Centar trenutno skrbi o 46 korisnika, iako se očekuje da će broj korisnika u dogledno vrijeme biti između 100 i 200 osoba.

„Mi smo na jednom području na kojem je bilo jako teško pružanje socijalnih usluga došli jedan korak bliže našim korisnicima“, istaknula je Željka Paleka, ravnateljica Centra Slava Raškaj. (Splitsko-dalmatinska županija)