Sisačko-moslavačka županija: 600.000 kuna za sufinanciranje razvoja lovstva

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, u prostorijama Lovačkog društva Hrvatski dragovoljac, potpisao je i dodijelio ugovore o dodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije.

Župan je donio Odluku o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, te je od 24. prosinca 2018. do 15. veljače 2019. godine bio raspisan Natječaj za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu za sljedeće mjere i aktivnosti: ulaganja u materijalnu imovinu, gradnja, rekonstrukcija i opremanje lovačkih domova, nastupi i organizacija sajmova, izložbi, seminara, stručnih skupova i okruglih stolova na temu lovstva, nabava mehaničkih repelenata (električnih pastira, plinskih topova) te zaštita od predatora i štetnika.

Ukupno je za provedbu navedene Odluke osigurano 600.000,00 kuna u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, a na navedeni Natječaj se javilo 38 lovoovlaštenika za 45 županijskih i državnih lovišta. (Sisačko-moslavačka županija)