Regionalni distribucijski centar u Nemetinu moći će prihvatiti 3.000 tona voća i povrća

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće (RDC), najveći investicijski projekt Osječko-baranjske županije, gradit će se na prostoru Eko-industrijske zone Nemetin. Kako je rečeno na danas (14. studenoga 2017. godine) održanom Kolegiju župana, raniji planovi gradnje u Slobodnoj zoni Osijek definitivno su odbačeni jer je utvrđeno da ne postoji pristup građevinskoj parceli s javne prometnice. Župan Ivan Anušić predložit će vijećnicima Županijske skupštine da na prvoj narednoj sjednici donesu zaključak o pokretanju projekta RDC-a, odnosno izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole. Prema prikupljenim informativnim ponudama, procijenjena vrijednost izrade te dokumentacije iznosi oko 1.600.000,00 kuna uvećano za PDV-e, a odnosi se na zgradu površine oko 7.000 m2. Dokumentacija obuhvaća izradu elaborata, i to geomehaničkog, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite od buke i zaštite okoliša uz provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i skladu s posebnim propisima, zatim izradu glavnog projekta, izvedbenog projekta i troškovnika. 

Na Kolegiju župana ujedno je prihvaćen Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u Eko-industrijskoj zoni Nemetin za što je Grad Osijek raspisao javni natječaj, a ugovor bi trebali potpisati župan Ivan Anušić i gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Vrkić. Površina parcele iznosi 21.190 m2 s početnom godišnjom naknadom za pravo građenja u iznosu od 21.190,00 kuna, odnosno 1 kunu po m2. Ukoliko se investicija završi u roku 24 mjeseca parcela se ustupa bez naknade, a ukoliko se gradi do 36 mjeseci platit će se u vrijednosti od 25 posto. 

Pripreme za izgradnju Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće počele su još 2013. godine, no iako je riječ o infrastrukturnom objektu od iznimne važnosti za proizvođače voća i povrća, pa i gospodarstvo cijele Slavonije i Baranje, tek sada dobiva konkretne okvire. Financiranje izgradnje RDC-a planirano je najvećim dijelom iz sredstava Županije, kao i iz sredstava fondova Europske unije, a ranije procjene vrijednosti investicije iznose oko 40.000.000 kn, i to bez PDV-e. 

Planirani ukupni kapacitet RDC-a je smještaj oko 3.000 tona jabuka i drugih voćnih vrsta pogodnih za skladištenje. Skladišni prostor za jabuke treba sadržavati rashladne komfore s u.l.o. režimom, komore s dinamičkom atmosferom te prostor za u standardnom režimu hlađenja. Unutar objekta potrebno je smjestiti linije za pranje i kalibriranje, liniju za sortiranje i pakiranje jabuka, liniju za pakiranje i sortiranje lisnatog povrća te laboratorij za kontrolu kvalitete, kao i prostor za upravu i skladištenje ambalaže. Potrebno je osigurati i prostor za liniju za brzo smrzavanje voća i povrća, pogon za preradu jabuka u sok, prostor za tehnološki inkubator za preradu voća i povrća s linijama za probnu proizvodnju, linije za sušenje voća i povrća, aukcijski prostor za izlaganje i prodaju voća i povrća. Oko objekta je potrebno osigurati veliki prostor za dovoz i odvoz voća i povrća, kao i za skladištenje box paleta te parkirališta.