Bez obzira na krizu obrazovanje ostaje prioritet - županije kreću u rebalanse proračuna ali sredstva za stipendije i škole ne diraju

U planovima  proračuna za 2019. godinu županije i Grad Zagreb ukupno su predvidjeli 4,5 milijardi kuna  za potrebe obrazovanja, odnosno 18 % ukupnih proračuna. Od ove godine svi troškovi vezani uz materijalna prava djelatnika u školama prolaze kroz županijske proračune pa su ukupna sredstva za obrazovanje u visini 11,4 milijarde kuna. Zbog krize izazvane koronom, sve županije idu u rebalans proračuna, no, kako nam kažu, sredstva za obrazovanje neće se znatno mijenjati, a predviđene stipendije ostaju iste. Inače, prema podacima aplikacije Otvoreni proračun Hrvatske zajednice županija plan u ovoj godini za izdvajanje u obrazovanje najveći je bio nakon Zagreba u Splitsko-dalmatinskoj, Osječko-baranjskoj, Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji, a gledano po stanovniku predvode Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Krapinsko-zagorska županija. 

Zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 u tijeku je priprema Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu kako bi se rashodi uskladili sa smanjenim prihodima što ujedno znači da je potrebno prilagoditi davanja i na području obrazovanja. Inače, prema aplikaciji Otvoreni proračun ta je Županija među vodećima po planu izdvojenih sredstava za obrazovanje u proračunu za 2020. godinu - 748,8 milijuna kuna.

'S obzirom da su za neke projekte sredstva ostala neutrošena, kao što je na primjer ispraćaj maturanata uz Quadrillu, u mogućnosti smo preraspodijeliti sredstva tako da iznose za stipendiranje učenika i studenata te potpore za poslijediplomske studije ne moramo smanjivati. Stipendije i potpore za poslijediplomski studij jedan su od načina pomoći Županije učenicima i studentima, kao i njihovim obiteljima u podmirivanju troškova obrazovanja, kako inače tako i u trenutnim gospodarskim promjenama zbog epidemije koronavirusa. Početkom lipnja planiramo otvoriti javni natječaj za dodjelu potpora za poslijediplomski studij za kojeg je u Proračunu 2020. godine predviđeno 250.000 kuna. Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja Županije za najvišu razinu znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje.' - kažu nam u Osječko-baranjskoj županiji i dodaju da u mjesecu rujnu kao i svake godine planiraju otvoriti javni natječaj za dodjelu stipendija preko kojeg učenici dobivaju stipendiju u iznosu od 450 kuna mjesečno u trajanju od 10 mjeseci za jednu školsku godinu, a studenti 1.000 kuna mjesečno za akademsku godinu. Učenici i studenti imaju mogućnost natjecati se za stipendiju u četiri kategorije - Daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa.

'Stipendiranjem učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i zanimanja iz STEM područja pokušava se usmjeriti učenike i studente za zanimanja završetkom kojih će se lakše moći zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada u našoj Županiji. Također, Osječko-baranjska županija prepoznala je značaj financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima koje zbog materijalnih teškoća teško zadovoljavaju osnovne životne potrebe te je iz tog razloga kao zasebnu kategoriju uvrstila i kategoriju stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa.' - komentiraju u Osječko-baranjskoj županiji.

Za školsku, odnosno akademsku godinu 2019./2020. stipendiju prima 90 učenika (30 darovitih učenika, 27 učenika koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, 18 učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i 15 učenika slabijeg socijalnog statusa) i 60 studenata (21 daroviti student, 18 studenata koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, 10 studenata koji se obrazuju za deficitarno zanimanje i 11 studenata slabijeg socijalnog statusa).

Spomenimo da je ta Županija već treću godinu jedinstvena u Hrvatskoj po besplatnom obroku baš za sve učenike osnovnih škola. U cilju osiguranja primjerenih uvjeta za prehranu djece prošle je godine provedeno opremanje 38 školskih objekata, uglavnom kuhinjskom opremom.

U srednjem školstvu priprema se gradnja nove zgrade I. gimnazije Osijek i Srednje škole Donji Miholjac. Prošle godine provedena su značajna ulaganja u opremanje 18 srednjih škola i učeničkih domova školskim namještajem, uredskim namještajem i informatičkom opremom.

U OBŽ su imenovana dva centra izvrsnosti; Ugostiteljsko-turistička škola Osijek kao Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo te Elektrotehnička i prometna škola Osijek kao Regionalni centar kompetentnosti u sektoru Elektrotehnika i računalstvo.

U Šibensko-kninskoj županiji također u  prijedlogu rebalansa nisu planirali mijenjati iznose predviđene za stipendije kao ni za aktivnosti vezane uz sustav redovnog obrazovanja. U proračunu ŠKŽ i ove godine uplanirano je 410 tisuća kuna za stipendije.Visina učeničke stipendije iznosi 400 kuna mjesečno, a studentska 700 kuna mjesečno te se daje u deset jednakih mjesečnih rata u školskoj odnosno akademskoj godini.

Zagrebačka županija je ove godine u za obrazovanje u proračunu predvidjela iznos od 597,6 milijuna kuna, što ju je svrstalo u top pet županija, pokazuje aplikacija Otvoreni proračun. Rebalans proračuna bi se uskoro trebao donijeti, a kako nam kažu, sredstva za stipendije neće se mijenjati.

Stipendije iznose 600 kuna mjesečno za učenike i 1.200 kuna za studente, a isplaćuju se 12 mjeseci u godini. U županijskom proračunu osigurano je 2 milijuna kuna za stipendije, najavili su još početkom godine u Županiji, a plan je podijeliti 45 stipendija za učenike i 30 za studente.

Bjelovarsko-bilogorska županija je među vodećih pet po planiranom izdvajanju za obrazovanje u ovoj godini po stanovniku - 3.179 kuna, pokazuje aplikacija Otvoreni proračun. Kako nam kažu u Županiji, rebalansom proračuna ne smanjuju se sredstva planirana za školstvo i obrazovanje.

'Bjelovarsko-bilogorska županija neće mijenjati iznose za stipendije. Stipendija za županijske stipendiste iznosi 1000 mjesečno i isplaćuje se 10 mjeseci u godini. U županijskom Proračunu za ovu godinu za tu namjenu osigurano je 1.050.000 kuna. Između ostalog, Bjelovarsko-bilogorska županija je u najvećem ulaganju u svoje školstvo u povijesti, jer samo energetska obnova obuhvaća 44 objekta u koje se  uspješno koristeći europska sredstva  ulaže 160 milijuna kuna. Stav Bjelovarsko-bilogorske županije i njenog čelnog čovjeka župana Damira Bajsa je da izlazak iz krize uzrokovane pandemijom koronavirusa nije moguć uz štednju javnog sektora, što su mišljenja mnogih čelnika jedinica lokalne samouprave, već upravno suprotno povećanje javnih investicija i osiguravanje posla našim građevinarima i srodnim djelatnostima u vremenima krize. I upravo u toj situaciji porast javnih investicija je ključan, a Bjelovarsko-bilogorska županija iako je već sada najveći investitor na području županije kreće u novi investicijski ciklus. Uz već postojeće radove na 15-ak gradilišta u županiji vrijedne 330 milijuna kuna, Bjelovarsko-bilogorska županija kreće u  raspisivanje natječaja i ima osigurana sredstva za još 15-ak investicija vrijednih preko 100 milijuna kuna, a riječ je o ulaganjima u školstvo.

„I u ovo vrijeme pandemije koronavirusa odlučili smo nastaviti projekte koje smo započeli. Kada je riječ o školstvu, naglasit ću da smo mi druga Županija po povlačenju sredstava Europske unije vezano uz energetsku obnovu istih. Ukupna vrijednost naših investicija samo energetske obnove je 160 milijuna kuna. Međutim, kada tu ubrojimo i projekte koje radimo svojim sredstvima, dogradnja škola u Trojstvu i Daruvaru, gradnja Glazbene škole u Bjelovaru, te Centar kompetentnosti pri Medicinskoj školi Bjelovar iznos se penje na gotovo 250 milijuna kuna“, ističe župan Damir Bajs.

Primorsko-goranska županija priprema rebalans proračuna, a prema riječima resorne pročelnice za odgoj i obrazovanje Edite Stilin neće biti promjena vezano uz uobičajeni raspored sredstava i davanja, tako niti stipendija. Ostaju u istom obimu i visini kao i do sada. Za stipendiranja studenata deficitarnih zanimanja u proračunu PGŽ osigurano je ukupno 360.000 kuna. Stipendiramo 36 studenata s mjesečnim iznosom od 1.000 kuna.

PGŽ ima  dugogodišnju praksu stipendiranju visokoškolskih kadrova deficitarnih zanimanja. Kroz proteklih 20 godina stipendijama je bilo obuhvaćeno  289 studenta, a sveukupno je za tu namjenu iz proračuna isplaćeno 7.264.000 kuna.

'U Istarskoj županiji prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2020. godinu, koji će se naći na dnevnom redu 29. sjednice županijske Skupštine, 22. svibnja, nije predviđeno smanjenje sredstava za područje obrazovanja, pa tako ni za studentske stipendije. Podsjećamo i kako je u ovoj godini najznačajniji projekt u obrazovanju izgradnja nove Medicinske škole u Puli, koji se odvija planiranom dinamikom.' - odgovorili su nam iz Istarske županije.

Podsjetimo se, Istarska županija za akademsku godinu 2019./2020. dodijeljuje ukupno četrdeset novih stipendija u mjesečnom iznosu od 1.100 kuna, za što je u proračunu osigurano 440 tisuća kuna, i to studentima koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i sa njima izjednačenim studijima u inozemstvu. 

Inače, uz ove redovite stipendije, Istarska županija je krajem prošle godine po prvi puta dodijelila 20 stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu. Iznos tih stipendije iznosi 2.200 kuna mjesečno, a isplaćuje se deset mjeseci, od 1. listopada do 31. srpnja. Za ove je stipendije dodatno ove godine u proračunu osigurano 440 tisuća kuna.

U Virovitičko-podravskoj županiji najavili su neki dan da će i ove godine Županija stipendirati sa 500 kuna učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja. Također je i ovih dana najavljeno da će od sljedeće akademske godine započeti izobrazba do 40 studenata drvne tehnologije u prostorima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici te u Panonskom drvnom centru kompetencija u Virovitici. Nositelj organizacije i izvođenja nastave na stručnom studiju je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Neće se niti mijenjati iznosi za redovne stipendije, koje se inače isplaćuju 12 mjeseci, kažu u Županiji. 

Podsjetimo, u ovoj akademskoj godini stipedniju od 800 kuna prima 43 studenta s područja Županije za što je u proračunu osigurano 551,2 tisuće kuna, 191,2 tisuće više nego lani. U posljednjih 17 godina, stipendiju Virovitičko-podravske županije dobilo je ukupno 304 studenata. 

U Karlovačkoj županiji kažu da sredstva za obrazovanje ostaju ista. Iznos za učeničke stipendije je 400 kuna mjesečno, a za studentske 700 kuna mjesečno.

Ukupno se dodjeljuje 70 stipendija (35 učeničkih i 35 studentskih). Od toga 20 po osnovi darovitosti (10 učeničkih, 10 studentskih), 30 po osnovi deficitarnosti zanimanja (15 učeničkih, 15 studentskih) i 20 prema socijalnom statusu (10 učeničkih, 10 studentskih).
U sljedećoj školskoj/akademskoj godini plan je povećati broj stipendija po osnovi deficitarnosti zanimanja (još 5 za učenike i 5 za studente) tako da bi po osnovi deficitarnosti dijelili ukupno 40 stipendija. Iznos stipendija će ostati isti.

Splitsko-dalmatinska županija, koja je prema aplikaciji Otvoreni proračun vodeća po izdvojenim sredstvima planiranima za obrazovanje u ovoj godini - 874,3 milijuna kuna, najprepoznatljivija je po ulaganju u Centre izvrsnosti, a ima ih četiri - matematika, informatika, nove tehnologije i prirodoslovlje. U planu je i Centar izvrsnosti iz poduzetništva. Kako je rečeno krajem prošle godine, u izvođenje programa uključeno je 430 učenika i 88 nastavnika/mentora. A osim učenika iz Splitsko – dalmatinske županije, zainteresiranost za sudjelovanje pokazali su i učenici iz susjednih županija kao i iz Herceg-Bosne.

U vrijeme korona krize, Centar izvrsnosti omogućio je online nastavu, a uspostavio je online testni centar - pripreme za maturante. (L.K.)