Prva 'županija bez papira': Istarska županija ima najdigitaliziraniju upravu u Hrvatskoj, okreću se istraživanju i inovacijama u ICT sektoru

Istarska županija želi pratiti trendove i pozicionirati se kao najnaprednija županija u području IT-a. Upravo s tim ciljem razvijamo i širokopojasni internet diljem Istre, kao preduvjet razvoja IT industrije. Budući da digitalno gospodarstvo raste sedam puta brže od ostaloga gospodarstva, želimo biti županija koja znatan dio prihoda ostvaruje upravo kroz IT sektor. Činjenica je da su najkonkurentnija gospodarstva ujedno i najinovativnija i da su to države koje su najbliže društvu znanja, ističe župan Valter Flego

Istarska županija od svojeg osnutka ulaže svoja znanja i sredstva u informatizaciju poslovanja koristeći moderne i aktualne alate bazirane na Internet tehnologijama. Istarska županija je, tako, prva u Hrvatskoj uspješno implementirala sustav eUprava u kojeg je uloženo milijun kuna, a koji u svojoj biti predstavlja „Ured bez papira“ u svojem najširem značenju. Sustav eUprava uključuje izradu, obradu, praćenje i distribuciju poslovne dokumentacije na potpuno digitalizirani način u svim koracima i poslovnim procesima. Uveden je i napredni elektronički potpis kao alternativa vlastoručnom potpisu na dokumentu, a primjenjuje se i izdavanje građevinskih akata kroz sustav eDozvola.

'Živimo u digitalnom dobu i posebno mi je drago što Istarska županija ima najdigitaliziraniju upravu u Hrvatskoj. Upravo zahvaljujući uvođenju sustava eUprave danas, u odnosu na prije pet godina, štedimo milijun kuna. Sve navedeno omogućilo nam je znatno veću efikasnost u poslovanju, jeftiniju i kvalitetniju uslugu, ujednačeno postupanje u predmetima, kao i veću transparentnost u radu', ističe istarski župan Valter Flego.

Od značajnih on-line projekata izvedenih u posljednje vrijeme župan Flego izdvaja Sustav za online prijavu i obradu zahtjeva za financiranje projekata iz područja kulture, zdravstva i socijalne skrbi, financiranja potpora za razvoj poduzetništva i studentskih stipendija.

Nadalje, tijekom 2018. godine, u sklopu EU projekta „eINVOICING For Croatian Public Authorities (eICPA)“ Istarska županija je nadogradila svoj financijsko-računovodstveni sustav elektroničke ovjere ulaznih računa mogućnošću automatiziranog prijema i obrade eRačuna. U trenutku prijema elektroničkog zapisa o prispijeću eRačuna, isti biva automatiziranom procedurom prihvaćen, analiziran, pohranjen  i spreman za dalju obradu sa svim potrebnim informacijama bez potrebe za ljudskom intervencijom po pitanju prijema i provjere točnosti podataka. Ovim projektom je uspješno izvršeno servisno povezivanje informacijskog sustava Istarske županije i pružatelja usluga posrednika u razmjeni elektroničkih računa (FINA).

Prema riječima župana, značajan je i projekt digitalizacije radiološke opreme u Istarskim domovima zdravlja, ustanovi čiji je osnivač Istarska županija. Cilj projekta je dostupnost radiološkog slikovnog materijala u svim ispostavama domova zdravlja, povezivanje radioloških dijagnostika u Istri, mogućnost slanja slikovnog materijala bilo gdje, te racionalizacija poslovanja. Istodobno, za pacijenta digitalizacija znači kvalitetniju i učinkovitiju uslugu budući da se smanjuje potreba putovanja bolesnika do udaljenih specijaliziranih ustanova radi pregleda.

Govoreći o daljnjim aktivnostima, župan Flego ističe kako je u izradi Analize stanja istarskog ICT, koja će poslužiti kao podloga za izradu Strategije razvoja IT sektora u Istarskoj županiji.

'Istarska županija želi pratiti trendove i pozicionirati se kao najnaprednija županija u području IT-a. Upravo s tim ciljem razvijamo i širokopojasni internet diljem Istre, kao preduvjet razvoja IT industrije. Budući da digitalno gospodarstvo raste sedam puta brže od ostaloga gospodarstva, želimo biti županija koja znatan dio prihoda ostvaruje upravo kroz IT sektor. Činjenica je da su najkonkurentnija gospodarstva ujedno i najinovativnija i da su to države koje su najbliže društvu znanja. Bez unapređenja suradnje znanosti i gospodarstva nema ekonomskog razvoja i zbog toga su neophodna ulaganja u inovacije i povećanje konkurentnosti. U Istri želimo razvijati i poticati razvoj ekonomije zasnovanu na znanju, ekonomiju u koju na podjednak način ulažu u razvoj inovacija i javni i privatni sektor', kaže župan Flego dodajući kako je u tom smislu važna suradnja između Istarske županije i Huaweia, jedim od vodećih komunikacijskih tehnoloških tvrtki u svijetu.

U narednom razdoblju, ističe, nastavit će razvijati infrastrukturu, prije svega širokopojasni internet, poticati i povezivati sektor istraživanja i razvoja, kroz obrazovne i znanstvene ustanove kontinuirano proširivati bazu talentirane radne snage i investicije u IT sektor. 'Poticat ćemo ulaganja u istraživanje i inovacije te intenzivirati komercijaliziranje rezultata istraživanja i inoviranja kroz osnivanje novih poduzeća. Posebno će važnu ulogu imati javni sektor u poticanju inovacija kroz ulaganja u modernizaciju i nove načine rada', nastavlja župan Flego koji kaže i kako Županija im spremne projekte koji se tiču ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu, a koje će kandidirati na EU fondove.

'Istraživanja i inovacije ključni su za konkurentnost, uspješnost i rast malih i srednjih poduzetnika. Iskoristit ćemo i sve mogućnosti koje pruža program Obzor 2020 u cilju stvaranja kvalitetnijeg i sadržajnijeg okruženja za podršku istraživačkim i inovacijskim aktivnostima malih i srednjih poduzetnika', zaključuje istarski župan Valter Flego dodajući kako se Istarska županija ponosi i s velikim uspjehom tvrtke Infobip, a takvih IT tvrtki želi da u Istri u budućnosti bude čim više. (župan.hr/M.P.D.)