Primorsko-goranska županija: Izrađen katalog usluga u lukama kroz projekt vrijedan 1,1 milijun eura

Primorsko-goranske županije u okviru EU projekta MOSES izradila je Katalog usluga u lukama PGŽ. Naime, jedna od glavnih aktivnosti u projektu MOSES bilo je uvođenje sezonske pilot linije Trst – Poreč – Rovinj – Pula – Mali Lošinj, te su u katalogu obrađene navedene luke.

Isto tako obuhvaćane su i luke u Primorsko-goranskoj županiji kroz koje prometuju pomorske linije. U Katalogu je  obrađena ukupno 21 luka, od čega luka Trst u Italiji, 3 luke u Istarskoj županiji i 17 luka u Primorsko-goranskoj županiji.

U Katalogu se nalaze informacije o projektu MOSES, kontakt podatci lučkih uprava, opis luka, broj vezova u luci, usluge i informacijama koje se pružaju, odnosno mogu dobiti u luci. Prikazan je pravni okvir uređenja luka otvorenih u javnom prometu na području Republike Hrvatske kako bi se vidjelo na koji način je uređen cjelokupan sustav luka.

Opći cilj ovog projekta je poboljšanje pomorske i multimodalne transportne usluge između Italije i Hrvatske. Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.175.085,00 eura, dok ukupan proračun Primorsko-goranske županije iznosi 312.850,00 eura. (Primorsko-goranske županija)