Primorsko-goranska županija predala kandidaturu za status "Županija prijatelj djece"

U nastavku sjednice Županijske skupštine, koja će se održati u četvrtak 26. travnja, glavna tema rasprave biti će problematika izlova alohtone divljači na otocima, najavio je na današnjem redovnom susretu s novinarima zamjenik župana Marko Boras Mandić. Dodao je kako je u pripremi novi Zakon o otocima koji bi promijenio definiciju alohotne u autohtonu divljač što znači da bi se uvodio i lovostoj a to bi sigurno dodatno povećalo ozbiljan problem divljači na našim otocima.

Najavio je i donošenje Deklaracije o suradnji županija i organizacija civilnog društva, što je inače inicijativa Hrvatske zajednice županija. Naglasio je kako PGŽ već 25 godina njeguje izuzetno dobru suradnju sa svim udrugama i organizacijama civilnog društva i pomaže im u provedbi programa koji podižu kvalitetu i sadržaj života u našoj  Županiji. 

Zamjenik župana najavio je i rasporedu sredstava za potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima prvoligaških klubova u sezoni 2017/2018. u ukupnom iznosu od 150.000 kuna te istaknuo da je naša Županija među vodećima po ulaganjima u poticanje djece za bavljenje sportom. Potiču se programi amaterskog sporta i sportskih aktivnosti mladih, županijskih natjecanja i smotri školskih sportskih društava, posebni programi i aktivnosti osoba s invaliditetom te rad i programske aktivnosti Zajednice sportova Primorsko-goranske županije i županijskih sportskih saveza. 

Prema Pravilniku o kriterijima za dodjelu potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima, sredstva predviđena za sufinanciranje mlađih uzrasta prvoligaških klubova, usmjerit će se prema Županijskim granskim sportskim savezima čiji članovi, odnosno sportski klubovi, sudjeluju u najvišem rangu državnog ligaškog natjecanja u loptačkim sportovima. 

Pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač izvijestila je da je PGŽ predala kandidaturu za stjecanje statusa Županija prijatelj djece o čemu odlučuje Savez društava Naša djeca te se očekuje da upravo PGŽ prva ponese taj naslov. Dodala je kako je u pripremi materijala za kandidaturu napravljen pregled svih ulaganja za dobrobit djece po svim resorima, zdravstva, sporta, obrazovanja, kulture i socijalne politike te se utvrdilo kako je 24 posto njihovih ukupnih sredstava usmjereno prema djeci, a od toga su dvije trećine izvorna sredstva županijskog proračuna. 

 (pgz.hr)