Primorsko-goranska županija: Na proljeće gotovi građevinski radovi na budućem Centru za posjetitelje Velike zvijeri

U Staroj Sušici održan je sastanak na temu izrade akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana za budući centar za posjetitelje Velike zvijeri. Sastanku su prisustvovali svi ključni sudionici ovog projekta koji će svojim sadržajem biti jedinstven u ovom dijelu Europe.

Po završetku sastanka na kojem je ispred Primorsko-goranske županije sudjelovala resorna pročelnica Melita Raukar, sudionici su obišli i samo gradilište na kojem se radovi odvijaju planiranom dinamikom.

Izgrađeno je krovište te su u tijeku pripreme vanjskog oblaganja objekta. Svi građevinski radovi trebali bi biti dovršeni do kraja travnja, a usporedno se radi na pripremi opremanja i izrade samog izložbenog postava, izradi publikacija, autohtonih suvenira, osmišljavaju se radionica i tematske manifestacije.

Kao što se je pisalo, projekt je vrijedan oko osam milijuna kuna, a sa 70 posto se sufinancira europskim sredstvima. Centar će posljetiteljima nudi turističko-edukativne sadržaje o smeđem medvjedu, sivom vuku i euroazijskom risu. (Primorsko-gorasnka županija, L.K.)