ANALIZA Podaci Ministarstva financija

Primorsko-goranska, Zagrebačka, Osječko-baranjska, Međimurska i Bjelovarsko-bilogorska županija najviše iz proračuna izdvajaju za sport

Lani je najviše sredstava za sport izdvojila iz proračuna Primorsko-goranska županija – 10,5 milijuna kuna, odnosno 0,89 posto. S izdvojenih 35,53 kune po stanovniku, PGŽ je također vodeća županija. Gledajući ostale županije, naša je analiza pokazala da ju po izdvojenim proračunskim novcem za sport prati Zagrebačka županija s izdvojenih 0,76 posto, Osječko-baranjska 0,53 posto, Međimurska 0,51 posto i Bjelovarsko-bilogorska 0,35 posto proračuna.

Analiza je napravljena na temelju podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna za 2018. godinu. Izdvajanja za sport postala je važna stavka u županijama, dijelom i zato što se posljednjih godina sve više ističe potreba za sportskom aktivnošću i rekreacijom kao bitnom stavkom za zdravlje ljudi. Posebno se naglasak daje i na djecu, pa je puno novaca uloženo i u izgradnju školskih dvorana, a kroz EU novac radi se na energetskim obnovama dvorana. Županije se i trude ravnomjerno rasporediti sportske infrastrukture. Povećava se i sve više terena za rekreaciju. A također i organiziraju različite sportske manifestacije, jer je sport i dobar promotor za turizam, a onda i cijelo gospodarstvo.

  

Primorsko-goranska županija - ravnomjerni razvitak i dostupnost sportske infrastrukture

Primorsko-goranska županija je već godinama pri  samom vrhu po izdvajanjima za sport među županijama, a lani je s izdvojenih 0,89 posto iz proračuna za sport i 35,53 kuna po stanovniku izdvojenih za sport zauzela vodeću poziciju.

Navedeni iznos raspoređen je na javne potrebe u sportu kroz Zajednicu sportova Primorsko-goranske županije, Savez školskih sportskih društava PGŽ, Savez sportova osoba s invaliditetom PGŽ i Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ PGŽ.

Županija je 365.000 kuna uložila u izgradnju atletske staze u Mrkoplju, za što su i u 2019. osigurana dodatna sredstva u iznosu od 750.000 kuna. Ukupna vrijednost projekta je četiri milijuna kuna. Zatim,  u izgradnju sportske dvorane u Loparu uloženo je milijun kuna, dok je za sufinanciranje obnove uređenja Doma kulture u Baški koji se koristio kao zamjenski prostor školske sportske dvorane uloženo 30.000 kuna, čime se osigurava ravnomjeran razvitak te dostupnost sportske infrastrukture u svim dijelovima Primorsko-goranske županije. Naposljetku, Primorsko-goranska županija kroz Nagrađivanje kvalitete u sportu na kraju svake godine dodjeljuje novčana priznanja i nagrade najuspješnijim sportašicama i sportašima, sportskim ekipama, zaslužnim sportskim djelatnicima.

Od većih projekata ističu ulaganja u Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, u koji je zaključno s 31. prosincem 2018. godine izdvojeno 47.000.000 kuna što uključuje i pristupnu cestu do Platka.

U 2018. godini dovršena je i izgradnja školskih sportskih dvorana OŠ Hreljin i OŠ Fran Krsto Frankopan Krk – područna škola Punat, za koje je izdvojeno ukupno 30.000.000 kuna.

Primorsko-goranska županija putem natječaja za pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događaja od značaja za Županiju u 2018. godini osigurala je 771.500 kuna donacija sportskim udrugama.

- Strategijom razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016.-2020., po prvi puta se cjelovito i sveobuhvatno analiziralo stanje u sportu Primorsko-goranske županije te su se definirale smjernice za razvoj sportskih aktivnosti i sadržaja. Donošenjem Nacionalnog programa sporta 2019.-2026. na čiju je potrebu donošenja među prvima ukazivala upravo Primorsko-goranska županija, određene su mjere i aktivnosti usmjerene na razvitak i promicanje sporta na nacionalnoj razini, uz neizostavnu snažnu potporu lokalne i regionalne samouprave. Za Primorsko-goransku županiju sport predstavlja nezaobilazan segment života svih njezinih stanovnika, kojim se potiče cjelokupni društveni razvoj i stavlja u fokus Županija, kao promicatelj sporta i sportskih vrijednosti – kaže župan Zlatko Komadina.

 

Zagrebačka županija - ove godine rekornih 7 milijuna kuna za sport 

- Na području Zagrebačke županije djeluje preko 600 registriranih sportskih klubova okupljenih u Zajednici sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije. Riječ je o preko 25.000 aktivnih sportaša te 1500 trenera, sudaca i delegata. To su velike brojke koje zahtijevaju i izdašno financiranje. Upravo zato, Zagrebačka županija svake godine izdvaja značajna sredstva kako bi pomogla rad sportaša i sportskih klubova čiji iznos iz godine u godinu raste, a ove godine  je najviši do sada - riječ je o 7 milijuna kuna koje idu iz proračuna za tu namjenu. Moram napomenuti i kako se značajna sredstva izdvajaju i za sportske dvorane koje neprestano obnavljamo i gradimo kako bi sportaši imali adekvatan prostor za pripreme i treninge – komentira župan zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Prema podacima, lani je Zagrebačka županija izdvojila 0,76 posto proračunskog novca za sport, odnosno gotovo 6,8 milijuna kuna.   Sa 21,33 kune izdvojenom za sport po stanovniku ta je županija treća prema podacima za 2018. godinu.

Kako kažu u Županiji, programom javnih potreba u sportu Zagrebačke županije osiguravaju se sredstva za  poticanje i promicanje sporta,  provođenje sportskih aktivnosti djece, mlade i  studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje  osoba  za  obavljanje  stručnih  poslova u sportu,  sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,  sportske aktivnosti osoba s posebnim potrebama, planiranje,  izgradnja,  održavanje  i  korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave,  provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

U ovoj godini od spomenutih sedam milijuna najviše se raspoređuje za Zajednicu športskih udruga i saveza – oko 5,6 milijuna kuna, 900.000 kuna nakon provedenog rebalansa povećan je iznos za Županijski školski sportski savez, za Sportski savez osoba s invaliditetom namijenjeno je 350.000 kuna, za Hrvatski skijaški savez 100.000 kuna i 25.000 kuna za nagrade za vrhunska sportska dostignuća.

Osječko-baranjska županija - Tri velike manifestacije privukle ove godine 50.000 posjetitelja

-U cilju kvalitetne i učinkovite potpore održivom razvoju sporta, Osječko-baranjska županija sustavno pristupa provođenju, poticanju i praćenju sportske aktivnosti na svom području. U proračunu Županije zadnjih godina osigurava se gotovo pet milijuna kuna, a njihova realizacija odvija se putem Programa javnih potreba u sportu te Ostalih programa u sportu. Na taj način Županija sufinancira sportske sustave, sportska događanja i manifestacije, obuku neplivača i druge programe u sportu te nastoji pridonijeti sustavnom stvaranju vrhunskih, poluprofesionalnih, rekreativnih i drugih sportaša, promovirati sportkao zdrav način života za sve generacije, a naročito mlade te pridonijeti ukupnoj kvaliteti života svih stanovnika – kaže župan Ivan Anušić.

S izdvojenih 0,53 posto proračunskih sredstava za sport ta je županija prema lanjskim podacima treća među županijama, a četvrta gleda li se per capita kriterij. Po stanovniku je za sport ta županija izdvojila 20,58 kuna.

Kako kažu, u okviru Programa javnih potreba u sportu, kroz sustav Športske zajednice Osječko-baranjske županije, sredstva su utrošena za Program poticanja i promicanja sporta (ravnomjeran razvoj sporta, programske aktivnosti županijskih granskih saveza, suorganizacije sportskih priredbi, sportsko-rekreacijske aktivnosti osoba s invaliditetom, program djece predškolske dobi, izdavačka djelatnost…) , Program Športske zajednice OBŽ i županijskih granskih saveza i Program aktivnosti i sustava školskih športskih natjecanja na županijskoj razini (županijska natjecanja školskih sportskih društava).

Prošle godine, između ostalih, provedeni su programi i aktivnosti kao što je obuka neplivača za područja grada Osijeka, Baranje, Valpova, Belišća, Đakova, Bilja, Ernestinova i Čepina, organizacija i provedba stručnih skupova (Doping u vrhunskom sportu, Stručni skup - predavanje o zaštiti podataka - GPDR), organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića - sudjelovalo 500 djece,    Cikloturizam - razvoj, promocija,   Febire - organizacija i provedba 13. Hrvatskog Festivala Biciklističke Rekreacije, školovanje stručnog kadra - program osposobljavanja za poslove trenera rukometa, odbojke, suorganizacija proglašenje sportaša Županije,  Županijska školska natjecanja, poluzavršna natjecanja, državna prvenstva, univerzalna sportska škola, vježbaonica, VrtimZdraviFilm (u sustavu školskog sporta djeluje približno 9.500 učenika itd.

Kroz program Ostali programi u sportu koji služi kao podrška održivom razvoju sporta, daje podršku sportašima, udrugama u sportu i sportskim programima, prati sportske sustave i događanja koja su značajna za sportski, kulturni, turistički i gospodarski razvitak Županije. Između ostalog, planirana sredstava korištena su za sufinanciranje velikih sportskih manifestacija: Davis cup, ''DOBRO World Cup Osijek'' i Pannonian Challenge. Te manifestacije imale su više od 500 izravnih sudionika i privukle više od 50.000 posjetitelja iz čega je vidljivo da sport sam po sebi je puno više od društvene aktivnosti, on je veliki promidžbeni alat i grana koja osnažuje turizam i gospodarstvo regije, što je Osječko-baranjska županija i prepoznala. 

Navedena izdvajanja odnose se samo na programe koji se provode preko Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, no potpore sportu i sportskim aktivnostima postoje i na drugim područjima. Između ostalog, riječ je o programima i projektima poput izgradnje dječjih igrališta i sportskih terena koje se nastoji izgraditi u svim naseljima. 

Kakva je pristup sportu u Osječko-baranjskoj županiji može se promatrati i na primjeru izgradnje nastavno-sportskih dvorana. Naime, izgradnjom dvorane u Selcima Đakovačkim, koja je u tijeku, završit će se izgradnja takvih objekata u svih 52 matične osnovne škole kojima je osnivač Županija. To znači da će se za sve školarce u tim mjestima nastava tjelesnog održavati u prikladnim uvjetima i moderno opremljenom prostoru. Osim kvalitetnog izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i redovitih školskih aktivnosti, u tim dvoranama omogućava se rekreacija za sve mlade i odrasle mještane, odnosno za lokalne sportske klubove i društva.

Međimurska županija - Sport kao preduvjet za kvalitetniji život

- Mnogo naših sportskih klubova i udruga ulaže u rad s mladima u niz sportova, a naša je želja potaknuti mlade na bavljenje sportom. Važna nam je i organizacija manifestacija jer sport je najbolja promocija jedne regije. U proteklih 365 dana bili smo domaćini nekoliko svjetskih sportskih natjecanja, naše sportašice i sportaši osvajaju vrhunske medalje na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima. Organiziramo trailove, polumaratone, pozicioniramo se kao turistička ciklo destinacija, brojni naši građani rekreativno se bave sportom. Ulažemo u sport, podržavamo sve sportske manifestacije, gradimo i obnavljamo sportske dvorane. Sve aktivnosti vezane za sport su preduvjet za kvalitetniji život, a želja nam je da naši građani to imaju – komentira župan Međimurske županije Matija Posavec.

 

Ta je županija prema podacima za lanjsku godinu izdvojila za sport 0,51 posto, a sa 29,55 kuna po stanovniku, zauzela je drugu poziciju među županijama.

Mnogo sportskih klubova sufinancirano je i od Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije koja je financirana iz županijskog proračuna, a još jedan značajan vid potpore sportu su i školske sportske dvorane koje se daju besplatno na korištenje sportskim klubovima i Udrugama, kažu u Županiji. Navode da su u  proteklih 365 dana u Međimurskoj županiji izgrađene 4 školske sportske dvorane, vrijedne 44 milijuna kuna, koje su jednim dijelom financirane pomoću europskih fondova, a drugi dio financiran je od strane Međimurske županije. Također, većina sportskih dvorana se energetski obnavlja, a Međimurska županija  sufinancira sportsku opremu za školske sportske dvorane.

Županija raspolaže sa 26.000,00 m² površine školskih sportskih dvorana. Osnovne škole koriste 19 školskih sportskih dvorana; po 7 ih je jednodijelnih i dvodijelnih, a 5 dvorana je trodijelno, a sve te dvorane mogu koristiti brojne sportske Udruge, rekreativci i svi građani Međimurja.

Međimurska županija sufinancira programe/projekte sportskih udruga Međimurske županije u iznosu od oko 1,1 milijun kuna. Zajednici sportskih udruga i saveza Međimurske županije dodijeljeno je oko 1,5 milijuna kuna te tim novcem Zajednica sufinancira rad nositelja kvalitete u sportu i pomaže u razvoju pojedinih sportskih grana.

Međimurskom školskom sportskom savezu isplaćeno je 295.480 kuna za provedbu škole plivanja i 157.896 kuna za organizaciju i provedbu svih školskih sportskih natjecanja kao i rad Saveza kroz 2018. godinu.   

Za sportaše s vrhunskim rezultatom Županija je izdvojila 220.000 kuna, a za domaćinstvo svjetskih natjecanja 200 tisuća kuna. (Lidija Kiseljak)