Potpisani sporazumi o preuzimanju poslova državne uprave, provjerili smo koliko zaposlenika županije preuzimaju, koji je trošak te organizacijska promjena

Sedmi sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima te predstavnicima gradova i općina održan je u Koprivnici., a nakon kojeg su potpisani Sporazumi o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama.

Naime, nakon izmjene 66 zakona, županije od sljedeće godine preuzimaju 200 poslova s ureda državne uprave. Na ovaj način građanima će se omogućiti brža i jednostavnija usluga.

Takav sustav u državi smo imali do 2001. godine, a glavni cilj je osigurati građanima bržu i jednostavniju dostupnost različitim administrativnim uslugama. Poslovi koji će se posebnim zakonima povjeriti županijama prvenstveno se odnose na upravna područja gospodarstva (obrt, ugostiteljstvo, turizam, trgovinu, cestovni prijevoz), društvenih djelatnosti (hrvatski branitelji, šport, predškolski odgoj, školstvo, kulturu) te opće uprave (državne matice, registri birača, udruge).

„Cilj ove reforme je uslugu maksimalno približiti građanima, ne samo lokacijski već i administrativno te pojednostaviti i ubrzati rješavanje predmeta za građane i poduzetnike. U konačnici, ovi poslovi bili su dio županijske administracije te su ih županije obavljale i ranije, sve do 2001. Decentralizacijom ovlasti i vraćanjem poslova županijama, one će ih moći samostalno izvršavati i time brže i efikasnije rješavati zahtjeve građana“, rekao je na sastanku u Koprivnici predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk.

"Reforma javne uprave u pripremi je gotovo četiri godine. Usklađivalo se zakonodavstvo, mijenjalo se 66 zakona. „Obavljene su sve potrebne predradnje – i zakonske, i funkcionalne i materijalne, zbog čega ne očekujemo poteškoće u funkcioniranju sustava. Ovakvi sastanci svakih šest mjeseci omogućili su komunikaciju svih razina vlasti što je svakako pridonijelo tome da 1. siječnja dočekamo spremni. Cilj reforme je brža, efikasnija i kvalitetnija uprava, uprava koja je na raspolaganju građanima. Vjerujem da će upravo građani prvi osjetiti pozitivnu promjenu i to očekujem u prvoj polovici godine“, rekao je župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren.

Sporazume o preuzimanju poslova ureda državne uprave sa svakim županom pojedinačno potpisao je ministar uprave Ivan Malenica.

Provjerili smo i koliko neke županije preuzimaju djelatnika i kakva su očekivanja budućeg rada.

-Preuzimamo 49-ero zaposlenika iz Ureda državne uprave  jer će od 64 trenutno zaposlenih, 15 osoba otići iz sustava. Što se samog ustroja tiče, do sada je Međimurska županija imala najmanje odjela u Hrvatskoj, točnije 6, a nakon 1. siječnja bit će ukupno 8 upravnih odjela i služba za unutarnju reviziju. Država će podmirivati troškove plaća za  zaposlenike koji prelaze iz UDU-a, kao i materijalne troškove koji se povećavaju te je za te potrebe osigurano 8,6 milijuna kuna.“ - kaže župan Međimurske županije Matija Posavec.

Ured državne uprave Osječko-baranjska županije trenutno broji 208 djelatnika, a njih 63 podnijelo je zahtjev za odlazak u mirovinu uz stimulativne otpremnine,  dakle Županija preuzima 145 državnih službenika i namještenika. Osječko-baranjska županija trenutno ima 211 zaposlenika, a odlazak u mirovinu uz stimulativne otpremnine ponuđen je i zaposlenicima Županije koji za to imaju ispunjene zakonske uvjete.

- Spajanjem Ureda državne uprave i Županije doći će do smanjenja ukupnog broja zaposlenih, no kada uzmemo u obzir broj djelatnika koji odlaze u mirovinu, taj se broj poklapa s našim projekcijama tako da sa sigurnošću možemo poručiti kako nitko od djelatnika neće ostati bez posla - rekao nam je župan Ivan Anušić.

Na temelju zakonskih odredbi, državni službenici koji su do sada obavljali poslove iz sustava državne uprave prelaze u sastav županije te postaju službenici i namještenici područne samouprave, za što je u Državnom proračunu za 2020. godinu osigurano je 350 milijuna kuna, od čega se 24 milijuna kuna odnosi na Osječko-baranjsku županiju. U Osječko-baranjskoj županiji većina odjela ureda državne uprave spaja se sa županijskim upravnim odjelima, a razdvajaju se opća uprava, imovinsko-pravni poslovi i zajednički poslovi. Tako će Županija umjesto dosadašnjih 13 imati 15 upravnih odjela.

- Sadašnje ispostave državne uprave i matičnih ureda nadopunit će se uslugama i poslovima koje obavlja Osječko-baranjska županija, pa će građani imati veću dostupnost tih usluga i poslova. Očekujemo i veću učinkovitost i bolju dostupnost ovih poslova i protoka informacija prema našim sugrađanima. Građani neće biti ni u čemu zakinuti nego baš suprotno, usluge će im biti još dostupnije - ističe župan Anušić.

Istarska županija od 02. siječnja 2020. godine preuzima 123 zaposlenika Ureda državne uprave. S današnjim danom Istarska županija broji 175 zaposlenih, od čega 13 zaposlenih na određeno radno vrijeme, uključujući i 3 dužnosnika.

Od ukupno 98 djelatnika Ureda državne uprave, dvoje ostaju djelatnici Ministarstva, 23 djelatnika su podnijeli zahtjeve za sporazumni prestanak državne službe , a ostala 73 djelatnika preuzima Šibensko-kninska županija.

- Naša županija je prostorno najveća županija i najbrojnija po broju stanovnika u cijeloj Hrvatskoj, kada izuzmemo Grad Zagreb. Stoga i najveći broj djelatnika državne uprave treba preuzeti naša županija. Dakle, 317 djelatnika državne uprave je trebalo prijeći u Splitsko-dalmatinsku županiju. No, Vlada je ponudila stimulativne otpremnine te je 71 djelatnik odlučio uzeti novac i otići. Ti ljudi odlaze iz sustava, a njih 246, svih obrazovnih profila, prelazi u Županiju. Po novom ustroju i reorganizaciji koju su vijećnici prihvatili na zadnjoj, 28. sjednici županijske Skupštine, Županija će ubuduće imati tri nova odjela i to Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, Upravni odjel za opću upravu i Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove. Najvažnije je da će ubuduće građani moći lakše obaviti poslove koje trebaju, doći do željenih informacija te će sve to moći odraditi na jednom mjestu - kaže župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Za troškove obavljana poslova državne uprave Primorsko-goranska županija je u 2020. godini planirala 29 milijuna kuna koji je najveći mogući iznos obavljanja poslova državne uprave u sklopu Županije. Nadamo se da će, nakon što 1.1.2020. godine  preuzmemo državne službenike i namještenike i napravimo detaljnu analizu neophodnih popuna radnih mjesta taj iznos biti nešto manji jer se ipak očekuju određene uštede, prije svega na plaćama. Naime, prema zadnjim podacima  iz Ureda državne uprave 33 službenika i namještenika prihvatilo je otpremninu koju je država ponudila te bi u tom slučaju Županija preuzela oko 125 službenika. Međutim, iako se sigurno neće popunjavati sva upražnjena radna mjesta, vjerojatno će se, nakon gore spomenute analize, krenuti u popunu određenog broja nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta neophodnih za obavljanje povjerenih poslova državne uprave. Manji opseg tog zapošljavanja značilo bi i smanjenje gore navedenog iznosa od 29,0 milijuna kuna  - komentirao je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina.

Zadarska županija će od 1. siječnja dobiti novi Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave, koji će obavljati poslove za koje su bili nadležni i do sada, a Matični uredi ostaju s radom u uredima gdje su i do sada djelovali.

Ured državne uprave će lokacijom ostati na istom mjestu u Zadru i pet izdvojenih lokacija u Benkovcu, Biogradu na Moru, Gračacu, Obrovcu i Pagu, kojima se također gasi naziv „ispostava“ i nastavljaju s radom  kao  „Zadarska županija, Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave“. Za sada jedino Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove preuzima djelatnike koji obavljaju poslove iz područja službeničkih odnosa, poslove uredskog poslovanja i opće zajedničke poslove te Upravni odjel za financije i proračun djelatnike koji rade na poslovima financija i računovodstva.

Očekivani broj ljudi koji odlazi iz UDU-a uz stimulativnu otpremninu je 26 službenika, dok ih 112 zajedno s povjerenim poslovima prelaze u Zadarsku županiju.

Ured državne uprave Virovitičko-podravske županije ima 69 djelatnika, dio njih će sa stimulativnim otpremninama otići u mirovine, a ostali djelatnici će se uklopiti u sustav i ustrojstvo Virovitičko-podravske županije i tako nastaviti dalje raditi. Krapinsko-zagorska županija preuzima 55 osoba.  

Zbog pripajanja Ureda državne uprave Županiji, broj zaposlenika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji povećava se za njih 56, a od države je Županija dobila 9,5 milijuna kuna.

- Istaknuo bih svoje zadovoljstvo da su Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo napravili pravi reformski iskorak vezan uz predavanje poslova Županijama.  Time se treba pojednostaviti i približiti građanima sve ono što je za njih važno. Tako da od 1. siječnja iduće godine praktički ono što je ključno za njih, a to je jednostavnost dobivanja sve potrebne dokumentacije, ishođenje svega vezanog uz gospodarstvo, obrtništvo, imovinsko-pravne poslove, i tu bih istaknuo matičarstvo, će se obavljati pod jednim krovom- komentira župan Damir Bajs.

- Kroz dosadašnje primjere u praksi pokazalo se da županije kvalitetnije i racionalnije obavljaju poslove koji su im bili povjereni od strane države. Dakle, naši građani mogu očekivati bržu, efikasniju i racionalniju administraciju – poručio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Preuzimanje poslova Ureda državne uprave, kroz 12 postojećih i jedan novi Upravni odjel, Zagrebačka županija ubuduće će svojim građanima i poduzetnicima omogućavati usluge matičnih ureda, popisa birača, građanskih stanja i registracije udruga, izvlaštenja i naknade za izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, postupke obnove i popravaka ratom uništenih objekata, te poslove u području vlasništva i stvarnih prava, vođenja registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, nadzor nad pravilnicima i statutima odgojno-obrazovnih ustanova, nadzor nad općim aktima ustanova u kulturi, odlučivanje o primjerenim oblicima školovanja, prijevremenim upisima u školu i dr., statusa i prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, prava HRVI, besplatne pravne pomoći i obveznog zdravstvenog osiguranja neosiguranih osoba, osnivanja i zatvaranja obrta, utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih osoba te izdavanja licenci za obavljanje različitih djelatnosti, rješenja o znakovima pristupačnosti i dr., izdavanja posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole te izdavanja dozvole za krčenje odnosno čistu sječu šuma i vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Potpisivanjem sporazuma Zagrebačka županija preuzela je dodatnih 139 službenika i namještenika koji će zajedno s postojećim zaposlenicima učiniti sve kako bi što brže i adekvatnije odgovorili na potrebe naših građana.

Varaždinska županija će od 112 službenika i namještenika iz Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji preuzeti njih 61, što je najmanji postotak preuzetih službenika i namještenika u odnosu na sve druge hrvatske županije. Prema trenutnim podacima, Varaždinska županija bi za obavljanje povjerenih poslova Ureda državne uprave iz državnog proračuna trebala dobiti novčana sredstava u iznosu od 13.850.000 kuna.

Kao što smo već pisali tek je mali dio poslova koje županije neće preuzeti, svega ih je tri unutar službe za opću upravu, pa tako u nadležnosti Ministarstva ostaju samo poslovi nadzora -  zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavljanje poslova upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu te nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor).

Ostali poslovi iz tog područja, kao i onih iz područja gospodarstva, imovinsko- pravnog, društvene djelatnosti i zajedničkih poslova prebacuju se na županije, koje su, kako nam kažu spremne ih preuzeti, te su uvjerene da će s preuzimanjem tih poslova se popraviti i efikasnost za građane.  

Popis je velik, a izdvajamo neke. U području gospodarstva će se tako županijama povjeriti poslovi upisa novih obrta i svih daljnjih poslova vezanih za rad i nadzor obrtnika, pa će se tako i voditi briga o ispunjavanju uvjeta rada ugostitelja i kategorizaciji objekata te kontrolirati prostor u kojem posao obavljaju dadilje. Županije će i izdavat rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine i sve vezano za njihov rad, izdavat će nadalje razne licencije za primjerice obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, za obavljanje autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga itd. Županije će i ubuduće izdavati posebne uvjete za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta te utvrđivati naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Kod imovinsko-pravnih poslova na Županije se prebacuju poslovi  kao što su primjerice utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izvlaštenje nekretnina, utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Nadalje, odluke vezane za  obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu, rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja ...

U sklopu društvene djelatnosti Županijama se povjeravaju poslovi vezani za pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida, članova obitelji stradalih ili nestalih branitelja kao i stradalih pirotehničara, pa nadalje onih iz Drugog svjetskog rata,  mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija itd. Zatim, poslovi vezani za sportske djelatnosti pravnih osoba, obavljanje upravnog nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića,  utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama, utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme i svih ostalih poslova vezanih za škole. Županije će i obavljati nadzor nad zakonitošću rada i općih akata ustanova u kulturi, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći…

Služba za opću upravu je smanjena za tri spomenuta područja vezana za nadzor, a županijama se prebacuju stručni poslovi koji se odnose na promjenu osobnog imena, vođenje državnih matica, evidencije o hrvatskom državljanstvu, registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata i sl.,  vođenje registra birača, poslovi vezani za udruge,  davanje podataka iz evidencije nadležnim službama, prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu…(Lidija Kiseljak)