Osječko-baranjska županija: 5,5 milijuna kuna za opremu Centra za autizam

Nakon provedenog postupka javne nabave za opremanje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek (Centar za autizam), župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić danas je potpisao ugovore o nabavi opreme s predstavnicima tvrtki dobavljača. Tako je - sukladno ugovoru o sufinanciranju opremanja Centra iz srpnja 2018. godine između Osječko-baranjske županije, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Grada Osijeka - župan zaključio ugovore za opremu ukupne vrijednosti 5,5 milijuna kuna, a razvrstanu u skupine od potrebne za terapiju i edukaciju, asistivnu tehnologiju, didaktičku opremu, opremu za kineziterapiju preko namještaja do sitnog inventara.

„Za Centar za autizam ugovorena je najmodernija oprema za programe rehabilitacije djece s teškoćama iz autističnog spektra. Ukupna vrijednost izgradnje Centra iznosi 14,5 milijuna kuna od čega je Osječko-baranjska županija financirala 9,5 milijuna kuna, 3,5 milijuna kuna su sredstva fondova Europske unije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a 2 milijuna kuna je financijski udjel Grada Osijeka. Opremanje Centra iznosi 5,5 milijuna kuna (zajedno s PDV-om), a u tomu sudjeluju Županija, Grad Osijek i dva ministarstva, što znači da smo zajednički opremili objekt, no bitno je da je oprema najmodernija i da će koristiti djeci“, rekao je župan Anušić.

Župan je najavio da će se 8. studenoga obaviti tehnički pregled objekta Centra, potom počinje njegovo opremanje, a početak rada očekuje se u drugom polugodištu školske godine 2018./2019. godine. (Osječko-baranjska županija)