ANALIZA

Na reprezentaciju najmanje potrošio Željko Kolar

Iz proračuna su prošle godine za reprezentaciju najmanje potrošile Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska županija – 0,08 posto, Splitsko-dalmatinska 0,09 posto, te Osječko-baranjska županija – 0,12 posto. Gledajući per capita, najmanje je izdvojila Splitsko-dalmatinska – 0,81 kunu po stanovniku, potom Krapinsko-zagorska – 0,90, Osječko Baranjska – 1,11 kuna, Požeško-slavonska – 1,58 kuna, te Ličko-senjska – 1,69 kuna

Nakon niza analiza u kojima smo istražili koji su gradovi u prošloj godini najviše izdvajali za određene potrebe i usluge prema svojim građanima, došao je red i na stavku u kojoj tražimo najštedljivije. Riječ je, naravno, o reprezentaciji. Iako racionalnim i efikasnim korištenjem troškovi reprezentacije gradovima itekako mogu donijeti korist samim građanima oni praktično ne znače ništa, a zbog loših primjera političara, i lokalnih i onih na nacionalnoj razini, koji su pod ovom stavkom često zadovoljavali vlastite, a ne potrebe i interese građana, u javnosti je i stvorena slika političara kao uhljeba i 'lokalnih šerifa'.

U našoj velikoj mandatnoj analizi u kojoj smo uoči lokalnih izbora analizirali koliko su gradovi tijekom prošlog mandata (od 2013.-2015.godine) trošili na reprezentaciju, kao najštedljiviji se nametnuo Grad Sisak. U tri godine gradska uprava gradonačelnice Kristine Ikić Baniček za reprezentaciju je trošila prosječno 2,56 kune po stanovniku, odnosno 0,07 posto proračuna. Za ilustraciju, samo deset najštedljivijih gradova za reprezentaciju je u tom razdoblju izdvajalo manje od 5 kuna godišnje po stanovniku, a dvadesetak ih je ove troškove nabilo i preko 50, pa čak do 80 kuna po stanovniku godišnje.

Sudeći po podacima Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna za 2016., čini se da sve više gradonačelnika prihvaća trend štedljivijeg gospodarenja novcem građana kada je reprezentacija u pitanju, a taj novac – nadajmo se, koriste za građanima potrebnije i korisnije stvari. Pa je tako u prošloj godini, za razliku od gore navedenih deset gradova, njih 15 smanjilo troškove reprezentacije ispod pet kuna po stanovniku, a tek njih osam, za razliku od dvadeset iz prethodnih godina, se častilo i prezentiralo sa više od 50 kuna po stanovniku.

Što se županija tiče, iz proračuna su za reprezentaciju najmanje potrošile Krapinsko-zagorska i Ličko-senjska županija – 0,08 posto, Splitsko-dalmatinska 0,09 posto, te Osječko-baranjska županija – 0,12 posto. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar kaže kako sa troškovima reprezentacije postupaju racionalno, u maniri dobrog gospodara, a troše na prigodna darivanja i ugošćavanja poslovnih partnera te gostiju Županije.

Redni broj Županija Broj stanovnika 2011 Reprezentacija 2016 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2016 Udio izdvajanja za reprezentaciju u ukupnim rashodima i izdacima za 2016
1 Grad Zagreb 790.017 2.292.923 6.934.103.586 0,03%
2 Krapinsko - zagorska županija 132.892 119.698 158.785.589 0,08%
3 Ličko - senjska županija 50.927 85.896 104.739.223 0,08%
4 Splitsko - dalmatinska županija 454.798 368.349 423.017.536 0,09%
5 Osiječko - baranjska županija 305.032 338.082 281.265.587 0,12%

Redni broj Županija Broj stanovnika 2011 Reprezentacija 2016 UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA 2016 Izdvajanja za reprezentaciju po stanovniku za 2016
1 Splitsko - dalmatinska županija 454.798 368.349 423.017.536 0,81
2 Krapinsko - zagorska županija 132.892 119.698 158.785.589 0,90
3 Osiječko - baranjska županija 305.032 338.082 281.265.587 1,11
4 Požeško - slavonska županija 78.034 123.618 80.177.562 1,58
5 Ličko - senjska županija 50.927 85.896 104.739.223 1,69

Gledajući per capita, najmanje je izdvojila Splitsko-dalmatinska – 0,81 kunu po stanovniku, potom Krapinsko-zagorska – 0,90, Osječko Baranjska – 1,11 kuna, Požeško-slavonska – 1,58 kuna, te Ličko-senjska – 1,69 kuna. Iz Ureda novog Osječko-baranjskog župana Ivana Anušića navode kako je bivša županijska vlast u prošloj godini za reprezentaciju potrošila čak i manje od iznosa planiranog u proračunu, a tako će – sudeći po troškove do listopada, ostati i ove godine. Najveći dio troškova odnosio se na troškove protokola - poklone, ugošćavanje predstavnika Vlade, ministarstava, međunarodnih organizacija, gospodarstvenika i organizacija, te na troškove sjednica Skupštine, povjerenstava, odbora i različitih komisija, te tradicionalnog godišnjeg domjenka za vijećnike Županijske skupštine i djelatnike Županije.

Apsolutni rekorder u štednji je, pak, općina Milna na Braču, koja u 2016. godini pod stavkom reprezentacije bilježi – nula kuna. (župan.hr)