Ministrica Gabrijela Žalac pohvalila Međimursku županiju za povlačenju sredstava iz EU fondova

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac boravila je u četvrtak u službenom posjetu Međimurskoj županiji, a župan Matija Posavec prezentirao joj je na sastanku popis aktualnih EU projekata. Međimurska županija se, naime, pozicionira kao županija koja najviše ulaganja u javnu infrastrukturu financira upravo iz europskih fondova.

Naša osnovna strategija je da sve što se može financirati u gradnji javne infrastrukture bude iz europskih fondova kako bi izvorni prihodi županijskog proračuna mogli u što većoj mjeri biti usmjereni za programe prema našim građanima. To je ispravna i odgovorna politika gdje privlačenjem EU sredstava stvaramo poželjniju, kvalitetniju i atraktivniju sredinu za život. Zbog velikog broja kandidiranih projekata, počinje biti izraženiji problem nedostatka sredstva u komponenti sufinanciranja pa je potrebno povećati nacionalni Fond za sufinanciranje kako bi bili još uspješniji u povlačenju EU sredstava. Unatoč projektima koji su fazi realizacije, u segmentu obrazovanja, zdravstva, kulture, gospodarstva, inovacija i turizma, već danas promišljamo i pišemo nove projekte tako da ni u jednom trenutku ne stajemo već smo spremni za nove natječaje“  istaknuo je župan Posavec.

Ministrica Gabrijela Žalac, pohvalivši Međimursku županiju, naglasila je kako je samo u posljednje dvije godine u programu „Konkurentnost i kohezija“ potpisano 138 ugovora vrijednosti 527 milijuna kuna, a zbrojivši sve druge projekte vezane uz područje energetske učinkovitosti, zdravstva, kulture, prirodne baštine taj se iznos penje do 753 milijuna kuna. „Tome se može pridodati, do sada potpisanih, 4315 Ugovora vrijednosti 185 milijuna kuna za segment poljoprivrede. Stoga Vas želim ohrabriti i motivirati da prijavljujete projekte i dalje kako bi, kao država, bili još bolji od trenutnih 41% koliko je iskorištenih EU sredstava na razini Hrvatske“.

Po završetku radnog sastanka, ministrica Žalac sa suradnicima nazočila je sjednici Kolegija gradonačelnika i načelnika gdje je nazočne predstavnike međimurskih općina i gradova upoznala sa financijskim razdobljem koje nam slijedi u narednoj financijskoj perspektivi EU, a u kojem će se naglasak staviti na digitalnu transformaciju, poduzetništvo i inovacije, poslovno okruženje i cirkularnu ekonomiju. „Svjesna sam novog indeksa razvijenosti no vjerujem kako ćemo povećati financijska sredstva za sufinanciranje EU projekata. Tijekom lipnja Europska komisija će objaviti prijedlog sektorske regulative za Zajedničku poljoprivrednu politiku nakon čega će se znati što će se moći financirati u poljoprivredi nakon 2020.godine“ rekla je ministrica.

Pomoćnica ministrice Katica Mišković spomenula je kako će idući tjedan biti potpisivanje Ugovora za financiranje projektno tehničke dokumentacije gdje je Županija kandidirala nekoliko projekata, dodavši, između ostalog, kako je u tijeku proces pregovora sa Europskom investicijskom bankom u zaduživanju države za pokretanje programa adaptacije, dogradnje ili izgradnje škola i školskih dvorana obzirom na veliki broj projekata sa građevinskim dozvolama. Taj bi natječaj bio aktualan početkom iduće godine. (Međimurska županija)