Ministarstvo zdravstva dodijelilo 7,8 milijuna kuna za projekt 'Promocija zdravlja i prevencija bolesti'

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 1“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020., Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo zdravstva je, kao Posredničko tijelo razine 1, organiziralo svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje.
 
Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 27 milijuna kuna, od čega se 85 % iznosa osigurava iz Europskog socijalnog fonda, a udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Uspješnim ugovaranjem projekata u okviru ovoga Poziva povećat će se znanja i svijest građana o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, promicanju zdravih navika te doprinijeti jačanju svijesti građana o važnosti prevencije kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti, kao i unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika.
 
Na svečanosti su uručeni ugovori predstavnicima 12 uspješnih prijavitelja za ukupno 13 ugovorenih projekata ukupne vrijednosti 7.852.722,16 HRK, od kojih bespovratna sredstva iznose 7.768.020,96 HRK.
 
Potpisnici trilateralnih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar, dipl. iur. te predstavnici uspješnih prijavitelja.
 
Također, svečanosti je prisustvovala i gđa Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave čije su ustanove korisnici uručenih ugovora.
 
U daljnjem postupku dodjele bespovratnih sredstava očekuje se donošenje novih odluka o financiranju za ostale uspješne prijavitelje.

Ugovori su uručeni za sljedeće ugovorne projekte:

Komponenta 1:

1.Zdravi ljudi, zdrava općina – Općina Staro Petrovo Selo Cilj projekta je osvijestiti i povećati razinu znanja mještana Starog Petrovog Sela i okolnih općina o načinima prevencije kroničnih bolesti kroz usvajanju zdravih životnih navika, što će se postići edukativnim radionicama, predavanjima i provedbom javne kampanje. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 491.061,40 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 491.061,40 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

2. Povećanje znanja i svijesti opće populacije i osoba sa šećernom bolešću o važnosti prevencije bolesti i zaštite zdravlja sveobuhvatnim pristupom na razini primarne zdravstvene zaštite na području grada Donjeg Miholjca – Dom zdravlja Donji Miholjac Osnovna svrha provođenja projekta je povećati znanje i svijest korisnika zdravstvene zaštite o potrebi i važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti. Projekt je prvenstveno namijenjen korisnicima zdravstvene zaštite u svim dobnim skupinama na području grada Donjeg Miholjca, oba spola, kao i zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima koji su zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, udrugama, lokalnoj zajednici te općenito javnosti. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 504.851,23 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 499.999,85 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0,97 % .

3. Pravilnom prehranom protiv dijabetesa – Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, nositelj projekta „Pravilnom prehranom protiv dijabetesa“, provest će medijske kampanje kojima je cilj podići svijest građana o utjecaju prehrane na razvoj dijabetesa tipa II te održati Savjetovalište za prehranu na 5 lokacija u županiji te tako doprinijeti prevenciji dijabetesa tipa II. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 462.927,44 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 462.927,44 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

4. Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji – Virovitičko-podravska županija Opći cilj ovoga projekta je promicanje zdravlja i povećanje znanja i svijesti građana VPŽ o važnosti te mogućnostima i načinima ostvarivanja prava na palijativnu skrb u VPŽ. Svrha projekta je uspostava volonterskog centra za palijativnu skrb u VPŽ te promicanje volonterstva i zdravih navika kao načina života s ciljem prevencije smrtnosti povezane s kroničnim nezaraznim bolestima. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 491.289,66 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 491.289,66 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

5. Više znanja, manje raka – Hrvatska liga protiv raka Udruga će tijekom provođenja projekta "Više zdravlja, manje raka" organizirati 5 javnozdravstvenih akcija koje pridonose ciljevima poziva. Bit će aktivna medijska kampanja usmjerena široj javnosti i posjetiteljima zdravstvenih ustanova. HLPR učinila je ogroman doprinos u razvoju onkologije u Hrvatskoj i ima dugogodišnje iskustvo u provedbi javnozdravstvenih akcija. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 498.573,00 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 498.573,00 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

6. Povećanje znanja i svijesti o ranom otkrivanju i prevenciji raka debelog crijeva – Gradska liga protiv raka Osijek Ulaganje u zaštitu od bolesti, uklanjanje uzroka/rizika bolesti i promicanje zdravlja, u smislu veće prevencije, pridonijet će djelotvornosti zdravstvenog sektora. Kao rezultat navedenog, kroz programe promocije zdravlja i prevencije bolesti unaprijedit će se pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom izostanka s radnog mjesta i prebacivanje fokusa liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka/rizika bolesti. Osnovna svrha provođenja navedenog projekta je povećati znanje i svijest korisnika zdravstvene zaštite o potrebi i važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 507.065,22 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 499.720,40 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 1,45%.

7. Okreni list – Grad Gospić Cilj projekta je povećati znanja i jačati svijest svih stanovnika na području Gospića o promociji zdravlja i prevenciji bolesti kroz poticanje zdravih navika i promicanje važnosti prevencije bolesti. Ovakvim aktivnostima utjecat će se na smanjenje prirodne depopulacije područja, što je posebno bitno za područje Gospića koje ima samo 13 st/km2 , te su ovakve aktivnosti s ciljem brige i očuvanja zdravlja od iznimnog značaja za sprječavanje smrtnosti i smanjenje broja stanovnika. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 263.618,19 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 263.618,19 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

8. Rokovi super junaci protiv pretilosti – Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije Opći cilj projekta je promicati zdravi način života utjecajem na životni stil i prehrambene navike djece, mladih i građana VPŽ radi prevencije vaskularnih i drugih kroničnih oboljenja. Svrha je projekta educirati djecu i mlade o opasnostima i posljedicama pretilosti za zdravlje. Procjena nositelja projekta je da je 30 % djece pretilo ili s povećanom tjelesnom težinom. Ciljne grupe su: pretila djeca od 7-15 godina i njihovi roditelji. Projektni rezultati doprinijet će prevenciji vaskularnih bolesti i promociji zdravlja podizanjem svijesti, znanja i vještina sudionika projekta. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 500.000,00 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 500.000,00 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

9. Prevencija i liječenje demencije – Općina Hum na Sutli U RH i u Općini Hum na Sutli uočen je porast broja oboljelih osoba od demencije. Ovaj projekt ima za cilj podizanje razine informiranosti i znanja pojedinaca i šire zajednice o prevenciji, uzrocima i načinima liječenja demencije te tretmanu i brizi dementnih osoba. U projektnim aktivnostima sudjelovat će osobe starije životne dobi u sklopu prevencije demencije, osobe oboljele od demencije te njihovi članovi obitelji i njegovatelji. Ciljne skupine iz Huma na Sutli su Udruge umirovljenika Matica umirovljenika Hum na Sutli i Udruga umirovljenika Josip Debeljak koje broje preko 400 članova. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 479.350,00 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 479.350,00 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Komponenta 2:

1.Vještine za zdravlje – Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Projektom će se podići razina znanja zdravstvenih djelatnika o: (1)važnosti prehrane za prevenciju dijabetesa tipa II i hipertenzije; (2) vještini samopregleda dojke u svrhu ranog otkrivanja karcinoma i prevencije prerane smrti; (3) pravilnoj (laičkoj) reanimaciji u svrhu smanjenja smrtnosti i prevenciju teških oštećenja te (4) načinima i metodama praćenja i kontrole zdravlja u djece i mladih sportaša. Time će se razviti vještine zdravstvenih djelatnika, kao i svijest o važnosti prevencije i ranog otkrivanje najtežih stanja i bolesti. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 999.857,30 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 927.352,30 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 7,25 %.

2. Vaša sigurnost je u našim rukama – Opća bolnica Zadar Realizacijom projekta povećat će se razina znanja medicinskih sestara, kao i drugih profila zdravstvenih djelatnika iz područja kontrole infekcija, razina informiranosti bolesnika i njihovih obitelji o provedbi mjera kontrole infekcija, razina motivacije i implementacije standardnih operativnih postupaka iz kontrole infekcije u svakodnevnom radu od strane zdravstvenih djelatnika, smanjit će prijenos infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i troškovi liječenja, a kao najvažnije povećat će se sigurnost pacijenata. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 980.112,83 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 980.112,83 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

3. Povećanje stručnih znanja i IT vještina zdravstvenih djelatnika radi prevencije, te povećane dostupnosti ranog otkrivanja i intervencije kod poslijeporodne depresije – Dom zdravlja Zagreb-Zapad Prijavitelj je razvio model povećanja stručnih kompetencija, prvenstveno patronažnih sestara, čime je povećan broj žena oboljelih od poslijeporodne depresije koje traže liječničku pomoć. Patronažne sestre ohrabruju rodilje da potraže pomoć, neizravno prevenirajući i razvoj duševnih smetnji drugih članova obitelji, te smanjujući stigmatizaciju. Model je lako održiv te se kasnije provodi bez dodatnih troškova jer patronažne sestre obilaze sve rodilje u zemlji. Provedbom projekta učinili bismo ga dostupnim u cijeloj Hrvatskoj, a ujedno i obučili zdravstvene djelatnike za uporabu IT u edukaciji. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 805.822,70 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 805.822,70 HRK, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %.

4. Ćakule o zdravlju – Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije Novotvorine, bolesti cirkulacijskog sustava i mentalno zdravlje predstavljaju prioritete u ŠKŽ. U cilju zaustavljanja pobola i smrtnosti od istih “ĆOZ“ spušta edukativne preventivne aktivnosti na razinu primarnog kontakta, edukacijom edukatora o prenošenju znanja. Ponuda preventivnih usluga u općoj medicini predstavlja područje koje treba unaprijediti. Radionice namijenjene liječnicima i sestrama u općoj medicini i patronažnim sestrama služe poboljšanju vještina prenošenja preventivnih poruka svakoj osobi u skrbi. Financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 868.193,19 HRK, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 868.193,19 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0 %. (Ministarstvo zdravstva)