Ministarstvo turizma odobrilo 388,2 milijuna kuna za financiranje šest centara kompetentnosti

Ministarstvo turizma, Posredničko tijelo razine 1 Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, objavilo je Odluku o financiranju 6 projekata u ukupnom iznosu 388.251.944,33 kuna.

Riječ je o sufinanciranju u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“ koji se s 85 posto financira iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna.

„Financiranje regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva predstavlja zasigurno dugoročno rješenje kojim će se u razdoblju od sljedećih nekoliko godina sustavno pristupiti problemu nedostatka radne snage. Riječ je o konceptu regionalnih centara kompetentnosti za čiju uspostavu je osigurano više od 500 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda te Europskog fonda za regionalni razvoj. Vjerujem kako ovim projektom kreće novo doba za ljudske potencijale u turizmu na korist zaposlenika koji će dobiti vrhunsko znanje sukladno suvremenim trendovima na tržištu, ali i poslodavaca koji će dobiti kvalitetnu radnu snagu s praktičnim iskustvom“, istaknuo je ministar Cappelli povodom objave odluke.

U sektoru turizma i ugostiteljstva imenovano je šest regionalnih centara kompetentnosti koji su izravno kandidirali za 300.000.000,00 HRK raspoloživih sredstava u okviru natječaja za financiranje uspostave centara kompetentnosti, raspisanog u srpnju 2019. godine. Kako su podnesene prijave premašile taj iznos, a temeljem ocjene njihove kvalitete, osigurana su dodatna sredstva za njihovo financiranje u ukupnom iznosu 388.251.944,33 HRK, i to kako slijedi:

  1. Srednja škola, Zabok - 66.693.287,89 HRK
  2. Turističko-ugostiteljska škola, Split – 74.325.504,37 HRK
  3. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek – 71.458.878,12 HRK
  4. Ugostiteljska škola, Opatija – 58.683.119,88 HRK
  5. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula – 44.692.084,78 HRK
  6. Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik – 72.399.069,29 HRK

Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a dodijeljena sredstva pokrivaju 100 posto prihvatljivih troškova u okviru pojedinog projekta.

Donesena Odluka o financiranju omogućit će financiranje aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnih centara kompetentnosti, razvoja i/ili unaprjeđenja te provedbe redovitoga strukovnog obrazovanja, potom provedbe obrazovnih programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja, ali i aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca, promocije strukovnih zanimanja i rada centra te inovativnih aktivnosti suradnje između centara.

Koncept regionalnih centara kompetentnosti zasniva se na učenju temeljenom na radu, pri čemu su poslodavci ključni partneri ustanovama za strukovno obrazovanje, a temelj održivosti centara leži u trajnoj suradnji s gospodarskim subjektima (poslodavcima) i pravodobnom reagiranju na potrebe tržišta rada. Regionalnim centrima kompetentnosti zadatak je eliminirati ili minimizirati trenutačna uska grla u obrazovanju, a uz poslodavce, značajnu ulogu u procesu uspostave centara imaju i visokoškolske ustanove, ali i strukovna udruženja, komore, strani partneri i drugi zainteresirani dionici.

Šest regionalnih centara kompetentnosti u Dubrovniku, Splitu, Opatiji, Puli, Zaboku i Osijeku predstavljaju nov i moderan pristup sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj. To su izvori obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva, a osigurat će i kvalitetni ljudski potencijal, koji će uz pomoć suvremenog obrazovanja, modernih tehnologija i inovativnog pristupa u obrazovanju nakon završetka obrazovnog procesa biti spremni aktivno i učinkovito se uključiti na tržište rada.

Kako je priopćeno iz Dubrovačko-neretvanske županije, Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik imenovana je u srpnju 2018. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru ”turizam i ugostiteljstvo”. Imenovanje Turističke i ugostiteljske škole jednim od 25 regionalnih centara kompetentnosti u Hrvatskoj bilo je svojevrsna ulaznica u dva EU fonda i to onih za opremanje, osuvremenjivanje i razvoj regionalnih centara. U županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole, u prostor unutar gradskih zidina (Garište), te u prostor Vile Čingrija.

Kao što je već poznato Grad Dubrovnik ustupio je kompleks Vile Čingrije Dubrovačko-neretvanskoj županiji na vrijeme od 10 godina, dok ga je Županija kao osnivač škole ustupila u podzakup Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik, također na rok od 10 godina, a sve s ciljem uspostave budućeg Regionalnog centra. (Ministarstvo turizma, Dubrovačko-neretvanska županija)