Jedinicama lokalne samouprave za projekte 200 milijuna bespovratnih kuna iz EU fondova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu. Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 200.000.000,00 kuna.
Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.


Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi i kriteriji sufinanciranja te drugi bitni elementi za dodjelu sredstava Fonda utvrđeni su u Javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda i Uputama za korisnike.

Maksimalni iznos sredstava koji se može u tri uzastopna poziva o dodjeli sredstava Fonda isplatiti korisnicima na području pojedine jedinice područne (regionalne) samouprave je:

40.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika manjim od 100.000

50.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 100.000 do 200.000

60.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika od 200.000 do 300.000

70.000.000,00 kuna za jedinice područne (regionalne) samouprave s brojem stanovnika većim od 300.000

85.000.000,00 kuna za Grad Zagreb.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta, minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava mora iznositi 50.000,00 kuna, dok maksimalna vrijednost zahtjeva može iznositi 10.000.000,00 kuna.


Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimat će se od 16. kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018. (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)