Podaci Otvorenog proračuna

Istarska županija prednjači po proračunskim izdvajanjima za zdravstvo

Dok čekamo da Ministarstvo financija objavi službene podatke o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za 2019., 'zavirili' smo u podatke i usporedbe proračunskih planova za prošlu i ovu godinu dostupne na 'Otvorenom proračunu', aplikaciji koju je zbog podizanja transparentnosti županija, u suradnji sa tvrtkom Coin, pokrenula Hrvatska zajednica županija. Uz izvršenja proračuna iz prethodnih godina, na aplikaciji su tako dostupni podaci o planiranim prihodima i rashodima u 2019. i 2020. godini, pa će, nakon objave službenih podataka Ministarstva financija, biti zanimljivo vidjeti u kojoj mjeri su planovi izrealizirani, odnosno koliko će se izvršenje proračuna poklopiti s onim što je planirano. 

Prva stavka koja nas je zanimala bilo je izdvajanje za zdravstvo, a prema podacima dostupnim na Otvorenom proračunu, slika vodećih županija je posljednjih godina gotovo podjednaka. Prema planiranim proračunima i ove godine za zdravstvo, tako, nakon Zagreba, najviše planira uložiti Istarska županija – 930,9 milijuna kuna, dok je lani to bilo nekih 80 milijuna manje. Pri vrhu je također i ove godine Varaždinska županija koja u 2020. godini planira za zdravstvo iznos od 911,8 milijuna kuna, Zadarska županija 706,1 milijun kuna, Sisačko-moslavačka 637,4 milijuna, Karlovačka 500,8 milijuna... Lani su među vodećima bile i Brodsko-posavska županija s planiranih 592,3 milijuna kuna i Vukovarsko-srijemska s planiranih 542,7 milijuna kuna za zdravstvo u prošloj godini, dok je u planu ovogodišnjeg proračuna taj iznos povećan na 571,4 milijuna. Riječ je o apsolutnim brojkama, a da se izdvojena sredstva za zdravstvo usporede s visinom proračuna, poredak bi bio ponešto drugačiji.

U Istarskoj županiji najvažniji projekt vezan za zdravstvo je gradnja nove i suvremeno opremljene Opće bolnice u Puli, za čiji se dovršetak planira utrošiti u 2020. godini 270 milijuna kuna kreditnih sredstava. Unutar ovog iznosa obuhvaćeno je dodatno zaduživanje u iznosu od 150 milijuna kuna, koji se nastavlja sufinancirati od strane Ministarstva zdravstva sa 75 % i od Istarske županije s 25% otplate kredita.

Nedavno je otvoren novouređen i suvremeno opremljen Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Pula. Laboratorij godišnje obradi oko 200 tisuća pacijenata te učini gotovo 2 milijuna pretraga. U rutinskom radu izrađuje oko 300 različitih pretraga iz osnovnih područja dijagnostike, ali velikim dijelom i specijalističkih pretraga koje su dozvoljene za rad na razini sekundarne zdravstvene zaštite

Također, nastavlja se i provođenje projekta Stambenih kredita za liječnike koji se u 2020. godini planira financirati sa 200.000 kuna. Nakon što je krajem 2019. godine organizirano osam tečajeva talijanskog jezika za stotinjak obrtnika i osamdesetak policijskih službenika iz raznih krajeva Istre, u 2020. Istarska županija organizira drugi ciklus besplatnih tečajeva talijanskog jezika za potrebe Opće bolnice Pula. Novina u akademskoj godini 2019. / 2020. je dodjela 20 stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji, za što Županija izdvaja 440 tisuća kuna. Iz zaduživanja krenula je gradnja i dogradnja Medicinske škole, a za što su u ovoj godini predviđena sredstva od oko 42,8 milijuna kuna, a sljedeće 12,2 milijuna.

„Istarska županija kontinuirano ulaže u obrazovanje, a od posebnog značaja su one investicije koje prate potrebe tržišta rada. A kao što znamo, nedostatak liječničkog kadra i medicinskog osoblja je danas gorući problem ne samo lokalno, već i na razini cijele države. Stoga će izgradnja Medicinske škole imati i pozitivne učinke za istarsko zdravstvo. Dovršetkom ovog projekta stvorit će se prostorni uvjeti i za nove nastavne programe, kao što je dentalni asistent, farmaceutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar i sanitarni tehničar“, istaknuo je nedavno župan Fabrizio Radin.

Kako je vidljivo u proračunu, u planu za ovu godinu je i  adaptaciju objekata Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju, dogradnja i opremanje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, ulaganja u nabavu medicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova, te dodatna ulaganja na objektima…

Podaci Otvorenog proračuna za 2018. godinu - top 5 županija po ulaganju u zdravstvo - izvršenje

Izvor: Hrvatska zajednica županija

Od predviđenih u ovoj godini 706,1 milijuna kuna u ovoj godini, 600 milijuna kuna Zadarska županija predvidjela je za djelatnost ustanova u zdravstvu, a oko 72 milijuna za investicije u zdravstvenu infrastrukturu.

Županija je lani uspješno završila EU projekt pod nazivom: „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1,6 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“.

Projektom je putem nabave medicinske i dijagnostičko-terapijske opreme te manjih infrastrukturnih zahvata osigurano kvalitetnije pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ordinacijama domova zdravlja i koncesionara primarne zdravstvene zaštite na otocima zadarskog akvatorija (Vir, Ist, Pašman, Molat, Dugi otok i Pag) čime je osigurano smanjenje broja upućivanja na više razine zdravstvene zaštite.

Među nabavljenom opremom se nalazi oprema za ginekologiju i dentalnu medicinu Manji infrastrukturni zahvati su izvedeni u ordinaciji doma zdravlja Zadarske županije u Povljani na otoku Pagu te u Žmanu na Dugom otoku.  

U Specijalnog bolnici za ortopediju u Biogradu lani je otvoreno 5 novouređenih soba iz nadstandarda zdravstvene zaštite u kojima će moći boraviti pokretljiviji pacijenti uz određenu nadoplatu.

Opća bolnica Zadar jedna je od rijetkih zdravstvenih ustanova u RH koja ima pozitivno financijsko poslovanje. Istovremeno se radi na opremanju bolnice i poliklinike novim uređajima, ulaže se u edukaciju kadrova, a u tijeku je 50 milijuna kuna vrijedan projekt izgradnje Dnevnih bolnica.

Prošli tjedan tri zdravstvene ustanove dobile su bespovratna sredstva Ministarstva zdravstva za provedbu projekata za promociju zdravlja i prevenciju bolesti. 

Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Ugljan Mladen Mavar potpisao je ugovor o dodjeli 609,4 tisuće kuna. Radi se o trilateralnom ugovoru između Bolnice, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojim počinje provedba projekta "Kompetentan djelatnik na putu izlaska iz ovisnosti o alkoholu" čiji je cilj unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika i zaposlenika Psihijatrijske bolnice Ugljan kako bi se promoviralo mentalno zdravlje te preveniralo ovisnosti o alkoholu.

Ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo Zadar Zoranu Škrgatiću uručen je pak ugovor o dodjeli 972,7 tisuće kuna za projekt "Moje zdravo dijete", kojeg će provoditi u partnerstvu s Domom zdravlja Zadarske županije. Realizacijom ovog projekta rješavat će se problem prehrane odnosno pretilosti djece koji je u alarmantnom porastu u Hrvatskoj i svijetu. Zavod će biti i partner na projektu Poliklinike LACRIMA koja je dobila 904,4 tisuće kuna za „Važnost prevencije glaukoma". Projekt je usmjeren na unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova Zadarske županije u promociji zdravlja i prevenciji glaukoma.

Vlada je ove godine za Zadarsku županiju utvrdila iznos od 15,2 milijuna kuna za investicijsko ulaganje te održavanje, od čega će Županija najveći iznos od oko 9 milijuna kuna proslijediti Općoj bolnici Zadar, biogradskoj Ortopediji 2,5 milijuna, Psihijatriji na Ugljanu 2,2 milijuna, te oko pola milijuna kuna Domu zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu i Zavodu za javno zdravstvo.

Župan Božidar Longin najavio je u siječnju kako će se u Polikliniku preseliti Dom zdravlja, ginekološke ambulante i hitna medicina, a svi radovi trebali bi gotovi u roku od godine dana.
„Žitelji Zadarske županije imat će bolji pristup ustanovama i kvalitetniju medicinsku skrb, pogotovo kada se dovrše dnevne bolnice“, rekao je Longin i dodao da će do početka turističke sezone sve biti spremno.

Rekao je i tada da se razgovara oko pokretanja poticaja kojima bi se privuklo mlade ljude za rad u zdravstvu, primjerice, kroz osiguranje stambenog prostora.

Kako stoji u obrazloženju proračuna Zadarske županije, dnevne bolnice smanjiti će broj dana hospitalizacije i bolovanja, kao i liste čekanja. Financirat će se izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija bolničkih prostora za potrebe dnevne bolnice i dnevne kirurgije, te medicinska i tehnička oprema. Psihijatrijska bolnica Ugljan je tijekom 2019. godine potpisala ugovore o provedbi energetske obnove 5 zgrada unutar kompleksa (Odjel 7, Centar socijalne psihijatrije i rehabilitacije, Odjel za alkoholizam, Zgrada socijalnog smještaja i Upravna zgrada) s Ministarstvom graditeljstva i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvom regionalnog razvoja kojima se osigurava polovica potrebnih sredstava za energetsku obnovu. Za preostali iznos dobivena je suglasnost Zadarske županije na kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Provedba programa, sukladno ugovorima, planirana je do kraja 2020. godine.

Podaci Otvorenog proračuna za 2019. godinu - top 5 županija po ulaganju u zdravstvo - plan

Izvor. Hrvatska zajednica županija

Programi i aktivnosti iz područja zdravstva za čiju provedbu su osigurana sredstva u proračunu Vukovarsko-srijemske županije su primjerice programi Podizanje standarda primarne zdravstvene zaštite,  Monitoring  komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije,      Program Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, Javnozdravstvene mjere u zaštiti zdravlja pučanstva VSŽ, Financiranje dežurstva pri Timu hitne medicine T-1 u Ispostavi Županja, Financiranje Tima hitne medicine T-1 u Ispostavi Ilok…

Za program Podizanje standarda primarne zdravstvene zaštite predviđen je iznos od 70.000 kuna, 200.000 kuna za program Monitoring komaraca. U okviru projekta Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca i edukacija građana na području Vukovarsko – srijemske županije u 2019. godini utvrđeno je prisustvo tigrastih komaraca u svim istraživanim gradovima Županije: Vinkovci, Županja, Vukovar, Otok i Ilok, te je utvrđen veći broj nego proteklih godina. Slijedom toga, po preporuci struke, u 2020. godini obavit će se monitoring komaraca te edukacija građana kroz aktivnost distribucije edukacijskih letaka o biologiji i kontroli tigrastih komaraca te edukacija nastavnika i osnovnoškolaca. Za program Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju predviđen je iznos od 710.000 kuna, 300.000 kuna za program Javnozdravstvene mjere u zaštiti zdravlja pučanstva. Program obuhvaća provođenje epidemiološke i javnozdravstvene djelatnosti te promicanje zdravlja i prevenciju bolesti na području Vukovarsko-srijemske županije, a sve u cilju smanjenja pojavnosti bolesti, te povećanja mogućnosti izlječenja malignih bolesti i to kroz razne programe otkrivanja bolesti. Provođenjem programa nastoji se povećati razina zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje broja čimbenika rizika za zdravlje i povećanje brige za vlastito zdravlje usvajanjem zdravih životnih navika. Za program Financiranje dežurstva pri Timu hitne medicine T-1 u Ispostavi Županja predviđen je iznos od 240.000 kuna, a kroz koji će se pojačati  zdravstvena zaštita subotom, nedjeljom i u dane blagdana na način da se osigura jedan dodatni liječnik na punktu Tima-1 u Ispostavi Županja. Osigurana sredstva namijenjena su za troškove rada liječnika te troškove medicinskog materijala i lijekova. Za program  Financiranje Tima hitne medicine T-1 u Ispostavi Ilok predviđen je iznos od 600.000 kuna. Za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja zdravstva u proračunu je planiran iznos od 150.000 kuna, a 100.000 za Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.512.364,17 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u iznosu od 85% ukupnih troškova projekta. Kroz Projekt će se smanjiti broj upućivanja pacijenata u bolnice za 15% jer će se nabavom opreme omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u samim domovima zdravlja, dakle na razini primarne zdravstvene zaštite. Dugoročno, poboljšanjem dostupnosti primarne zdravstvene zaštite će se omogućiti poboljšanje pokazatelja zdravlja na području Vukovarsko-srijemske županije. Projekt je započeo s provedbom 1. svibnja 2017. godine i završio 2. siječnja 2020 te su osigurana sredstva u iznosu 100.000,00 kn za sufinanciranje preostalih troškova projekta po završnom izvješću. Pola milijuna kuna predviđen je za aktivnost  unaprjeđenje zdravstva - za potrebe ulaganja u medicinsku opremu i infrastrukturu zdravstvenih ustanova kojima je Županija osnivač. Slijedom navedenog, Županija je sufinancirala nabavku UZV aparata za potrebe odjela za ortopediju i urologiju OŽB Vinkovci u iznosu od 400.000 kuna. I iznos od 24 milijuna namijenjen je za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova a u što ulazi investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,   investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te   informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

U Brodsko-posavskoj županiji velik dio sredstava odlazi na energetsku obnovu. Tako je krajem prošle godine Opća bolnica dr. Josip Benčević konačno dočekala temeljitu obnovu. Energetska obnova vrijedna je 40 milijuna kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša sufinancira obnovu sa 60%. U projekt obnove uključeno je šest objekata - stara zgrada poliklinike, zgrada kirurgije, zgrada neurologije i psihijatrije, zgrada patologije, infektologije i upravna zgrada. U energetsku obnovu ide i Opća bolnica Nova Gradiška.

U 31 liječničku ordinaciju diljem Varaždinske županije isporučuju se spirometri, kolposkop, inhalatori, kirurška lampa, aparat za davanje kisika s bocom kisika i brojna druga medicinsko-dijagnostička oprema vrijedna više od 900.000 kuna, a za ordinacije privatne prakse te ordinacije Doma zdravlja Varaždinske županije nabavljene u sklopu EU projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji“.

U posljednje dvije godini u Općoj bolnici Varaždin obnovljeno je 7 zgrada, a kreće se u obnovu još 3 zgrade čime će biti obnovljene sve zgrade u Općoj bolnici. Važan projekt je gradnja novog objekta za palijativnu skrb u Novom Marofu vrijedan 51,5 milijun kuna, gradnja centra za bolesti kralježnice u vrijednosti 107 milijuna kuna u Varaždinskim toplicama, dvije potpuno nove zgrade u Općoj bolnici Varaždin - objedinjeni bolnički hitni prijem i  projekt dnevne bolnice jednodnevne kirurgije. (Lidija K.)

Što je OTVORENI PRORAČUN?

Prema istraživanju Instituta za javne financije provedenom od studenog 2015. do ožujka 2016. godine županije su se pokazale kao najtransparentnije jedinice. Unatoč dobrim rezultatima, Hrvatska zajednica županija odlučila je u suradnji s tvrtkom Coin podići transparentnost županijskih proračunskih podataka na još višu razinu putem projekta „Otvoreni proračun“.

Županije žele građanima na jednostavan i čitljiv način predočiti podatke o proračunima svih jedinica, s namjerom informiranja o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava, a ovim je projektom to i realizirano.

Projekt „Otvoreni proračun“ ima dva osnovna cilja.  Jedan od ciljeva je da sve županije putem jednostavne aplikacije, na potpuno unificiran način otvore i vizualiziraju županijske proračune po svim klasifikacijama. Drugi je cilj omogućiti županijskoj upravi usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama, kao i gospodarskih pokazatelja, te tako pokrenuti kompetitivnost i podići produktivnost i efikasnost rada županijskih uprava. Zbog brojnih noviteta koje ova aplikacija donosi, ovo je prvi put da jedna razina samoupravne vlasti ima unificirani prikaz i to je veliki iskorak u transparentnosti, čak i u odnosu na nacionalnu upravnu razinu.

Putem ove aplikacije građani mogu pratiti prihode i rashode po svim klasifikacijama osnovnim grafičkim modelom, te putem zanimljivih interaktivnih tablica za istraživanje proračuna po svim razinama. Osim toga, aplikacija nudi modul “pitanja i odgovori” (za građane koji traže samo osnovne informacije o proračunu i “složeno analiziranje” za one koji žele vidjeti sve i usporediti podatke po godinama. 

Na istoj aplikaciji smješteni su tzv. “pretinci” i moduli za preuzimanje službenih proračunskih dokumenata i dokumenata u strojno čitljivom formatu, te raznih publikacija kao npr. “Proračun u malom”. Sve to u cijelosti udovoljava Zakonu o pravu na pristup informacijama, te standardima koje postavlja Institut za javne financije. 

Za županijske službenike i proračunske korisnike:

Aplikacija omogućuje županijskim odjelima i proračunskim korisnicima različite mogućnosti pregleda, analize i prezentacije svog proračuna. Proračun je (grafički i tablično) po svim klasifikacijama moguće iz ove aplikacije “izraditi” za svaki organizacijski odjel, kao i za svakog proračunskog korisnika.  Na aplikaciji je omogućeno preuzimanje, kako tablica tako i grafova, što svima omogućava vrlo jednostavnu i brzu izradu prezentacija proračuna za razne potrebe.