INTERVJU: Božo Galić

'Drvna industrija i poljoprivreda su nam prioritet pa pokrećemo i nove studije, a mjerama poput zbrinjavanja mladih obitelji zadržavamo stanovništvo'

Vukovarsko-srijemska županija pri vrhu je po iskoristivosti sredstava iz EU fondova, a prema podacima za 2017. i 2018. godini treća je po visini ugovorenih EU sredstava po stanovniku. Fokus je na poljoprivredi i drvnoj industriji, pa su tu i dva najveća projekta – Drvno-tehnološki i Agrotehnološki centar. Istodobno se radi na ulaganju u obrazovanje u prioritetne industrije, otvaranjem studija kroz suradnju s fakultetom u Zagrebu, a uskoro i osječkim Fakultetom elektrotehnike te  Fakultetom agrobiotehničkih znanosti. Nastavlja se i s projektima energetskih obnova i mjerama za zbrinjavanje mladih obitelji, te kreće s nadogradnje i elektrifikacije pruge Vinkovci – Vukovar. 

U ovoj godini postoji duga lista projekata koji se nastavljaju realizirati ili će tek početi, a župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić otkriva nam i o čemu je riječ.

 

Poljoprivreda i drvna industrija su prioretni što se tiče ulaganja, a upravo se tu i krenulo s dva najveća projekta.

Započela je realizacija Agrotehnološkog i Drvno-tehnološkog centra. Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura odnosi se na izgradnju infrastrukturnog objekta koji će proizvođačima s područja VSŽ omogućiti bolje uvjete poslovanja odnosno povećati kapacitete prehrambene industrije te služiti za obavljanje raznih savjetovanja i edukacija, istraživanja i razvoj novih proizvodnih tehnologija, kao i prodaju njihovih proizvoda izvan sezone kada isti postižu veću cijenu nego u sezoni. Vrijednost projekta je 50 milijuna kuna, od čega je kroz Razvojni sporazum osigurano iz proračuna Ministarstva poljoprivrede skoro 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Drvno-tehnološki centar odnosi se na izgradnju infrastrukturnog objekta mješovite namjene: znanstveno-istraživačka, proizvodna i skladišna, te će se centar opremiti s novom opremom namijenjenoj drvoprerađivačima s područja Županije. Svrha izgradnje DTC-a je inovacijska infrastruktura za razvoj novih proizvoda visoke dodane vrijednosti i visokog stupnja finalizacije koja će biti na raspolaganju postojećim i budućim poduzetnicima u drvnom sektoru, ali i privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim tvrtkama u tom sektoru. Vrijednost projekta je 25 milijuna kuna i također se financira sa 100% bespovratnih sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Trenutno su u izgradnji dva sustava navodnjavanja vrijedna 71 milijun kuna: Sopot-Vinkovci i Blato-Cerna, dok smo za dva sustava Erevenica i Lipovac – dobili odluke o financiranju, te su u postupcima pripreme javne nabave za izvođača radova. Ukupne su vrijednosti 134 milijuna kuna, a pokrivaju područje od 1500 ha. Dva sustava navodnjavanja (Tovarnik i Grabovo) su u fazi pripreme dokumentacije čije se financiranje i izgradnja očekuje u novoj financijskoj perspektivi. U planu je još Centar za preradu GMO free soje, koji će biti prvi takav u RH, pa izgradnja regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačama u VSŽ, projekt kojim se želi potaknuti razvoj mesne industrije i stočarske proizvodnje tako što će se uspostaviti linije proizvodnje mesnih jedinica koje će omogućiti domaćim stočarima povećanje prihoda i rentabilnosti primarne stočarske proizvodnje.

Tu su i projekti povezani s novim tehnologijama.

- S obzirom na sve veću povezanost strateških grana s novim tehnologijama, izdvojio bih projekt „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi“ koji je vrijedan gotovo 70 milijuna kuna te je prijavljen na poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Nositelj projekta je Poljoprivredna škola Vinkovci, a partner je Srednja škola Ilok te će se u okviru projekta obje škole opremiti suvremenom opremom, kao i obnoviti postojeći prostori koji su u lošem stanju. Ovaj projekt omogućit će edukaciju učenika i njihovih profesora za trenutne i buduće potrebe tržišta u poljoprivredi.

   

Na  području Slavonije velika se važnost pridaje projektu Istraživanja i eksploatacije geotermalnih potencijala. Koje su aktivnosti pokrenute?

- Da, projekt ima za cilj stavljanje geotermalnog potencijala u funkciju gospodarskog razvoja. Vukovarsko-srijemska županija i Općina Babina Greda prepoznale su razvojni potencijal geotermalnog ležišta te je, uz osnivanje zajedničke tvrtke koja će operativno provoditi aktivnosti istraživanja i eksploatacije, izrađena Studija geotermalnog potencijala na području općine Babina Greda, koja je po prvi puta objedinjeno i detaljno pokazala o kako značajnom potencijalu se radi. Dobivena je dozvola za istraživanje, riješeni su imovinsko-pravni odnosi u gospodarskoj zoni Krčevine i osigurana su sredstva za izradu kompletne tehničke dokumentacije ukupne vrijednosti 2.130.000,00 kn od čega je 85% financirano sredstvima EU, a trajanje istražne radnje je 48 mjeseci.

Osim prioritetnih ulaganja u poljoprivredu, mesnu ili drvnu industriju, radi se naravno i na drugim projektima, bitnima za ravnomjeran razvoj Županije. Koje bi izdvojili?

- Kroz projekt Auto park Lipovac, planira se povećati sigurnosti cestovnog prometa, pokretanje gospodarstva i zapošljavanje lokalnog stanovništva, te demografska obnova i zadržavanje stanovništva na području općine Nijemci. Tu je primjerice i Transportno-logistički centar VSŽ, koji predviđa formiranje suvremenog logističkog centra. Poslije godina najava i planiranja, a onda i provedenog natječaja, u Vukovaru je konačno potpisan ugovor za izvođenje radova na projektu “Nadogradnja i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar”. Radi se o projektu vrijednom 516,3 milijuna kuna koji je s 85 posto bespovratnih sredstava financiran iz fondova EU.

Cilj nadogradnje i elektrifikacije pruge Vinkovci – Vukovar, dugačke 18,71 kilometar je povećanje opsega željezničkog teretnog prijevoza i prekrcaja robe u luci Vukovar te bolja povezanost željezničkog putničkog prijevoza Vukovarsko-srijemske županije s glavnim prometnim koridorima. Modernizacijom će se pruga Vinkovci – Vukovar unaprijediti za voznu brzinu vlakova do 120 km/h, čime će se vrijeme putovanja skratiti 50 posto. Bit će modernizirani željezničko-cestovni prijelazi, jedan most će biti izgrađen te rekonstruirani svi objekti na dionici. Radovi će se provoditi 24 mjeseca, a sve će to omogućiti brže, ali i sigurnije i jeftinije prometovanje. Ovaj projekt puno znači i za Vukovar i za Vinkovce i to ne samo u prometnom razvoju nego u svekolikom gospodarskom razvoju i cijele Slavonije i Srijema. Stalno naglašavam važnost spajanja Luke Vukovar i Luke Rijeka, spajanje Luke Vukovar prema Pločama, koridor Vc, također koridor X. koji je žila kucavica za gospodarstvo, za promet putnika i roba. Važan je i koridor VII (Rijeka Dunav, koja spaja Crno More sa zapadnom Europom) a na istom se nalazi i naša Luka Vukovar. Izuzetno je važno i spajanje Luke Vukovar sa željezničkim koridorom X – u Vinkovcima, odnosno u našim budućim Transportno-logističkim centrom u Vinkovcima. Očekujemo i realizaciju željezničke pruge Vinkovci – Zagreb koja znači ostanak ljudi na ovim prostorima, odnosno život za ovaj kraj.

S obzirom da je drvna industrija među prioritetnima, pažnju ste posvetili i obrazovanju na tom području, pa će se studij drvne tehnologije moći pohađati u Vinkovcima.

- Da, 16. prosinca 2019. godine potpisali smo Sporazum i Ugovor o suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za pokretanje dislociranog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima. Vukovarsko-srijemska županija će s Gradom Vinkovcima sufinancirati studij u Vinkovcima, a Centar kompetencija će organizirati terensku nastavu s tvrtkama koje su izrazile svoj interes za ovaj studij. U planu je upisati 40 studenata u Vinkovcima već u akademskoj godini 2020./2021, a redovni preddiplomski stručni studij drvne tehnologije trajat će šest semestara, odnosno tri godine. Po završetku trogodišnjeg studija, studenti će steći zvanje stručni prvostupnik drvne tehnologije. Troškove studija u Vinkovcima, financirat će Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vinkovci, svaki za pedeset posto ukupnog iznosa, a dio sredstava osigurati će i drvoprerađivačke ali i druge tvrtke vezane za drvnu industriju. Ujedno želim najaviti i suradnju s osječkim Fakultetom elektrotehnike te osječkim Fakultetom agrobiotehničkih znanosti te smatram da su upravo ovi studiji zajedno sa Šumarskim fakultetom potrebni na našem području, a kako bi pridonijeli gospodarskom razvoju ovoga kraja.

Proračun Županije za ovu godinu iznosi 1,3 milijardi kuna. U koje se važnije mjere i projekte novac usmjeruje?

- Planirana je energetska obnova škola u iznosu od oko 35 milijuna kuna, obnova zgrade Gimnazije u Vinkovcima u iznosu od 3,6 milijuna kuna, izgradnja hale u Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci u iznosu od 1,5 milijun kuna, rekonstrukcija OŠ Babina Greda u iznosu od oko 3 milijuna kuna te rekonstrukcija OŠ Nikole Andrića u Vukovaru u iznosu od 1,5 milijuna kuna. Za prijevoz učenika srednjih škola planiran je iznos od 21,9 milijuna kuna, za sufinanciranje stambenoga zbrinjavanja mladih obitelji 1,5 milijuna kuna, za prehranu učenika oko 2,5 milijuna kuna te za prijevoz studenata 300 tisuća kuna.

Za poticajne mjere u poljoprivredi namijenjeno je oko 7 milijuna kuna. 

Velika važnost za Županiju je projekt Slavonija, Baranja i Srijem.. Koji projekti su uz pomoć tih sredstava započeti?

- Od 5 najvećih ugovorenih projekata u 2018. godini u okviru tog projekta tri se odnose na našu Županiju, a riječ je o nadogradnji i elektrifikaciji postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar, Arheološki park Vučedol i izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima.

Iznos ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava za projekte na području Vukovarsko-srijemske županije, od listopada 2016 do 31.listopada 2019. je  2.864.684.434 milijardi kuna. (Lidija Kiseljak)