1,2 milijuna kuna za specijalizaciju liječnika stiže u Varaždinsku županiju

Svečanom dodjelom Ugovora za projekt Specijalističko usavršavanje jednog doktora medicine Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije dodijeljeno je 1.219.366,22 kuna bespovratnih sredstava. 

Ugovor o specijalističkom usavršavanju potpisan je 14. svibnja, a početkom tjedna ravnateljima Zavoda za hitnu medicinu i specijalizantima svečano ga je uručio ministar zdravstva Milan Kujundžić. U ime Varaždinske županije na uručivanju su bili prisutni zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Mladen Smoljanec.

Ovim se Ugovorima 21 Domu zdravlja i Zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave uručilo 82,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava za financiranje 76 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Kako bi se stanovnicima i svim osobama koje se nalaze na području Varaždinske županije pružila pravovremena i kvalitetna hitna medicinska pomoć, iznimno je bitno ulaganje u stručne timove te doktore koji pružaju hitnu medicinsku pomoć. Zavod će upravljati rezultatima projekta te će se povećanjem broja specijalista osiguranih ovim projektom pripadajuće usluge dalje razvijati i održavati s ciljem poboljšanja pružanja hitne medicinske usluge. Na taj način će se istodobno osigurati da se aktivnosti predviđene u ovom projektu nastave provoditi na institucionalnoj razini i nakon njegova završetka, što uključuje nadgledanje ostvarenih rezultata, njihovu primjenu i korisnost. Projektom će se ostvariti preduvjeti za većom učinkovitosti u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

 (Varaždinska županija)