Vijesti - kontinentalna

Brodsko-posavska županija: Potpisan sporazum o dodjeli 2,1 milijuna kuna vrijedne opreme za civilnu zaštitu

U Velikoj vijećnici županijske uprave, u petak, potpisan je Sporazum o dodjeli 2,1 milijuna kuna vrijedne opreme na korištenje institucijama u sastavu Stožera CZ Brodsko-posavske nabavljene u …


Virovitičko-podravska županija: Stigla nova medicinska oprema u Opću bolnicu Virovitica

Nova medicinska oprema stigla je na Odjel kirurgije Opće bolnice Virovitica. Zahvaljujući ovom ulaganju, produktivnost će se povećati minimalno 20 posto.

Nova oprema osigurana je kroz projekt “ …


Međimurska županija: Započeo projekt „CrossCare-HomeCare“, starijim osobama dostupnija fizikalna terapija

Na konferenciji za medije, u petak, predstavio se novi projekt - „CrossCare-HomeCare“ zahvaljujući kojem će svim osobama starije životne dobi u Međimurju bit olakšan pristup …


Osječko-baranjska županija najuspješnija u energetskoj obnovi zgrada javne namjene

Osječko-baranjska županija veliku pozornost posvetila je energetskoj obnovi i poboljšanju uvjeta boravka u zgradama u svom vlasništvu, a u kojima se obavljaju djelatnosti javne namjene …


Suhopolje postaje prva općina u županiji koja će sufinancirati male poduzetnike

Na održanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Suhopolje donesena je odluka kojom će Suhopolje biti prva općina u Virovitičko-podravskoj županiji koja će aktivnom mjerom sufinanciranja malog poduzetni& …


Zagrebačka županija: Prihvaćena izmjena i dopuna Mreže hitne medicine

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci 2018. godine prema kojem su ostvareni ukupni …


Međimurska županija: 325 učenika uključeno u program „Trening životnih vještina“

325 međimurskih učenika uključeno je u preventivni program „Trening životnih vještina“, program primarne prevencije rizičnih ponašanja (pušenja, konzumacije alkohola, …


Zagrebačka županija: Predstavljen projekt „In cultura veritas“ vrijedan 7,4 milijuna kuna

„Razvoj atraktivne kulturno-turističke ponude na lokalitetima kulturne baštine i vinskim cestama, čime će se doprinijeti dugoročnom održivom gospodarskom i društvenom razvoju …


Virovitičko-podravska županija: Završna konferencija 6,6 milijuna vrijednog projekta u sklopu kojeg su obnovljene ambulante i nabavljena medicinska oprema za 33 ordinacije

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je završna konferencija projekta “Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Virovitičko- …


Krapinsko-zagorska županija: Potpisan ugovor o gradnji Poslovno-tehnološkog inkubatora vrijedan 29 milijuna kuna

U Krapini je danas potpisan ugovor o javnoj nabavi radova za izgradnju Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije.

Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske ž …