Najviše iz EU fondova povukla Sisačko-moslavačka županija

Sisačko-moslavačka županija iskoristila je preko četvrtinu svih EU sredstava u prošloj godini - 26,17 posto. Na drugom je mjestu Virovitičko-podravska županija – 10,33 posto, potom Grad …


Rekorderi u izdvajanju za obrazovanje - Varaždinska i Osječko-baranjska županija

Županije imaju znatno veći prosjek izdvajanja za obrazovanje od gradova, što je i logično s obzirom na to da su decentralizacijom upravo županije preuzele funkciju obrazovanja. Tako je, u …


Za obranu od požara najviše izdvojila Šibensko-kninska županija

Tek četiri županija su za obranu od požara izdvajale preko jedan posto proračuna - uz Šibenisko-kninsku, koja je prosječno u protekle tri godine izdvajala 2,2 posto proračuna godišnje, …