Sve županije imale su negativan prirodni prirast, najmanji minus u Međimurskoj

U svim je županijama 2018. godine ostvaren negativni prirodni prirast (broj umrlih veći je od broj živorođene djece), a ista situacija bila je i preklani, te u posljednjih deset godina još 2013 …


Najviše državnih prvaka iz Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije

Oskari znanja dodjeljuju se petnaestu godinu zaredom učenicima za ostvarena prva mjesta na raznim državnim i međunarodnim natjecanjima. Na onim predmetnim i strukovnim, uključujući i vjeronauk i …


S potporama HZZ-a samozapošljavanje sve atraktivnije - najviše korisnika u Osječko-baranjskoj županiji, a u Primorsko-goranskoj županiji najveći rast u godinu dana

Poticaji za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje postali su sve stimulativniji izvor pojedincima za pokretanje vlastitog posla. Prepoznajući to, gradovi i županije uključ …


Istraživanje IFJ: Županije transparentnije od gradova, najtransparentnije Primorsko-goranska, Požeško-slavonska i Koprivničko-križevačka

Prema prosjeku svih lokalnih jedinica na svome području, najtransparentnije su Primorsko-goranska, Požeško-slavonska i Koprivničko-križevačka županija, a sve tražene dokumente u svim dosada& …


Varaždinska županija vodeća po ulaganju u obrazovanje

Županije se posljednjih godina sve više uključuju u razne programe i mjere u obrazovanju, a velika pomoć u tome je i novac iz EU fondova. Tako se puno radi na energetskim obnovama škola, …