Rekorderi u izdvajanju za obrazovanje - Varaždinska i Osječko-baranjska županija

Županije imaju znatno veći prosjek izdvajanja za obrazovanje od gradova, što je i logično s obzirom na to da su decentralizacijom upravo županije preuzele funkciju obrazovanja. Tako je, u …


Za obranu od požara najviše izdvojila Šibensko-kninska županija

Tek četiri županija su za obranu od požara izdvajale preko jedan posto proračuna - uz Šibenisko-kninsku, koja je prosječno u protekle tri godine izdvajala 2,2 posto proračuna godišnje, …