Splitsko-dalmatinska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija jedine tri s pozitivnim migracijskim saldom

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, lani se je iz Hrvatske odselilo 39.515 osoba, a doselilo 26.029, odnosno, zemlja je ostala bez 13.486 stanovnika. U odnosu na preklani ta je brojka znatno niža, kada je negativan saldo bio čak 31.799 osoba. U odnosu na preklani manje je iseljenih iz RH, za oko osam tisuća osoba, a s druge strane u RH se je lani u odnosu na godinu prije doselilo oko 10.500 osoba više. U ukupnom broju odseljenih osoba iz RH u inozemstvo, najviše je osoba iz Grada Zagreba - 16,6 posto, pa Osječko-baranjske županije – 9,2 posto, te Vukovarsko-srijemske županije – 7,6 posto. Najviše doseljenog stanovništva je u Grad Zagreb – 24,6 posto i Splitsko-dalmatinsku županiju – 11,3 posto.

Uspoređuje li se visina iseljenog stanovništva u odnosu na useljenje, samo su u tri županije je više useljenog stanovništva – Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj. U svim ostalim županijama, više je iseljenih osoba, a ponegdje je riječ i o trostrukoj razlici u odnosu na useljene, ponajprije u slavonskim županijama. Prednjače kao i prethodnih godina Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Sisačko-moslavačka županija. Ipak, u odnosu na lani, taj nerazmjer iseljenih u odnosu na useljene je smanjen u primjerice Brodsko-posavskoj županiji, pa zatim i u Ličko-senjskoj županiji, Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Primorsko-goranskoj županiji.

Unutar Hrvatske mjesto stanovanja promijenile su 71.703 osoba. Najveći dio preseljenog stanovništva je kao i kod inozemstva, u dobi od 20 do 39 godina, ali je veći udjel žena, dok u inozemstvo više idu muškarci.

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva, najviše osoba – 42,4 posto selilo se je između gradova i općina iste županije, a između naselja unutar istoga grada i općine njih 19,8 posto. Unutar Splitsko-dalmatinske i Primorsko-goranske županije bila je najveća migracija između gradova i općina. Najveću međužupanijsku migraciju imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Od 20 županija i Grada Zagreba, pozitivan migracijski trend unutar županija imalo je njih šest i Grad Zagreb s najvećim brojem doseljenog stanovništva iz drugih županija, njih 3.413. Najviše je u druge županije iselilo osoba iz Vukovarsko-srijemske županije – 920, Brodsko-posavske – 787 i Osječko-baranjske županije – 786 osoba.

Uključi li se u broj iseljenih osoba u inozemstvo i podatak o iseljenima u druge županije, najveći negativan saldo ima Osječko-baranjska županija – 3.542 osoba i Vukovarsko-srijemska županija – 3.101 osoba. Najviše je pak doseljenih, iz inozemstva i drugih županija, u Grad Zagreb – 3-242 osobe.

Odselilo se je iz RH 92,2 posto hrvatskih državljana i 7,8 posto stranaca, a uselilo 33,1 posto hrvatskih državljana i 66,9 posto stranaca. Polovica iseljenih osoba otišla je u Njemačku, a najviše je doseljenih iz BiH. (DZS, L.K.)