Contents tagged with melita pavlak

  • Zašto je organizacijska kultura važna

    Organizacijska kultura u upravi i samoupravi nije dovoljno popularizirana. Za razliku od realnog sektora koji dobro razumije da samo zadovoljni i motivirani zaposlenici donose dobru reputaciju i …